Home Infrastruktura 13 stacji dla EV wzdłuż TEN-T

Orlen z dotacją UE

13 stacji dla EV wzdłuż TEN-T

Orlen z dotacją UE

13 stacji dla EV wzdłuż TEN-T

Na budowę kilkunastu stacji DC projekt orlenowski otrzyma ponad 3,5 mln euro dotacji
Fot. Orlen
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

UE przeznaczy prawie 189 mln euro na dofinansowanie budowy około 2000 nowych punktów ładowania wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz na 63 nowe stacje tankowania H2. Do realizacji wybrano 26 projektów. Jednym z podmiotów, który otrzyma dotację jest projekt koordynowany przez PKN Orlen. W jego ramach powstanie w Polsce 13 wielopunktowych stacji ładowania „lekkich pojazdów elektrycznych”.

Projekty są rozmieszczone w dwunastu państwach członkowskich i zostały wybrane zgodnie z Instrumentem Infrastruktury Paliw Alternatywnych (AFIF). Oprócz punktów ładowania i stacji tankowania wodoru, które są przeznaczone dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, cztery projekty dotyczą elektryfikacji usług obsługi naziemnej na lotniskach.

Liczba wniosków o finansowanie AFIF stale rośnie, co ilustruje zaangażowanie branży transportowej w przejście na zrównoważone rozwiązania. Nasza inwestycja w wysokości 189 milionów euro przełoży się na około 2 000 punktów ładowania oraz około 63 stacje tankowania wodoru. Cztery projekty będą wspierać elektryfikację usług obsługi naziemnej w portach lotniczych, na przykład poprzez elektryfikację urządzeń obsługi naziemnej i instalację infrastruktury ładowania pojazdów serwisowych – powiedziała unijna komisarz ds. transportu Adina Vălean.

AFIF łączy dotacje z Europejskiego Programu Wspierania Infrastruktury Transportowej i instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) z kapitałem instytucji finansowych, aby zwiększyć wpływ inwestycji.

Wśród beneficjentów dotacji jest m. in. projekt Perun E-mobility koordynowany przez PKN Orlen. W ramach projektu zostanie wdrożona infrastruktura ładowania wzdłuż sieci drogowej TEN-T w Polsce poprzez zainstalowanie 13 wielopunktowych stacji ładowania pojazdów lekkich, z których każda składa się z 8 punktów ładowania o minimalnej mocy wyjściowej 150 kW oraz podłączenie do sieci o mocy minimalnej 600 kVA w każdej lokalizacji. Wkład jednostkowy (dofinansowanie) polskiego projektu wynosi: 3 510 000 euro.

UE nadal wspiera projekty, których celem jest przyspieszenie przejścia na mniej zanieczyszczające formy transportu. Takie projekty przyczyniają się do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych, a także do wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy – powiedziała Paloma Aba Garrote, pełniąca obowiązki dyrektora Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Wkład finansowy UE ma formę dotacji o różnych stopach współfinansowania lub wkładów jednostkowych w zależności od tego, czy projekt jest zlokalizowany w kraju kwalifikującym się do wsparcia z Funduszu Spójności, czy nie. W ramach instrumentu “Łącząc Europę” Transport na lata 2021–2027 na dotacje na współfinansowanie projektów TEN-T w państwach członkowskich UE udostępniono 25,8 mld euro. Od 2014 r. w ramach instrumentu “Łącząc Europę” wsparto ponad 1 200 projektów w sektorze transportu na łączną kwotę prawie 29 mld euro.

Źródło: europa.eu

Narzędzia
i kalkulatory