Artykuł opublikowany w:

Home Biznes Wystartowała rekrutacja na studia „Nowa Mobilność”

Politechnika Warszawska i PSPA

Wystartowała rekrutacja na studia „Nowa Mobilność”

Politechnika Warszawska i PSPA

Wystartowała rekrutacja na studia „Nowa Mobilność”

Prezentacja nowego kierunku podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022
Przeczytasz w 15 min
Przeczytasz w 15 min

Kształcimy ekspertów elektromobilności, kreujemy liderów zrównoważonego transportu – pod tym hasłem, 1 grudnia br. ruszyła rekrutacja na podyplomowe studia „Nowa mobilność”, realizowane przez Politechnikę Warszawską oraz PSPA. Inauguracja kierunku i start zajęć już w lutym 2023 r.

Rozwój sektora e-mobility będzie miał znaczący wpływ nie tylko na branżę transportową i motoryzacyjną, ale także na całą polską gospodarkę. Jak wynika z raportu PSPA „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce”, do niemal 6% w ciągu kolejnych trzech dekad może wzrosnąć udział branży elektromobilności w PKB Polski. By to jednak osiągnąć, konieczne jest m.in. wsparcie wewnętrznego rynku zeroemisyjnego transportu, optymalizacja prawa, zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz zapewnienie inwestorom i całemu sektorowi dostępu do wykwalifikowanych kadr.

Ten ostatni element wymaga stworzenia odpowiednich warunków, które zapewnią rynkowi podaż wykwalifikowanych specjalistów. Na podstawie raportu Boston Consulting Group i PSPA „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce?”, stworzenie skutecznego systemu nauczania może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w sektorze automotive nawet o 6 tysięcy etatów w 2030 r.

Dostrzegające tę szansę, PSPA wraz z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej stworzyły dedykowany kierunek studiów podyplomowych, które przyczynią się systematycznego poszerzania wiedzy i budowy kompetencji w obszarze e-mobility w Polsce.

„Nowa Mobilność” na nowe czasy

2 semestry, 12 zjazdów, 30 przedmiotów, 55 prowadzących oraz 240 godzin merytorycznej wiedzy – tak w skrócie będą wyglądać podyplomowe studia „Nowa Mobilność”, które wystartują już w lutym 2023 r. Rekrutacja trwa od czwartku 1 grudnia br. i jest dostępna pod adresem https://nowamobilnosc.pl/. Nowy kierunek adresowany jest do kadry zarządzającej, dostosowującej się do zmian zachodzących na rynku oraz specjalistów firm i instytucji, budujących kompetencje w obszarze nowej mobilności i zrównoważonego transportu.

Specjaliści najwyższej klasy

Merytoryczną wiedzę przyszłym studentom wykładać będzie nie tylko wykwalifikowana kadra pracownicza Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, ale również eksperci i praktycy z dziedziny zrównoważonego transportu w Polsce i regionie CEE – osoby zawodowo związane z rynkiem i posiadający wieloletnie doświadczenie sektorowe zdobyte w branży.

Ambitny i kompletny program

Przygotowany program studiów podniesie kompetencje osób zatrudnionych bądź poszukujących zatrudnienia na konkurencyjnym rynku branży motoryzacyjnej – zyskają oni niezbędne kompetencje i rozległą wiedzę dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie. Materiał dydaktyczny zawiera wielodyscyplinarną wiedzę, niezbędną do merytorycznego wsparcia przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji publicznej wdrażających lub wspierających sektor nowej mobilności.

– Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewni każdemu uczestnikowi studiów podyplomowych unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy z dziedziny inżynierii, prawa, ekonomii, statystyki oraz zarządzania w obszarze nowej mobilności. Zdobyta wiedza pozwoli m.in. na planowanie i przeprowadzenie procesu elektryfikacji flot, planowanie i rozbudowę infrastruktury ładowania, jak również realizację innych projektów w obszarze zrównoważonego transportu – dodaje Maciej Mazur.

Podstawy elektromobilności

Pojazdy z napędem elektrycznym – kompendium

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – kompendium

Ładowanie pojazdów elektrycznych w ujęciu prawnym i biznesowym

Baterie litowo-jonowe

Elektromobilność a system elektroenergetyczny

Rynek elektromobilności

Prawo dla elektromobilności – Polska

Prawo dla elektromobilności – Unia Europejska

Ekonomia w aspekcie elektromobilności

Finansowanie elektromobilności

Zarządzanie elektromobilnością

Modele biznesowe w sektorze elektromobilności

Przyszłość elektromobilności

Wodór w transporcie

Pojazdy autonomiczne

Nowa Mobilność w życiu codziennym

Elektromobilność dla klimatu i środowiska

Elektromobilność w samorządach

Elektromobilna logistyka i transport

Elektromobilność w zbiorowym transporcie publicznym

Podstawy mechaniki

Seminarium dyplomowe

Podstawy napędów elektrycznych pojazdów

Magazynowanie i przetwarzanie energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych

Projektowanie materiałów dla potrzeb chemicznych źródeł prądu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Transformacja energetyczna a rozwój energoelektroniki

Elementy diagnostyki samochodowej

Elementy eksploatacji pojazdów samochodowych

W efekcie, absolwenci studiów podyplomowych „Nowa Mobilność” posiadać będą unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy technicznej w zakresie pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania. Zdobędą orientację w kwestiach prawnych i politycznych, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych elektromobilności, poznając jej genezę, definicje oraz historię, a także właściwą identyfikację kierunków rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.

Ponadto poznają rodzaje, budowę i zasady działania pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury ładowania. Absolwenci nabędą kompetencje w zakresie ich parametrów, komponentów użytych do produkcji EV oraz wszelkich kwestii technologicznych związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem jak też systemami magazynowania energii w zakresie rodzajów ogniw, surowców wykorzystanych do ich produkcji, a także kluczowych parametrów, dostawców czy kwestii związanych z recyklingiem baterii.

Studenci zdobędą również wiedzę w obszarze strategii zarządzania i finansowania flot pojazdów zeroemisyjnych, jak też z zakresu zarządzania w obszarze elektromobilności dotyczącą planowania i prognozowania biznesowego, nowych modeli biznesowych, project, technology i fleet managementu, operacji biznesowych w sektorze energetycznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, promocji i marketingu.

Rejestruj się już dziś!

Proces rekrutacyjny na rok akademicki 2023 rozpoczął się 1 grudnia 2022 r., a początek zajęć dydaktycznych zaplanowano na drugą połowę lutego 2023 r. Aplikacje można składać poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Politechniki Warszawskiej dostępny na stronie: https://irk.pw.edu.pl/pl/offer/SP-2023L/programme/115A-PNP-PE/?from=registration:SP-2023L

Więcej informacji o studiach Nowa Mobilność na stronie: https://nowamobilnosc.pl/

Informacje organizacyjne

1 grudnia
2022
Start
rekrutacji
Luty
2023
Start
zajęć
Czas trwania
2 semestry (12 zjazdów)
Zjazdy
2 dni (sobota i niedziela)
Zjazdy 1 lub 2 razy w miesiącu
Liczba miejsc
Ograniczona
(do 30 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń)
Opłata
Roczna: 16 000 PLN
Opłaty należy dokonać 30 dni
przed rozpoczęciem studiów
Adres
Gmach Samochodów i Ciągników (SiC)
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
02-524 Warszawa
ul. Ludwika Narbutta 84

Folder informacyjny studiów podyplomowych
Nowa Mobilność

Autor: Maciej Gis

Rozmowa z dr hab. inż. Jackiem Dybałą, Prodziekanem ds. promocji i rozwoju Wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej

Proszę wytłumaczyć mariaż PSPA i Wydziału SiMR przy tworzeniu nowego kierunku.

Umożliwienie dostępu do rzetelnej wiedzy wymaga kontaktu zarówno z wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz praktykami rynku. Dlatego Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej organizuje studia podyplomowe „Nowa Mobilność” w ścisłej współpracy z PSPA. Przyjęliśmy założenie, że uczestnicy naszych studiów podyplomowych powinni otrzymać nie tylko solidną porcję wiedzy, ale także wskazówki, jak przełożyć ją na praktykę biznesową. Dlatego grono wykładowców nie składa się jedynie z nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, ale także z praktyków biznesu z kręgu PSPA, czyli z tych osób, które mają wymierne sukcesy i realny wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce.

Czy studia podyplomowe będą uzupełnieniem zdobytej wcześniej wiedzy, czy bardziej pozyskaniem nowej?

Na rynku pracy w branży transportowej jest obecnie wiele osób, które w trakcie procesu swojej edukacji nie miały okazji zapoznać się z tematyką elektromobilności i pojazdami elektrycznymi. Tymczasem postęp techniczny oraz wielopłaszczyznowa transformacja w sektorze transportu generują duże zapotrzebowanie na kadrę posiadającą niezbędne kompetencje i wiedzę umożliwiającą przeprowadzenie procesu elektryfikacji flot transportowych, planowania i rozbudowy infrastruktury ładowania, jak również realizację innych projektów w obszarze zrównoważonego transportu. Słuchacze studiów podyplomowych „Nowa Mobilność” dostaną unikalną szansę na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych i dostosowanie się w ten sposób do nowych wyzwań w branży transportowej związanych z rozwojem zeroemisyjnych technologii.

Na Wydziale SiMR PW studenci mogli już wcześniej kształcić się z napędów hybrydowych czy zeroemisyjnych. Czy są to popularne kierunki?

Prawie dziesięć lat temu na Wydziale SiMR PW zostały uruchomione studia inżynierskie „Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych”. Dzisiaj prowadzimy te studia także w języku angielskim. Mamy również ten kierunek studiów w wydaniu studiów magisterskich. Od wielu lat cieszy się on dużą popularnością, wyraźnie przewyższającą inne, bardziej klasyczne kierunki studiów.

Czy Nowa Mobilność to Pana zdaniem przyszłościowy kierunek?

Koncepcja zrównoważonego transportu ma pozwolić na realizację aktualnych potrzeb rynku transportowego przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naszej planety dla przyszłych pokoleń. W praktyce chodzi o to, aby nieuchronny rozwój transportu był prowadzony tak, by jednocześnie zmniejszać jednostkowe zużycie nieodnawialnych surowców energetycznych oraz ograniczać negatywny wpływ emisji transportowej na środowisko. Urbanizacja, wzrost liczby ludności i aktualna sytuacja klimatyczna wymuszają na nas zmianę koncepcji transportu w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu. W tym kontekście zmiany w branży transportowej wynikające z zastosowania zeroemisyjnych technologii wydają się być nieuniknione, a zatem jak najbardziej przyszłościowe.

Jak zmiany na rynku wpływają na proces kształcenia studentów?

Tak jak wspomniałem, już dekadę temu dostrzegliśmy pierwsze symptomy zmian zachodzących w branży motoryzacyjnej podyktowanych praktycznym rozwojem nisko- i zeroemisyjnych technologii w transporcie. Dzięki uruchomieniu studiów „Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych” znaleźliśmy się w czołówce podmiotów edukacyjnych kształcących studentów w obszarze elektromobilności. Dzisiaj, wprowadzając na rynek edukacyjny studia podyplomowe „Nowa Mobilność”, umacniamy swoją pozycję rynkową, rozszerzając swoją ofertę dydaktyczną i kierując ją w stronę osób czynnych zawodowo, które chcą uzyskać lub podnieść kompetencje dotyczące zeroemisyjnych technologii w transporcie. Oczywiście nie można realizować kształcenia na odpowiednim poziomie bez prowadzenia badań naukowych. A te obecnie wymagają sporych nakładów finansowych, gdyż aparatura badawcza i potrzebne oprogramowanie są zazwyczaj bardzo kosztowne.

Z jednej strony rozwijamy elektromobilność, z drugiej nadal będziemy mierzyć się z koniecznością obsługi poruszających się pojazdów spalinowych i hybrydowych. Czy to ma znaczenie w procesie kształcenia?

Oczywiście nie możemy ograniczyć się jedynie do kształcenia w obszarze elektromobilności. Dlatego obok kierunku kształcenia studentów w obszarze nisko i zeroemisyjnych technologii w transporcie na Wydziale SiMR PW prowadzone są wciąż klasyczne studia z zakresu szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki motoryzacyjnej. Nadal bowiem rynek pracy potrzebuje inżynierów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów, maszyn i konstrukcji.

Polska staje się zagłębiem elektromobilnym, zwłaszcza w sektorze bateryjnym. Czy potrzeba wyszkolenia kadry w tym zakresie to wyzwanie dla uczelni z tak wybitnym dorobkiem technicznym? Nie boi się Pan zmian, jakie muszą zajść w systemie kształcenia, by przygotować przyszłych inżynierów do pracy przy nowej gałęzi rynku, która nadal jest na wstępnej fazie rozwoju?

Dostosowywanie programów kształcenia do wymagań szybko zmieniającego się rynku pracy zawsze okupione jest dużym wysiłkiem kadry akademickiej. Środowisko akademickie nie boi się wyzwań, o ile ma warunki do ich realizacji. Jesteśmy zmartwieni niedostatecznym finansowaniem szkolnictwa wyższego, które skutkuje problemami z pozyskiwaniem potrzebnego oprogramowania oraz nowoczesnej aparatury laboratoryjnej, niezbędnych nie tylko do pracy naukowej, ale także do realizacji dobrego kształcenia na poziomie akademickim. Brak wystarczającego finansowania przekłada się także na niskie wynagrodzenie kadry akademickiej, które nie zachęca zdolnych studentów do podjęcia pracy na uczelni, a wielu nauczycieli akademickich skłania do rozważań nad możliwością zmiany pracy i są już pierwsze przypadki odejścia z zawodu. Jako społeczeństwo musimy mieć świadomość, że nie uda się przygotować przyszłych inżynierów do pracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu bez przeznaczenia na ten cel odpowiednich funduszy. Należy takie działania podjąć niezwłocznie, a przeznaczone na ten cel środki powinny być traktowane jako inwestycja w przyszłość, a nie jako wydatki.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Maciejem Mazurem, Dyrektorem Zarządzającym PSPA, Wiceprezydentem AVERE

Skąd pomysł na nowy kierunek studiów? Czy taką potrzebę komunikowała branża elektromobilności?

W związku z planowaną nowelizacją rozporządzenia 2019/631 od 2035 r. w żadnym państwie członkowskim UE nie będzie można rejestrować nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi. W kolejnych latach na znaczeniu będą stopniowo tracić producenci pojazdów konwencjonalnych i przeznaczonych do nich podzespołów, a łańcuchy dostaw ulegną znacznej przebudowie. Transformacja branży to wielkie wyzwanie, które, w przypadku braku wdrożenia odpowiednich środków zaradczych, może skutkować znacznym ograniczeniem produkcji, zamykaniem fabryk, masowymi zwolnieniami pracowników i w konsekwencji negatywnymi skutkami dla całej krajowej gospodarki. Rodzący się rynek e-mobility stwarza również szereg nowych możliwości dla państw, przedsiębiorstw oraz instytucji, które odpowiednio wcześnie podejmą kroki pozwalające na umocnienie swojej pozycji w tym obszarze. Taka idea, wielokrotnie argumentowana przez uczestników rynku, stoi za uruchomieniem nowego kierunku.

Należy podkreślić, że już dziś firmy posiadające fabryki w Polsce są liderami europejskiego łańcucha dostaw rynku e-mobility w dwóch obszarach – bateryjnym oraz autobusów elektrycznych.

Tak, ale utrzymanie tej wiodącej pozycji w kolejnych latach oraz rozwój krajowych kompetencji w sektorach takich jak np. produkcja samochodów elektrycznych, przeznaczonych do nich podzespołów i stacji ładowania, czy też recykling akumulatorów litowo-jonowych nie nastąpi bez stworzenia warunków sprzyjających lokowaniu w Polsce nowych inwestycji. Należy zatem podnosić krajowe kompetencje w dziedzinie badań i rozwoju, zapewnić dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników i ograniczyć czynniki hamujące transformację przemysłu motoryzacyjnego.

Można powiedzieć, że sektor e-mobility już wpływa na rynek pracy?

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Boston Consulting Group we współpracy z PSPA, w scenariuszu umiarkowanym rozwój elektromobilności przyczyni się do zmniejszenia zatrudniania o zaledwie 2 tys. stanowisk. Jednak ta stosunkowo niska liczba wiąże się z olbrzymimi zmianami w strukturze rynku pracy. Producenci samochodów i dostawcy związani z motoryzacją opartą na silnikach spalinowych mogą się spodziewać zmniejszenia zatrudnienia o 23 tys. osób. Jednocześnie popyt na produkty i usługi związane z sektorem e-mobility, w tym akumulatory litowo-jonowe i infrastrukturę ładowania – będzie sprzyjać utworzeniu 21 tys. nowych miejsc pracy. Już teraz możliwe jest wdrożenie instrumentów, które przyczynią się nie tylko do ograniczenia niepożądanych skutków transformacji na rynek pracy, ale wręcz doprowadzą do wzrostu zatrudnienia. Jednym z nich jest podnoszenie kwalifikacji kadr sektora e-mobility, dzięki dedykowanym kierunkom studiów wyższych.

Studia to tylko jeden z projektów PSPA na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce.

PSPA od lat kreuje rynek nisko i zeroemisyjnego transportu w naszym kraju i regionie CEE, torując drogę dla jego rozwoju we wszystkich możliwych obszarach, od inicjatyw legislacyjnych, po projekty szkoleniowe. Intensyfikujemy także naszą aktywność na płaszczyźnie naukowej. Dzięki współpracy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej jesteśmy w stanie znacznie lepiej „odczytać” oczekiwania studentów oraz potrzeby pracodawców z sektora e-mobility.

Sektor bateryjny to szansa dla Polski?

Polska zajmuje dziś pierwsze miejsce w Europie oraz piąte na świecie pod względem produkcji ogniw litowo-jonowych. Wyprzedzają nas tylko Chiny, Korea Płd., USA i Japonia. W naszym kraju są lub będą wytwarzane również liczne komponenty powiązane, w tym m.in. elektrolit, folia miedziana, separatory, katody, a także całe akumulatory trakcyjne do pojazdów elektrycznych. Funkcjonujące wcześniej fabryki przyciągają kolejne inwestycje. Jednak inne państwa również rozwijają swój potencjał, więc jeżeli Polska chce utrzymać wiodącą pozycję w tym kluczowym dla nowej mobilności obszarze, musi dysponować wykwalifikowanymi kadrami. Właśnie dlatego wraz z Politechniką Warszawką postanowiliśmy stworzyć studia podyplomowe, które mają wzmocnić przyszłą kadrę pracowniczą.

By to zrobić potrzeba wiedzy praktycznej.

Dokładnie tak. W kształceniu przyszłej kadry zaangażowaliśmy łącznie 55 prowadzących. Są to zarówno wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowi, którzy będą poruszać takie zagadnienia jak podstawy mechaniki, napędów elektrycznych pojazdów, magazynowanie i przetwarzanie energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, projektowanie materiałów dla potrzeb chemicznych źródeł prądu, podstawy elektrotechniki i elektroniki, transformacji energetycznej a rozwoju energoelektroniki, elementów diagnostyki samochodowej czy elementów eksploatacji pojazdów samochodowych. Z kolei przedstawiciele rynku podzielą się wiedzą z zakresu zarządzania, kwestii regulacyjnych, finansowych, baterii litowo-jonowych czy elektromobilności w samorządach, transporcie publicznym oraz sektorze transportu i logistyki.

Dziękuję za rozmowę.

Podstawy elektromobilności

Przedmiot obejmuje podstawowe definicje i zagadnienia związane z pojęciem elektromobilności w ujęciu rynkowym, politycznym, ekonomicznym, technologicznym oraz społecznym. Czynniki dynamizujące oraz bariery rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie. Trendy.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Maciej Mazur

Pojazdy z napędem elektrycznym – kompendium

Podstawy budowy i zasad działania poszczególnych samochodów z napędem elektrycznym, jak również najważniejsze kwestie związane z eksploatacją takich pojazdów.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr inż. Maciej Gis / Andrzej Gemra

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – kompendium

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z procesem i sposobami ładowania pojazdów z napędem elektrycznym, instalacją, budową oraz rodzajami stacji ładowania.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Albert Kania

Ładowanie pojazdów elektrycznych w ujęciu prawnym i biznesowym

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z przepisami prawnymi regulującymi rynek infrastruktury ładowania samochodów z napędem elektrycznym, informacje dotyczące procedury uruchamiania stacji ładowania, analizę danych dotyczących stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku infrastruktury ładowania, jak również kwestie związane z ochroną przeciwpożarową.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Rafał Czyżewski / st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Baterie litowo-jonowe

Najważniejsze aspekty techniczne związane z akumulatorami litowo-jonowymi stosowanymi w samochodach z napędem elektrycznym oraz technologiczne trendy rozwojowe związane z tym obszarem w tym recykling baterii.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Maciej Kwiatkowski

Elektromobilność a system elektroenergetyczny

Najważniejsze zagadnienia związane z relacją sektora elektromobilności i sektora energetycznego oraz technologie i trendy rynkowe rozwijane w tych obszarach, jak np. smart grid czy smart charging.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Adrian Sienicki

Rynek elektromobilności

Trendy i czynniki polityczno-rynkowe wpływające na obszar elektromobilności w Polsce, Europie i na świecie. Uczestnicy łańcucha dostaw towarów i usług sektora elektromobilności.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Piotr Michalczyk

Prawo dla elektromobilności – Polska

Strategiczne dokumenty oraz akty prawne regulujące rynek elektromobilności w Polsce. Finansowe instrumenty wsparcia obszaru nisko- i zeroemisyjnego transportu wdrażane przez administrację publiczną.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Filip Opoka / dr inż. Andrzej Ziółkowski

Prawo dla elektromobilności – Unia Europejska

Cele i strategiczne dokumenty Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji z sektora transportu drogowego, jak również dyrektywy, rozporządzenia i inne akty prawa unijnego regulujące rynek elektromobilności w państwach członkowskich.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Aleksander Rajch / dr Katarzyna Barańska

Ekonomia w aspekcie elektromobilności

Podstawy ekonomii elektromobilności, w tym m.in. składowe ceny pojazdu elektrycznego, TCO oraz przegląd i prognozy rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Agnieszka Czajka / Wojciech Drzewiecki

Finansowanie elektromobilności

Kompleksowy przegląd struktury, strategii i dostępnych modeli finansowania rynku elektromobilności w Polsce. Przegląd modeli finansowania w Unii Europejskiej.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Przemysław Szywacz

Zarządzanie elektromobilnością

Kluczowe zagadnienia w obszarze zarządzania elektromobilnością oraz rozwijania rynku elektromobilności i transportu zeroemisyjnego, w tym zarządzanie flotą i strategie jej elektryfikacji.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Marek Andruchów

Modele biznesowe w sektorze elektromobilności

Omówienie przedmiotu działalności kluczowych uczestników łańcucha wartości w elektromobilności. Analiza najważniejszych modeli biznesowych w sektorze nisko- i zeroemisyjnego transportu, przedstawienie wybranych case studies.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Piotr Arak / Janusz Grądzki

Przyszłość elektromobilności

Podstawowe definicje i zagadnienia związane z pojęciem i rozwojem nowej mobilności w ujęciu elektromobilności. Nowe dziedziny sektorów transportu, w których elektromobilność może zaistnieć w najbliższych latach. Przełomowe technologie.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Maciej Mazur

Wodór w transporcie

Wodór jako paliwo w transporcie w ujęciu rynkowym, technologicznym oraz legislacyjnym. Wsparcie finansowe transportu opartego na wodorowych ogniwach paliwowych.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr Andrzej Szałek / Jacek Pawlak

Pojazdy autonomiczne

Kwestie technologiczne, legislacyjne oraz rynkowe związane z rozwojem systemów jazdy autonomicznej w pojazdach drogowych. Rynek pojazdów autonomicznych i prognozy.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Małgorzata Pełka / prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Współpraca z Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego

Nowa mobilność w życiu codziennym

Zagadnienia związane z nową mobilnością w tym między innymi rozwój nowych form mobilności w przestrzeni miejskiej, mobilność współdzielona czy mobilność jako usługa.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Adam Jędrzejewski / Maciej Panek

