RAPORTY
12/09/2022

Z perspektywy Polski i pozostałych państw członkowskich UE, podstawowym czynnikiem napędzającym rozwój elektromobilności jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej.