Home Pojazdy Osobowe Tesla Tesla dostała od Unii Europejskiej 148,7 mln euro na budowę superchargerów

Infrastruktura ładowania

Tesla dostała od Unii Europejskiej 148,7 mln euro na budowę superchargerów

Infrastruktura ładowania

Tesla dostała od Unii Europejskiej 148,7 mln euro na budowę superchargerów

Unia Europejska ogłosiła listę firm, które dostaną subsydia z programu AFIF
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Unia Europejska zapewni całkowite wsparcie finansowe w wysokości ponad 352 mln euro na 26 „zielonych” projektów infrastrukturalnych. W ich ramach powstanie między innymi około 12 000 punktów ładowania, 18 stacji tankowania wodoru. Projekty zostały wybrane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) EN, unijnego programu finansowania wspierającego europejską infrastrukturę transportową. Największym beneficjentem jest Tesla, która otrzyma 148,7 mln euro na instalację 7198 punktów ładowania.

W ramach czwartego terminu składania wniosków w ramach instrumentu infrastruktury paliw alternatywnych (AFIF), który zakończył się 13 kwietnia 2023 r., wybrano 26 projektów, które otrzymają łącznie ponad 352 mln euro dofinansowania UE. Wsparcie to jest połączone z pożyczką lub instrumentem inwestycyjnym od instytucji finansowej.

Największym beneficjentem tego „rozdania” jest Tesla, która otrzyma 148,7 mln euro na instalację 7198 punktów ładowania o mocy 250 kW każdy w 687 lokalizacjach w 22 krajach. 26 projektów pochodzi z 12 państw członkowskich. Innymi beneficjentami są koncerny Shell i Total.

– Liczne otrzymane wnioski o finansowanie AFIF podkreślają zainteresowanie branży transportowej kontynuowaniem przejścia na bardziej zrównoważony transport – na drogach, w powietrzu i na morzu. Nasza inwestycja o wartości 352 milionów euro przełoży się na około 12 000 punktów ładowania, 18 stacji tankowania wodoru oraz elektryfikację portów i lotnisk, w tym portu w Rotterdamie i 37 hiszpańskich lotnisk – powiedziała europejska komisarz ds. transportu Adina Vălean.

Dysponując całkowitym budżetem w wysokości 1,5 mld EUR na lata 2021–2027, AFIF będzie finansować działania, łącząc dotacje w ramach instrumentu „Łącząc Europę” ze wsparciem finansowym ze strony instytucji finansowych, aby osiągnąć większy wpływ inwestycyjny. Jest on realizowany w drodze ciągłego naboru wniosków ogłoszonego 16 września 2021 r., z pięcioma ostatecznymi terminami składania wniosków do końca 2023 r.

– Unia Europejska nadal angażuje się w wspieranie inicjatyw ułatwiających przejście na bardziej przyjazne dla środowiska rodzaje transportu. Projekty te odgrywają kluczową rolę w realizacji celów klimatycznych Unii, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych możliwości zatrudnienia – powiedziała Paloma Aba Garrote Dyrektor Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Największym beneficjentem tego „rozdania” jest Tesla, która otrzyma 148,7 mln euro na instalację 7198 punktów ładowania o mocy 250 kW każdy w 687 lokalizacjach w 22 krajach. 26 projektów pochodzi z 12 państw członkowskich. Innymi beneficjentami są koncerny Shell i Total.

REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory