Home Strefy Czystego Transportu Strefa ultra niskiej emisji w 2023 roku

Londyn poszedł na całość

Strefa ultra niskiej emisji w 2023 roku

Londyn poszedł na całość

Strefa ultra niskiej emisji w 2023 roku

Ultra strefa obejmie dodatkowych 5 mln mieszkańców Londynu
Fot. Pixabay
Przeczytasz w 3 min
Przeczytasz w 3 min

Burmistrz Londynu, Sadiq Khan, zapowiedział, że rozszerzy strefę ultra niskiej emisji (ULEZ) na cały Londyn. Decyzja wejdzie w życie 29 sierpnia 2023 r. we wszystkich dzielnicach miasta. Dzięki niej pięć milionów więcej londyńczyków będzie oddychać czystszym powietrzem. Przypomnijmy, że przed kilkoma dniami radni miejscy Krakowa przegłosowali wprowadzenie Strefy Czystego Transportu na terenie całego miasta.

ULEZ w stolicy Wielkiej Brytanii ma charakter progresywny. Po raz pierwszy wprowadzono ją w kwietniu 2019 r. Wtedy burmistrz Londynu uruchomił ULEZ w centrum tej olbrzymiej metropolii. W październiku 2021 r. strefa została rozszerzona, a obecnie jest 18 razy większa od pierwotnego obszaru i obejmuje 4 miliony ludzi – ponad jedną trzecią populacji Londynu (w Krakowie SCT będzie wprowadzane w dwóch etapach – start w lipcu 2024 r. przyp. red.).

Konsultacje: większość chciała rozszerzenie strefy

Obecną decyzję poprzedziły konsultacje społeczne, które trwały od maja do lipca 2022 r. W ich wyniku 59% respondentów zgodziło się, że „należy zrobić więcej, aby rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza”. Reprezentatywny sondaż YouGov zlecony przez ratusz ujawnił również, że dwukrotnie więcej londyńczyków uważa, że proponowane przez burmistrza rozszerzenie strefy ultra niskiej emisji powinno zostać zrealizowane.

Spełnij nomy wjazdu lub płać

Pojazdy wjeżdżające do londyńskiej strefy ultra niskiej emisji muszą spełniać surowe normy:

  • Euro 4 dla samochodów osobowych i dostawczych z benzyną (powszechnie dostępne od 2006 r.)
  • Euro 6 dla samochodów osobowych i dostawczych z silnikiem wysokoprężnym (powszechnie dostępne od 2016 r.)
  • Euro 3 dla motocykli i motorowerów (powszechnie dostępne od 2007 r.)

Pojazdy, które nie spełniają standardów, muszą uiścić dzienną opłatę w wysokości 12,50 GBP.

ULEZ – znaczna poprawa jakości powietrza

Jak wynika z wyliczeń ULEZ pomógł już zmniejszyć poziom zanieczyszczenia o 44% w centrum Londynu i 20% wewnątrz całej strefy. Przewiduje się, że rozszerzenie ULEZ na cały Londyn pozwoli zaoszczędzić 27 000 ton CO2.. To prawie dwa razy więcej niż ULEZ w centrum Londynu osiągnął w pierwszym roku działalności.

Decyzja o rozszerzeniu ULEZ na 33 dzielnice jest ogromną wygraną mającą bezpośrednie przełożenie na zdrowie wszystkich londyńczyków. Londyn od dawna jest pionierem w Wielkiej Brytanii w obszarze zapobiegania ogromnym szkodom, które niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. (…) Dzięki decyzji burmistrza od lata 2023 r. wszyscy mieszkający, pracujący i przemieszczający się w zewnętrznym Londynie „skorzystają” z czystszego powietrza, a także lepszego dostępu do transportu publicznego – powiedział Jeremy Leach, przewodniczący London Living Streets.

Jesteś eko dostaniesz dopłatę i roczny bilet

Zapowiedzianemu rozszerzeniu „towarzyszyć ma” nowy program dopłat o wartości 110 milionów funtów (133 miliony USD). Stworzono go aby w czasie transformacji wesprzeć londyńczyków o niższych dochodach, osoby  z niepełnosprawnościami, organizacje charytatywne i małe firmy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wybrani wnioskodawcy otrzymają dotację na złomowanie lub – po raz pierwszy – modernizację swojego pojazdu (w przypadku niektórych furgonetek i minibusów). Wybrani właściciele samochodów mogą zdecydować się na otrzymanie mniejszej dotacji wraz z maksymalnie dwoma bezpłatnymi rocznymi biletami autobusowymi i tramwajowymi.

Ulgi dla organizacji non-profit

Burmistrz ogłosił również nowy pakiet wspierający osoby z niepełnosprawnościami, w tym przedłużenie istniejących okresów zwolnienia dla niepełnosprawnych kierowców w Londynie i minibusów transportu społecznościowego prowadzonych przez organizacje non-profit odpowiednio do października 2027 r. i października 2025 r. Ponadto zapowiedział wprowadzenie nowych okresów zwolnienia dla niepełnosprawnych kierowców i pojazdów dostępnych dla wózków inwalidzkich.

Ponad milion dodatkowych km sieci autobusowej

Aby zmaksymalizować potencjalne korzyści z rozbudowy ULEZ i wzmocnić alternatywy dla prywatnych samochodów, burmistrz ogłosił również plan poprawy sieci autobusowej w zewnętrznym Londynie. W Sutton zostaną wprowadzone dwie nowe trasy, z ulepszoną obsługą nowego Cancer Hub w Royal Marsden Hospital. We wschodnim Londynie zostaną wprowadzone nowe bezemisyjne usługi przeprawy przez rzeki. Nowe usługi i ulepszenia, będą jednoznaczne z włączeniem ponad miliona kilometrów do sieci autobusowej. Podobne rozwiązania planowane są również w wielu innych lokalizacjach poza Londynem. Jest to część największej w historii rozbudowy sieci autobusowej w zewnętrznym Londynie.

Źródło: london.gov.uk
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory