Home Rynek Europa UE utworzy fundusz klimatyczny

Rynek wtórny EV na unijnym celowniku

UE utworzy fundusz klimatyczny

Rynek wtórny EV na unijnym celowniku

UE utworzy fundusz klimatyczny

UE chce zastąpić paliwa kopalne paliwami odnawialnymi i niskoemisyjnymi
Fot. Pixabay
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Władze Unii Europejskiej chcą utworzyć jeszcze w tym roku społeczny fundusz klimatyczny o szacowanym budżecie w wysokości 16,4 mld euro do 2027 r. Pula środków zwiększałaby się sukcesywnie do kwoty 72 mld euro w 2032 r. Fundusz obejmowałby zachęty do przechodzenia na odnawialne źródła energii, a także środki mające na celu obniżenie podatków i opłat za energię, zachęty do renowacji budynków i wspólnego korzystania z samochodów oraz rozwój rynku wtórnego pojazdów elektrycznych.

Głównym celem jaki zakładają sobie władze unijne jest wspieranie w ramach funduszu gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw znajdujące się w trudnej sytuacji podczas transformacji energetycznej.

Wyższe cele unijne

Zwiększenie udziału energii odnawialnej ma kluczowe znaczenie dla radykalnego ograniczenia emisji w sektorze energetycznym i osiągnięcia ambitnego celu UE dotyczącego neutralności klimatycznej do 2050 r. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest również sposobem na zmniejszenie zależności krajów UE od importu energii i mniejsze narażenie na zakłócenia, które mogą wpływać na ceny.

Ponad 20% energii zużywanej w UE pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 2004 r. liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie. Obecny cel UE na 2030 r. wynoszący 32% jest korygowany w górę wraz ze zaktualizowanymi celami dotyczącymi budynków, ogrzewania i chłodzenia oraz przemysłu. We wrześniu 2022 r. parlament unijny „zażądał” zwiększenia celów do 45% do 2030 r.

Ważne paliwa alternatywne

W kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie i w celu rozwiązania problemu uzależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych oczekuje się, że Parlament zagłosuje w grudniu nad dodatkowymi środkami mającymi na celu przyspieszenie udziału odnawialnych źródeł energii w UE na długo przed 2030 r.  

Ponieważ transport drogowy odpowiada za około jedną piątą emisji dwutlenku węgla w UE, UE chce zastąpić paliwa kopalne paliwami odnawialnymi i niskoemisyjnymi.  Paliwa odnawialne obejmują m.in. paliwa z biomasy i biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, w tym amoniak oraz produkowane z energii odnawialnej. Ponadto przejście na pojazdy bezemisyjne musi iść w parze z kompleksową infrastrukturą stacji ładowania i tankowania.

Zamiast paliw kopalnych wodór

W październiku 2022 r. Parlament przyjął stanowisko w sprawie przepisów dotyczących niezbędnej infrastruktury, aby stacje ładowania i tankowania były bardziej dostępne w całej Europie. Posłowie chcą, aby do 2026 r. strefy ładowania samochodów elektrycznych były usytuowane co najmniej raz na 60 km wzdłuż głównych dróg UE.UE zmieniła swoje przepisy dotyczące finansowania transgranicznych projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej, aby osiągnąć swoje cele klimatyczne. Nowe przepisy mają na celu stopniowe wycofywanie finansowania przez UE projektów dotyczących gazu ziemnego i przekierowanie środków na infrastrukturę wodorową oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Przepisy weszły w życie w czerwcu 2022 r.

Źródło: europa.eu

Narzędzia
i kalkulatory