Home Ochrona klimatu Scania dekarbonizuje łańcuch dostaw do 2030 r.

Scania dekarbonizuje łańcuch dostaw do 2030 r.

Scania dekarbonizuje łańcuch dostaw do 2030 r.

Przeczytasz w < 1 min
Przeczytasz w < 1 min

Globalny dostawca rozwiązań transportowych ogłosił plany dekarbonizacji swojego łańcucha dostaw do 2030 roku. Wspólnie z dostawcami Scania nakreśliła ambitną strategię eliminacji największych źródeł emisji dwutlenku węgla z podstawowych materiałów produkcyjnych i akumulatorów.

Scania po raz kolejny przewodzi w ambitnych działaniach na rzecz klimatu. Jako pierwsi w branży przyjęliśmy cele redukcji emisji oparte na naukowych podstawach, a teraz wyznaczamy nowy kierunek poprzez dekarbonizację naszego łańcucha dostaw – powiedział Andreas Follér, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Scania.

Na podstawie analiz cyklu życia produktu, Scania zidentyfikowała cztery główne źródła emisji — akumulatory, stal, aluminium i żeliwo — które łącznie odpowiadają za około 80% emisji dwutlenku węgla pochodzącej z materiałów produkcyjnych.

W przypadku pojazdów elektrycznych akumulatory mogą odpowiadać za połowę emisji, podczas gdy w pojazdach z silnikiem spalinowym największy ślad węglowy generuje stal. Te cztery obszary znajdują się zatem w centrum strategii dekarbonizacji łańcucha dostaw Scania – dodał Andreas Follér.

Cel na 2030 r. to w 100% „zielone” baterie i wykorzystanie w 100% „zielonych” stali, aluminium i żeliwa. Oznacza to wyeliminowanie przez Scania głównych źródeł emisji poprzez wykorzystanie nowych technologii, zielonej energii elektrycznej i/lub materiałów pochodzących z recyklingu. Na przykład w przypadku akumulatorów, decydujący jest dostęp do „zielonej” energii w produkcji. W produkcji płaskich prętów stalowych kluczowe znaczenie ma zastąpienie węgla zielonym wodorem.

W Scania mamy ambitne cele w zakresie dekarbonizacji we wszystkich naszych działaniach, włączając łańcuch dostaw. Cieszymy się, że kilku naszych obecnych i przyszłych dostawców będących liderami w zakresie dekarbonizacji będzie z nami współpracować, aby osiągnąć te cele – powiedział John van Rossum, dyrektor działu zakupów w Scania.

Strategia i cele dekarbonizacji łańcucha dostaw początkowo obejmują produkcję Scania w Europie, ale będą stopniowo rozszerzane na produkcję w Chinach i Ameryce Łacińskiej.

Źródło: na podstawie Scania

REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory