Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych określa rolę UDT jako strony trzeciej, dążącej do zapewnienia bezpieczeństwa rozwoju infrastruktury ładowania, a także jednostki kreującej i dbającej o zachowanie standardów przy jego realizacji. Dzięki jednolitym zasadom możliwy jest równy dostęp do pojawiającego się nowego rynku pojazdów zeroemisyjnych. Poprzez elektroniczny system Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych zapewniamy również informację o ogólnodostępnych stacjach ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Polski.

Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

Rozwój elektromobilności to również działania związane z popularyzacją bezpieczeństwa w tym obszarze. W ramach tej działalności przygotowaliśmy uaktualnioną wersję przewodnika „Stacje i punkty łado-wania pojazdów elektrycznych”. Opracowanie jest skierowane zarówno do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i inwestorów budujących i utrzymujących punkty ładowania dla autobusów elektrycznych. Publikacja odpowiada na pojawiające się wątpliwości i potrzeby związane ze stacjami ładowania i elektromobilnością. W przewodniku znajdą Państwo m.in. informacje o wymaganiach prawnych, roli UDT w procesie eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania. W nowej wersji ujęto także zmiany w uchwalonej w grudniu 2021 r. nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Przewodnik powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych oraz Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego. Dziękujemy przedstawicielom całej branży elektromobilności za wkład w ostateczny kształt tego opracowania.