Elektromobilna rewolucja w sektorze transportu nabiera tempa w całej Europie, a Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem. W 2021 r. udział nowych, osobowych samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in na rynku Unii Europejskiej (18%) był tylko nieznacznie niższy niż udział pojazdów z silnikami Diesla (19.6%)*. W Polsce zarejestrowano prawie dwukrotnie więcej BEV i PHEV niż w roku 2020 i niemal czterokrotnie więcej niż w roku 2019**. Dzięki coraz atrakcyjniejszej ofercie modelowej, postępowi technologicznemu przekładającemu się m.in. na wzrost zasięgów oraz mocy ładowania, wdrożeniu kompleksowego systemu wsparcia finansowego, a także częściowej optymalizacji przepisów prawnych istnieje szansa, że najbliższe miesiące okażą się przełomowym okresem dla rozwoju polskiego parku samochodów elektrycznych.

Elektromobilność jest bardzo złożonym obszarem i obejmuje swoim zakresem m.in. kwestie związane z ochroną klimatu i środowiska, stanowieniem prawa, technologią oraz trendami rynkowymi. Celem niniejszej publikacji jest zgromadzenie w jednym miejscu najważniejszych danych dotyczących zeroemisyjnego transportu i ułatwienie Państwu dostępu do podstawowych informacji związanych z m.in. z wyzwaniami klimatycznymi, eksploatacją i ładowaniem samochodów elektrycznych, uruchomionym przez NFOŚiGW programem „Mój Elektryk” czy obowiązującymi w Polsce zachętami i przywilejami dla użytkowników EV.