Home Biznes Finansowanie EBI pożyczy na stacje ładowania

Grecka infrastruktura

EBI pożyczy na stacje ładowania

Grecka infrastruktura

EBI pożyczy na stacje ładowania

EBI będzie wspierał transformację transportu drogowego w Grecji w kierunku wodoru i mobilności elektrycznej
Fot. eib.org
Przeczytasz w < 1 min
Przeczytasz w < 1 min

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się udzielić pożyczki w wysokości 10 mln euro firmie Motor Oil, współfinansując nową inwestycję w rozwój ogólnokrajowej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych i stacji wodorowych w całej Grecji. Projekt ma na celu przekształcenie transportu drogowego w Grecji poprzez rozwój infrastruktury dedykowanej transportowi bezemisyjnemu.

Pionierska inwestycja, pierwsza tego typu i na taką skalę w Grecji, obejmie uruchomienie około 3000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla transportu drogowego. Natomiast infrastruktura transportu wodoru obejmie jeden elektrolizer do produkcji wodoru, przyczepy wodorowe, terminal zasilający do załadunku przyczep, a także stacje tankowania wodoru.

Projekt poza korzyściami środowiskowymi przyczyni się również do rozwoju branży wodorowej i elektromobilności poprzez przyspieszone wdrożenie infrastruktury pojazdów bezemisyjnych (ZEV). Pośrednio przyczyni się też do wzrostu odpowiednich segmentów rynku infrastruktury elektrycznej i wodorowej, a także powiązanych pojazdów.

Jesteśmy dziś bardzo zadowoleni z podpisania umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Jest to kolejny ważny krok dla Motor Oil Group, w kierunku transformacji energetycznej (…). Naszym priorytetem jest zapewnienie Grecji wystarczalności energetycznej przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb w zakresie alternatywnych źródeł energii i zielonych paliw, ważnych dla niezależności energetycznej naszego kraju – powiedział Petros Tzannetakis, zastępca dyrektora zarządzającego Motor Oil Group. 

Szacuje się, że 49% inwestycji w ramach projektu będzie zlokalizowanych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Ponadto 100% sieci zostanie wdrożone w regionach słabiej rozwiniętych i tzw. przejściowych. Stacje ładowania będą publiczne z otwartym dostępem. Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych jest jednym z priorytetów specjalnego pakietu wsparcia Grupy EBI dla planu REPowerEU, którego celem jest położenie kresu zależności UE od importu paliw kopalnych.

Rynek pojazdów bezemisyjnych, w tym pojazdów elektrycznych i wodorowych, znajduje się w Grecji na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a poprzez finansowanie tego innowacyjnego projektu, który charakteryzuje się zrównoważonym rozwojem i aspektami środowiskowymi, EBI będzie wspierał transformację transportu drogowego w kierunku wodoru i mobilności elektrycznej oraz zwiększonego zrównoważonego rozwoju, jednocześnie dając sygnał do stymulowania dalszego finansowania przez banki komercyjne podobnych projektów – powiedział Ioannis Kaltsas, szef zespołu inwestycyjnego EBI ds. Grecji i Cypru. 

W ciągu ostatniej dekady EBI przeznaczył 8 mld euro na inwestycje przedsiębiorstw sektora prywatnego w całej Grecji.

Źródło: eib.org

Narzędzia
i kalkulatory