Home Biznes Transport i logistyka Infrastrukturalna luka ograniczy redukcję CO2

ACEA

Infrastrukturalna luka ograniczy redukcję CO2

ACEA

Infrastrukturalna luka ograniczy redukcję CO2

Celem AFIR jest również wsparcie zeroemisyjnego transportu ciężkiego
Fot. Ekoenergetyka
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) podobnie jak większość podmiotów związanych z obszarem emobilności, z zadowoleniem przyjęło fakt, że posłowie do PE i ministrowie poszczególnych krajów osiągnęli porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Reguluje ono rozmieszczenie stacji ładowania i tankowania w całej UE dla wszystkich segmentów pojazdów. Tyle teoria. W praktyce musi nastąpić szybka wymiana floty na bezemisyjną oraz intensyfikacja rozbudowy europejskiej infrastruktury ładowania.

Już dzisiaj brak stacji ładowania i tankowania poważnie utrudnia wprowadzenie na rynek pojazdów bezemisyjnych. AFIR ma, zatem do odegrania kluczową rolę w przejściu na transport neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla – stwierdziła dyrektor generalna ACEA, Sigrid de Vries.

Celem AFIR jest również wsparcie zeroemisyjnego transportu ciężkiego. Na mocy rozporządzenia już w 2025 r. HUBy ładowania (dla elektrycznych ciężarówek) o mocy 1 400 kW będą musiały funkcjonować na 15% sieci TEN-T w maksymalnej odległości 120 km od siebie. W 2027 r. infrastruktura ładowania (HUBy o mocy 2 800 kW) ma pokryć 50% sieci TEN-T, a w roku 2030 (HUBy o mocy 3 600 kW) – 100%, przy czym rozmieszczenie stacji ulegnie znacznemu zagęszczeniu (do maksymalnie 60 km). Na państwach członkowskich spocznie również obowiązek rozbudowy stacji tankowania wodoru – zauważa Aleksander Rajch, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Choć porozumienie w sprawie AFIR jest ważnym, zdaniem ACEA cele pozostają jednak znacznie poniżej tego, co byłoby konieczne, aby sprostać poziomom ambicji ustalonym dla producentów pojazdów w zakresie dążeń w zakresie emisji, CO2.

Znaczna „luka w infrastrukturze” będzie nadal ograniczać redukcje emisji CO2 i przejście naszego sektora do neutralności klimatycznej – ostrzega de Vries.

Szereg derogacji dla państw członkowskich ograniczy również zasięg sieci infrastruktury w całej UE.

Jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, aby osiągnąć niedawno zaproponowane poziomy redukcji emisji, CO2 (-45% do 2030 r.), około 400 000 samochodów ciężarowych napędzanych akumulatorami i wodorem (głównie na trasach długodystansowych) musiałoby jeździć po UE dróg do końca dekady. Ponadto od 2030 r. ponad jedna trzecia wszystkich sprzedawanych nowych samochodów ciężarowych musiałaby być bezemisyjna (blisko 100 000 ciężarówek) rocznie. Pojazdy te wymagałyby ponad 50 000 ładowarek odpowiednich dla pojazdów ciężarowych, w tym około 35 000 megawatowych ładowarek, a także, co najmniej 700 stacji tankowania wodoru. Przy obecnym stanie infrastruktury do ładowania i tankowania nawet obecne cele w zakresie emisji, CO2 (-30% do 2030 r.) są zdaniem ACEA poza zasięgiem.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów umowa AFIR nie spełnia wymaganego poziomu ambicji, zarówno w odniesieniu do niezbędnej mocy wyjściowej, jak i terminów rozmieszczenia. Krótkoterminowy przegląd pojazdów ciężkich, uzgodniony obecnie przez poszczególne rządy, będzie musiał zapewnić wprowadzenie dalszych uaktualnień w celu uwzględnienia szczególnych wymogów dotyczących samochodów ciężarowych.

Oprócz AFIR państwa członkowskie muszą pilnie zapewnić przyspieszenie procesów planowania i wydawania pozwoleń, modernizację sieci energetycznych i udostępnienie odpowiednich obszarów do ładowania samochodów ciężarowych.

Źródło: ACEA, PSPA
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory