• Home
  • Opinie
  • Elektromobilność to perspektywa dla polskiej gospodarki
Home Opinie Elektromobilność to perspektywa dla polskiej gospodarki

Elektromobilność to perspektywa dla polskiej gospodarki

Elektromobilność to perspektywa dla polskiej gospodarki

Mirosław Michna, Partner KPMG
Fot. Skoda
Przeczytasz w < 1 min

Globalny rozwój elektromobilności jako dominującego trendu w motoryzacji niesie z sobą szereg wyzwań, ale również możliwości rozwoju nowych obszarów gospodarki. Dotyczą one zarówno samej technologii pojazdów elektrycznych, jak i tego, co umożliwia jej wykorzystanie: zmiany w strukturach łańcuchów dostaw, rozwój infrastruktury ładowania dla potrzeb samochodów elektrycznych, zmiany w zakresie oczekiwanej od pracowników branży motoryzacyjnej struktury wykształcenia i wiele innych.

Elektromobilność to również świetna perspektywa rozwojowa dla polskiej gospodarki, zwłaszcza że tempo zmian w tym zakresie nieustannie przyspiesza. Branża odpowiada na nowe wyzwania poprzez rozwój produkcji części i podzespołów do pojazdów napędzanych alternatywnie, a także gotowych samochodów. Polska już w tej chwili jest największym eksporterem baterii do samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej. Co oczywiste obszar produkcji baterii przyciąga także inwestycje szeregu poddostawców, zapewniających tysiące nowych miejsc pracy. Zgodnie z danymi Eurostatu wartość eksportu akumulatorów litowo-jonowych z Polski wyniosła w 2021 roku 6,6 mld EUR, po wzroście o 64% r/r. To wartość (wyrażona w walucie obcej) ponad trzykrotnie wyższa niż w 2019 r., czyli przed wybuchem pandemii. Jednocześnie to najwyższa wartość wśród krajów Unii Europejskiej i stanowi 36% całego eksportu tej kategorii towarów państw członkowskich. Na całym świecie znane są także polskie autobusy elektryczne. Także w tej ważnej części elektromobilności, jaką jest zeroemisyjny transport publiczny, Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów UE pod względem wartości sprzedaży zagranicznej – 268 mln EUR w 2021 r. To również ponad jedna trzecia łącznej wartości eksportu wszystkich państw unijnych. Oznacza to, że Polska w poszczególnych obszarach elektromobilności znajduje się już na szczycie łańcucha wartości, dostarczając gotowych, nowoczesnych pojazdów. Elektromobilność to również impuls do inwestycji w infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych. Według „Licznika elektromobilnościPSPA i PZPM w połowie 2022 roku było tylko 4,3 tys. punktów do ładowania. Żeby zestawić samą skalę potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie przypomnieć należy, że w obowiązującej „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” rząd zakłada plan osiągnięcia liczby 60 tys. punktów, które pozwolą obsłużyć 600 tys. pojazdów elektrycznych i hybrydowych w perspektywie bieżącej dekady.

Raport „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce” jest dostępny na stronie:

https://pspa.com.pl/2022/raport/czy-elektromobilnosc-przyspieszy-rozwoj-gospodarczy-polski/

Narzędzia
i kalkulatory