Home Technologia Wodór Raport IEA: warto postawić na wodór w transporcie dalekobieżnym

Raport IEA: warto postawić na wodór w transporcie dalekobieżnym

Raport IEA: warto postawić na wodór w transporcie dalekobieżnym

Przeczytasz w 3 min
Przeczytasz w 3 min

W swojej najnowszym raporcie IEA (Międzynarodowa Agencja Energetyczna) zwraca uwagę, na wzrost zainteresowania wodorom wynikający z kryzysu energetycznego. Jednak rozwój technologii w tym segmencie uzależniony jest od wsparcia politycznego, aby stymulować nowe i czystsze zastosowania go w transporcie dalekobieżnym i przemyśle ciężkim. Jeśli wszystkie projekty będące obecnie w przygotowaniu zostaną zrealizowane, produkcja niskoemisyjnego wodoru może osiągnąć od 16 do 24 milionów ton rocznie do 2030 r.

Zdaniem IEA w obliczu globalnego kryzysu energetycznego coraz więcej podmiotów związanych z będzie szukać rozwiązań opierających się na niskoemisyjnym wodorze. Oczekuje się, że produkcja elektrolizerów (urządzeń, w których przeprowadzana jest elektroliza, czyli rozkład elektrolitu pod wpływem zewnętrznego źródła prądu elektrycznego przyp. red) będzie silnie rosła, a projekty pilotażowe rozpowszechnią się w nowych zastosowaniach, takich jak transport czy produkcja stali.

Jednak obszary te pozostają częścią większego potencjału rynku wodorowego, co podkreśla potrzebę większego wsparcia politycznego dla rozwiązań z nim związanych” – pisze w swoim raporcie IEA..

Sześciokrotny wzrost w obszarze elektrolizerów

Liczby określające rozwój technologii wodorowych, które mogą wspierać przejście na czystą energię, są niezwykle zachęcające i wskazują na spodziewany sześciokrotny wzrost do 2025 r. globalnej zdolności produkcyjnej elektrolizerów, które są potrzebne do produkcji niskoemisyjnego wodoru z odnawialnej energii elektrycznej.

Niskoemisyjna produkcja wodoru na całym świecie w 2021 r. wyniosła mniej niż 1 milion ton – z czego praktycznie całość pochodziła z zakładów wykorzystujących paliwa kopalne z wychwytywaniem, utylizacją i składowaniem dwutlenku węgla – czytamy w najnowszej edycji dorocznego Global Hydrogen Review przygotowanego przez IEA.

Tymczasem całkowite zapotrzebowanie na wodór na całym świecie osiągnęło 94 mln ton w 2021 r., przekraczając poprzedni rekordowy wynik, który wyniósł 91 mln ton osiągnięty w 2019 r.

Wodór rozwiązaniem dla transportu dalekobieżnego

Wodór i paliwa pozyskiwane z wodoru mogą przyczynić się zarówno do realizacji ambicji klimatycznych, jak i bezpieczeństwa energetycznego, jeśli są produkowane w sposób czysty i mądrze wykorzystywane w sektorach takich jak przemysł ciężki i transport dalekobieżny, gdzie mogą ograniczyć emisje i zastąpić paliwa kopalne. Wraz z globalnym kryzysem energetycznym, który zwiększa zainteresowanie niskoemisyjnym wodorem, portfel projektów wciąż się powiększa, choć tylko niewielka ich część jest w trakcie realizacji. Global Hydrogen Review przedstawia szereg zaleceń mających na celu stworzenie ram oraz wzmocnienie popytu potrzebnego do zachęcenia do inwestycji w niskoemisyjny wodór, w tym w elektrolizery i technologie wychwytywania dwutlenku węgla potrzebne do jego produkcji.

Coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że wodór będzie ważnym elementem przejścia na niedrogi, bezpieczny i czysty system energetyczny, ale nadal istnieją znaczne ograniczenia w zakresie technologii, regulacji i popytu, aby mógł wykorzystać swój potencjał. Silny napływ zgłoszeń, które widzimy teraz w przypadku niskoemisyjnych projektów wodorowych, to kolejny wskaźnik, że pojawia się nowa gospodarka energetyczna. Rządy muszą teraz wdrożyć konkretną politykę, aby usunąć bariery regulacyjne i wspierać projekty gotowe do wdrażania – powiedział dyrektor wykonawczy IEA Fatiha Birola.

Wodorowe pociągi już kursują

Autorzy raportu szacują, że globalne zapotrzebowanie na wodór ma osiągnąć 115 milionów ton do 2030 roku. Z tego jedna czwarta byłaby zaspokajana przez niskoemisyjny wodór.

Niektóre nowe zastosowania wodoru już teraz szybko się rozwijają. Pierwsza flota pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi rozpoczęła kursowanie w Niemczech, istnieje również ponad 100 projektów pilotażowych dotyczących wykorzystania wodoru i jego pochodnych w żegludze. W energetyce zapowiedziane projekty wykorzystujące stos wodoru i amoniaku do prawie 3,5 gigawata potencjalnej mocy do 2030 roku.

Jeśli wszystkie projekty będące obecnie w przygotowaniu zostaną zrealizowane, produkcja niskoemisyjnego wodoru może osiągnąć od 16 do 24 milionów ton rocznie do 2030 r., z czego ponad połowa będzie pochodzić z elektrolizerów zasilanych energią odnawialną. Ukończenie wszystkich projektów może spowodować, że światowa zdolność do produkcji wodoru za pomocą elektrolizerów wzrośnie do 290 gigawatów (GW) w 2030 r. w porównaniu z 0,5 gigawatami w 2021 r.

Konieczne wsparcie rządów

Autorzy raportu przewidują, że w oparciu o dzisiejsze ceny wodór ze źródeł odnawialnych mógłby już konkurować z wodorem z paliw kopalnych w regionach, które mają dobre zasoby odnawialne i które obecnie opierają się na importowanych paliwach kopalnych do produkcji wodoru.

Wskazywana jest jednak ścieżka postepowania dla rządów w celu zmniejszenia ryzyka i poprawy ekonomicznej wykonalności projektów dotyczących niskoemisyjnego wodoru. Rządy mogą tworzyć popyt poprzez aukcje, certyfikaty, kontyngenty i wymagania w zamówieniach publicznych, a także mogą zapewnić, że gazociągi, terminale i inna infrastruktura są kompatybilne z wodorem i amoniakiem. Tworzenie międzynarodowych rynków wodoru wymaga bowiem współpracy w celu opracowania wspólnych norm, przepisów i certyfikacji.

Źródło: na podstawie iea.org

Narzędzia
i kalkulatory