Elektromobilność dla klimatu i środowiska

Rola elektromobilności w procesie dekarbonizacji sektora transportu i potencjalny wpływ rozwoju rynku samochodów z napędem elektrycznym na sektor elektroenergetyczny. ESG oraz CSR a elektromobilność.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr Alicja Pawłowska-Piorun / dr Ewa Łabno-Falęcka

Elektromobilność w samorządach

Rola samorządu w kształtowaniu systemu zeroemisyjnego transportu indywidualnego i zbiorowego. Strefy Czystego Transportu w polskich gminach. Europejscy samorządowi liderzy rozwoju transportu zeroemisyjnego - case studies.
Liczba godzin: 8

Prowadzący: Hanna Zdanowska / Adam Wieczorek / Łukasz Franek

Elektromobilna logistyka i transport

Wykorzystanie zeroemisyjnych lekkich i ciężkich pojazdów dostawczych w transporcie oraz kwestie natury legislacyjnej, rynkowej oraz gospodarczej w tym zakresie. Przegląd gamy modelowej dostępnej w Polsce. Jak elektryfikować park pojazdów dostawczych w przedsiębiorstwie? Studium przypadku na podstawie badania.
Liczba godzin: 8

Prowadzący: Sebastian Anioł / Wojciech Rowiński

Elektromobilność w zbiorowym transporcie publicznym

Wykorzystanie autobusów zelektryfikowanych i trolejbusów w publicznym transporcie zbiorowym oraz wsparcie legislacyjne i finansowe. Produkcja zelektryfikowanych autobusów w Polsce i na świecie.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Jan Wiśniewski / Jan Kuźmiński

Podstawy mechaniki

Podstawowe zagadnienia związane z mechaniką i jej rola w procesie transformacji energetycznej. Omówienie wybranych topologii, metod opisu i strategii sterowania.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

Seminarium dyplomowe

Przygotowanie uczestników do wykonania oraz i przedstawienia pracy końcowej.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Dybała

Podstawy napędów elektrycznych pojazdów

Podstawowe struktury napędu elektrycznego pojazdu i możliwe tryby jego pracy. Znaczenie predykcji warunków eksploatacyjnych na dobór parametrów głównych komponentów układu napędowego pojazdu. Hamowanie odzyskowe.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr inż. Arkadiusz Hajduga

Magazynowanie i przetwarzanie energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych

Wybrane zagadnienia związane z magazynowaniem i przetwarzaniem energii w pojazdach z napędem elektrycznym i hybrydowym opisujące wymagania technologiczne i środowiskowe niezbędne do funkcjonowania i perspektyw rozwoju infrastruktury eksploatacyjnej.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr inż. Adrian Chmielewski

Projektowanie materiałów dla potrzeb chemicznych źródeł prądu

Wybrane technologie chemicznych źródeł prądu: ogniwa, ogniwa paliwowe, superkondensatory. Stan bieżący, nowe technologie i perspektywy rozwoju. Cykl życia ogniwa.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawowe informacje z zakresu elektrotechniki i elektroniki oraz zagadnienia dotyczące maszyn elektrycznych.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr inż. Michał Rolak

Transformacja energetyczna a rozwój energoelektroniki

Podstawowe zagadnienia związane z urządzeniami energoelektronicznymi i ich roli w procesie transformacji energetycznej. Omówienie wybranych topologii, metod sterowania i strategii rozwoju energoelektroniki.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr hab. inż. Marek Jasiński

Elementy diagnostyki samochodowej

Podstawowe zagadnienia z zakresu diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych w tym niskoemisyjnych, metody i urządzenia diagnostyki samochodowej w zakresie głównych układów konstrukcyjnych samochodu, badania kontrolne na Stacjach Kontroli Pojazdów.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr inż. Piotr Zdanowicz

Elementy eksploatacji pojazdów samochodowych

Podstawowe zagadnienia opisujące procesy eksploatacyjne pojazdów samochodowych, metody i narzędzia istotne z punkty widzenia eksploatacji z uwzględnieniem niskoemisyjnych środków transportu.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: dr hab. inż. Marek Guzek

Narzędzia
i kalkulatory