Home Pojazdy Transport ciężki Raport PSPA: eHDV Infrastructure Lab

Pilotażowy projekt sektora eHDV

Raport PSPA: eHDV Infrastructure Lab

Pilotażowy projekt sektora eHDV

Raport PSPA: eHDV Infrastructure Lab

Rozwój bezemisyjnego transportu ciężkiego zależy od rozbudowy sieci infrastruktury ładowania
Fot. Volvo
Przeczytasz w 3 min
Przeczytasz w 3 min

eHDV Infrastructure Lab – Raport wykonalności to najnowszy raport Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) poświęcony elektryfikacji sektora ciężkiego transportu w Polsce oraz rozbudowie dedykowanej mu infrastruktury ładowania. Raport stanowi element kompleksowego projektu eHDV Infrastructure Lab, którego celem jest rozwój sektora zeroemisyjnego transportu drogowego.

Platforma wiedzy

Projekt eHDV to pilotaż dążący do uruchomienia w Polsce sieci stacji ładowania dedykowanych dla samochodów ciężarowych oraz angażujący podmioty z całego łańcucha wartości. Zaprezentowany dokument, jak i dedykowana strona internetowa www.ehdv.eu, stanowią platformę umożliwiającą budowę i dystrybucję wiedzy w tym obszarze.

Pojazdy ciężarowe stanowią niespełna 3% ogólnego parku samochodów poruszających się po europejskich drogach odpowiadając jednocześnie aż za 19,4% emisji CO pochodzących z transportu drogowego w UE. Dekarbonizacja tego sektora ma zatem kluczowe znaczenie w dążeniu Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Polska ciężarową potęgą

W Polsce zarejestrowana jest największa liczba pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t. w całej Unii Europejskiej. Co piąty tego typu pojazd poruszający się po europejskich drogach pochodzi z Polski. Jako wiodący rynek i lider transportu ciężkiego w Europie, obsługujący niemal jedną trzecią przewozów towarowych Unii, Polska zobligowana jest do objęcia aktywnej roli w elektryfikacji tego sektora i rozbudowy sieci infrastruktury ładowania.

Polska jako wiodący rynek i lider transportu ciężkiego w Europie odgrywa kluczową rolę w rozwoju sektora eHDV. Jego elektryfikacja wymagać jednak będzie dostosowania rynku w zakresie legislacyjnym oraz przede wszystkim infrastrukturalnym. Kwestią priorytetową jest wdrożenie odpowiednich instrumentów, które będą w stanie przyspieszyć proces dekarbonizacji transportu ciężkiego. Każde państwo członkowskie będzie musiało wypełnić cele związane z rozbudową infrastruktury przeznaczonej dla eHDV, które wyznacza rozporządzenie AFIR.

Rozwój kompetencji

Raport stanowi element kompleksowego projektu eHDV Infrastructure Lab, którego celem jest rozwój sektora zeroemisyjnego transportu drogowego. W ramach tej inicjatywy PSPA chce rozwijać kompetencje m.in. w obszarze budowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Raport dokonuje analizy aktualnego stanu sektora eHDV i jego głównych wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rozbudowy sieci stacji ładowania. Opracowanie zawiera ponadto propozycje zmian regulacyjnych sprzyjających rozwojowi floty zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych.

Unikatowe case study

Projekt eHDV Infrastructure Lab stanowi unikatowe case study, budujące know-how w zakresie stosowania najlepszych praktyk na rynku eHDV, implementacji infrastruktury ładowania, jej obsługi oraz elektryfikacji flot i sieci drogowej.

eHDV Infrastructure Lab to pierwsza inicjatywa w Polsce i w regionie CEE o tak szeroko zakrojonym działaniu na rzecz rozwoju elektromobilności w sektorze drogowego transportu ciężkiego. Poszczególne działania przewidziane w projekcie są realizowane w ramach specjalnie utworzonej grupy eksperckiej składającej się z szerokiego grona interesariuszy silnie zaangażowanych w rozwój zrównoważonej mobilności. Są to przedstawiciele takich sektorów jak: retail, logistyka, OEM, finanse czy też edukacja. Działania grupy eksperckiej opierają się na najlepszych praktykach stosowanych w krajach Unii Europejskiej (takich jak np. projekt „HoLa”), jednak nie ograniczają się jedynie do implementacji instrumentów przygotowanych lub wdrożonych wcześniej na innych rynkach. Z uwagi na wspomnianą, wiodącą pozycję w Unii Europejskiej, polski sektor transportu ciężkiego wymaga indywidualnego podejścia i zastosowania odpowiednio dostosowanych rozwiązań systemowych, regulacyjnych oraz technologicznych.

Katalog dobrych praktyk

Nadrzędnym celem eHDV Infrastructure Lab jest rozwój sektora zeroemisyjnego transportu ciężkiego oraz stworzenie katalogu dobrych praktyk w zakresie budowy i uruchamiania hubów do ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych. Projekt przewiduje utworzenie pilotażowej sieci hubów ładowania umożliwiających elektryfikację tras sieci TEN-T, co pozwoli na realizację dalekobieżnych połączeń obsługiwanych przez zelektryfikowane pojazdy ciężarowe.

Raport dostępny jest na stronie: www.ehdv.eu

Źródło: PSPA

Narzędzia
i kalkulatory