Polska jako wiodący rynek i lider transportu ciężkiego w Europie odgrywa kluczową rolę w rozwoju sektora eHDV. Jego elektryfikacja wymagać jednak będzie dostosowania rynku w zakresie legislacyjnym oraz przede wszystkim infrastrukturalnym

Rozwój elektromobilności nie zwalnia tempa. Praktycznie wszyscy wiodący producenci przedstawiają nowe, w pełni elektryczne modele oraz ogłaszają ambitne plany w zakresie elektryfikacji oferowanych pojazdów.

Elektromobilność jest jednak kierunkiem, o którym mówi się głównie w kontekście pojazdów osobowych. Na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej nie można jednak pomijać segmentu samochodów ciężarowych, zaliczającego się do jednych z największych emitentów CO2 – odpowiada on za niemal 20% emisji z transportu w Unii Europejskiej.

Polska jako wiodący rynek i lider transportu ciężkiego w Europie odgrywa kluczową rolę w rozwoju sektora eHDV. Jego elektryfikacja wymagać jednak będzie dostosowania rynku w zakresie legislacyjnym oraz przede wszystkim infrastrukturalnym. Kwestią priorytetową jest wdrożenie odpowiednich instrumentów, które będą w stanie przyspieszyć proces dekarbonizacji transportu ciężkiego. Czasu bowiem jest coraz mniej – już wkrótce każde państwo członkowskie będzie musiało wypełnić cele związane z rozbudową infrastruktury przeznaczonej dla eHDV, które wyznacza projektowane obecnie rozporządzenie AFIR.

Niniejszy raport stanowi element kompleksowego projektu eHDV Infrastructure Lab, którego celem jest rozwój sektora zeroemisyjnego transportu drogowego. W ramach tej inicjatywy, chcemy rozwijać kompetencje m.in. w obszarze budowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Raport dokonuje analizy aktualnego stanu sektora eHDV i jego głównych wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rozbudowy sieci stacji ładowania. Opracowanie zawiera ponadto propozycje zmian regulacyjnych sprzyjających rozwojowi floty zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych.