Z perspektywy Polski i pozostałych państw członkowskich UE, podstawowym czynnikiem napędzającym rozwój elektromobilności jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

Jak przyspieszyć rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w Polsce?

W 2022 r. koniec silnika spalinowego w UE wydaje się bliższy niż kiedykolwiek wcześniej.

Ogłoszony w lipcu 2021 r. przez Komisję Europejską w ramach pakietu „Fit for 55” plan nowelizacji rozporządzenia 2019/631 zyskał aprobatę Parlamentu Europejskiego i wiele wskazuje na to, ze od 2035 r. w każdym państwie członkowskim – również w Polsce – nie będzie można już rejestrować nowych samochodów innych niż zeroemisyjne. Kluczowym postulatem „Fit for 55” jest również nowelizacja dyrektywy 2014/94/UE ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zastąpienie jej bezpośrednio wiążącym i niewymagającym implementacji rozporządzeniem. Projekt AFIR koncentruje się m.in. na obowiązkach w zakresie rozbudowy stacji ładowania. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić wzrost mocy sieci ładowarek proporcjonalny do rozwoju floty samochodów z napędem elektrycznym (1 kW dla każdego nowo zarejestrowanego BEV i 0,66 kW dla każdego PHEV). Planowanym regulacjom przyświeca jeden, podstawowy cel – wsparcie sektora elektromobilnosci i stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zeroemisyjnego transportu w Unii Europejskiej. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy na nadchodzące zmiany gotowa jest Polska, w której rynek e-mobility jest zdecydowanie mniej rozwinięty niż w państwach Europy Zachodniej? W celu udzielenia odpowiedzi, PSPA przeprowadziło szczegółowa analizę wymogów AFIR i oszacowało, jakie inwestycje są niezbędne dla sprostania wymogom nowego rozporządzenia. Wnioski nie są optymistyczne. Mimo wysiłków operatorów rozbudowa infrastruktury ładowania w Polsce wciąż jest opóźniana przez szereg barier systemowych. Sieć ogólnodostępnych ładowarek rozwija się znacznie wolniej niż zelektryfikowana flota. W konsekwencji, już niedługo przy stacjach ładowania mogą zacząć tworzyć się kolejki, a brak komfortowego dostępu do infrastruktury znacznie ograniczy popyt na samochody elektryczne. Jednocześnie niespełnienie celów wyznaczonych przez AFIR narazi Polskę na dotkliwe kary finansowe. Świadome tych wyzwań PSPA wraz partnerami, w tym czołowymi operatorami infrastruktury ładowania, pracuje nad propozycją zmian w przepisach, których wdrożenie ma szansę doprowadzić do ograniczenia lub likwidacji szeregu barier systemowych i przyspieszenia rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Niniejsze opracowanie zawiera szczegółową analizę wymogów AFIR oraz zarys postulatów, które mogą przybliżyć nasz kraj do spełnienia ambitnych wymogów Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji transportu. Raport traktujemy jako apel do administracji publicznej – termin wprowadzenia nowych regulacji jest coraz bliższy, czasu jest coraz mniej, a bez niezwłocznego wprowadzenia niezbędnych zmian polski sektor transportu pozostanie jednym z najbardziej emisyjnych w Europie.