Home Technologia Baterie Miliardy na zelektryfikowany transport

Raport BloombergNEF

Miliardy na zelektryfikowany transport

Raport BloombergNEF

Miliardy na zelektryfikowany transport

Zakłady produkukujące baterie są jednymi z bardziej kapitałochłonnych inwestycji
Fot. Mercedes-Benz
Przeczytasz w 3 min
Przeczytasz w 3 min

Jak wynika z raportu firmy badawczej BloombergNEF, globalne inwestycje w niskoemisyjną transformację energetyczną wyniosły w 2022 r. 1,1 bln USD. To nowy rekord i ogromne przyspieszenie w porównaniu z rokiem 2021. Kryzys energetyczny i działania polityczne doprowadziły do szybszego wdrażania czystych technologii energetycznych. Co ciekawe po raz pierwszy wydaje się, że inwestycje w technologie niskoemisyjne osiągnęły poziom kapitału zaangażowanego we wsparcie dostaw paliw kopalnych. Zelektryfikowany transport, który obejmuje wydatki na pojazdy elektryczne i powiązaną infrastrukturę z 466 mld USD wydanymi w 2022 r. – zanotował imponujący wzrost o 54% rok do roku.

Energy Transition Investment Trends to coroczna analiza BNEF dotyczące tego, ile funduszy angażują firmy, instytucje finansowe, rządy i użytkownicy końcowi w niskoemisyjną transformację energetyczną. Prawie wszystkie sektory objęte raportem osiągnęły nowy rekordowy poziom inwestycji w 2022 r., w tym energia odnawialna, magazynowanie energii, transport elektryczny, zelektryfikowane ciepło, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS), wodór i zrównoważone materiały. Jedynie inwestycje w energetykę jądrową nie ustanowiły rekordu, pozostając zasadniczo na tym samym poziomie.

Energia odnawialna, która obejmuje wiatr, słońce, biopaliwa i inne odnawialne źródła energii, pozostała największym sektorem pod względem inwestycyjnym, osiągając nowy rekord w postaci 495 miliardów dolarów zainwestowanych w 2022 r., czyli o 17% więcej niż rok wcześniej. Jednak zelektryfikowany transport, który obejmuje wydatki na pojazdy elektryczne i powiązaną infrastrukturę, zbliżył się do wyprzedzenia odnawialnych źródeł energii, z 466 miliardami dolarów wydanymi w 2022 r.  i zanotował imponujący wzrost o 54% rok do roku.

Wodór jest sektorem, który otrzymał najmniejszy zastrzyk finansowy – w wysokości zaledwie 1,1 mld USD w 2022 r. (0,1% całości), pomimo dużego zainteresowania ze strony sektora prywatnego i rosnącego wsparcia politycznego. Wodór jest jednak najszybciej rozwijającym się sektorem, a inwestycje wzrosły ponad trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dane BNEF pokazują, że Chiny były zdecydowanie wiodącym krajem przyciągającym inwestycje w transformację energetyczną, (w sumie 546 mld USD), czyli prawie połowę globalnej sumy. Stany Zjednoczone znalazły się na drugim miejscu z 141 miliardami dolarów. Jednak to UE byłaby druga, gdyby traktować ją jako jeden blok, z 180 miliardami dolarów. Niemcy utrzymały trzecie miejsce, podczas gdy Wielka Brytania spadła o jedno miejsce (na piąte), a Francja awansowała na czwarte.

Zrównany poziom inwestycji

W raporcie BNEF dokonuje również odgórnych szacunków globalnych inwestycji w paliwa kopalne, w tym wydobycia, średniego, niższego szczebla i niesłabnącej produkcji energii z paliw kopalnych. Liczba ta, uzyskana niezależnie w celu porównania, szacowana jest na 1,1 biliona dolarów w 2022 r. – tyle samo, co całkowita wartość inwestycji w transformację energetyczną. Oznacza to, że po raz pierwszy globalne inwestycje w transformację energetyczną dorównują inwestycjom w paliwa kopalne.

Nasze wyliczania nijako kładą kres każdej debacie na temat tego, w jaki sposób kryzys energetyczny wpłynie na wdrażanie czystej energii. Zamiast zwolnić, inwestycje w transformację energetyczną rekordowo wzrosły, ponieważ kraje i przedsiębiorstwa nadal realizują plany transformacji. Inwestycje w czyste technologie energetyczne niebawem wyprzedzą inwestycje w paliwa kopalne. Inwestycje te przyczynią się do tworzenia krótkoterminowych miejsc pracy i pomogą osiągnąć średnioterminowe cele w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Potrzeba jednak znacznie więcej inwestycji, aby w perspektywie długoterminowej osiągnąć zerową emisję netto – powiedział Albert Cheung, szef globalnych analiz w BloombergNEF.

Pomimo imponujących wyników z 2022 r. globalne inwestycje w technologie niskoemisyjne „aby świat mógł wejść na trajektorię zerowej emisji CO2 netto” zdaniem analityków do 2050 r., muszą natychmiast się potroić. Łącznie z dodatkowymi 274 mld USD zainwestowanymi w sieć energetyczną, inwestycje w transformację energetyczną osiągnęły 1,38 bln USD w 2022 roku. Dla porównania, świat musi zainwestować średnio 4,55 bln USD rocznie przez resztę tej dekady, aby wejść na ścieżkę w ramach Scenariusza Zerowego Netto BNEF.

Większe nakłady w łańcuch dostaw i produkcję

BNEF informuje również, że inwestycje w fabryki czystej energii (inwestycje w zakłady produkcyjne dla czystych technologii energetycznych) wzrosły do 78,7 mld USD w 2022 r., z 52,6 mld USD w 2021 r. Zakłady produkcyjne baterii i powiązanych komponentów stanowiły największy udział w tym na poziomie 45,4 mld USD, podczas gdy fabryki energii słonecznej przyciągnęły 23,9 mld USD. Chiny odpowiadały za 91% inwestycji produkcyjnych w 2022 r., pomimo wysiłków innych krajów, aby wykorzystać więcej globalnych możliwości czystej energii.

BNEF szacuje, że w latach 2023-26 inwestycje dotyczące fabryk „zaangażowanych” w czyste technologie energetyczne muszą wynieść średnio 35 mld USD rocznie, aby osiągnąć scenariusz zerowej emisji netto.

Chiny inwestują zdecydowanie najwięcej w budowę łańcucha dostaw czystej energii i dopiero w przyszłości okaże się, czy inne regiony mogą zdobyć znaczący udział w rynku – powiedział Antoine Vagneur-Jones, szef badań nad handlem i łańcuchami dostaw BNEF.

W szczególności Stany Zjednoczone odnotowały w ostatnich miesiącach falę zapowiedzi nowych lub rozbudowanych fabryk czystych technologii energetycznych. Nie są one jednak jeszcze reprezentowane w danych BNEF, które uwzględniają jedynie pomyślnie uruchomione projekty.

Źródło: bnef.com

Narzędzia
i kalkulatory