Home Rynek Europa Elektryfikacja pojazdów poligonem doświadczalnym dla konkurencyjności unijnego przemysłu

Surowce krytyczne i technologia

Elektryfikacja pojazdów poligonem doświadczalnym dla konkurencyjności unijnego przemysłu

Surowce krytyczne i technologia

Elektryfikacja pojazdów poligonem doświadczalnym dla konkurencyjności unijnego przemysłu

Elektryfikacyjny wyścig kosztuje europejski przemysł motoryzacyjny ponad 250 miliardów euro
Fot. BMW
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Unia Europejska nie jest w stanie zdekarbonizować sektora transportu drogowego bez dostępu do surowców krytycznych i technologii o zerowej emisji netto. Tymczasem owe surowce są w większości w posiadaniu naszej „konkurencji”. Co więcej amerykańska ustawa o redukcji inflacji (IRA) i masowe chińskie programy zachęt mające na celu pobudzenie inwestycji przemysłowych stanowią poważne zagrożenie dla konkurencyjności europejskiego sektora motoryzacyjnego. Czy Europa jest w stanie konkurować z firmami z USA i Azji?

Na początku tego roku władze unijne zasygnalizowały, że konieczna jest szybka reakcja na zagrożenie dla przemysłu UE ze strony Chin i USA. Ich konkurencyjność staje się, bowiem coraz trudniejsze do zignorowania. UE przedstawiła swój założenia Zielonego Ładu (GDIP), prezentując zarówno ustawę o surowcach krytycznych (CRMA), jak i ustawę o zerowym przemyśle netto (NZIA) wśród centralnych elementów swojego planu przemysłowego.

Był to krok w dobrym kierunku. Wciąż jednak jest za szybko by odpowiedzieć na pytania czy i jak CRMA i NZIA będą w stanie zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu i zapobiec ucieczce inwestycji do USA i Azji.

Kluczem zaangażowanie poszczególnych państw

Wiele będzie zależało od tego, co wydarzy się na szczeblu państw członkowskich. Dlatego ACEA popiera proponowane kluczowe wskaźniki efektywności i poziomy odniesienia oraz uproszczone procedury wydawania pozwoleń i zatwierdzania w ramach obu wniosków. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych to tylko jeden krok, ale inicjatywy muszą być również poparte wiarygodnymi środkami finansowymi na realizację tak zwanych projektów strategicznych. Większa jasność w zakresie tymczasowych zasad pomocy państwa może również pomóc w zapewnieniu równych warunków działania” – pisze w swoim oświadczeniu ACEA – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów.

Miliardy euro na transformację

Skuteczność CRMA i NZIA pokaże czy wysiłki unijne zmierzają w dobra stronę przemysłowej, a elektryfikacja pojazdów będzie kluczowym poligonem doświadczalnym. Europejski przemysł motoryzacyjny uczestniczy w „wyścigu” do elektryfikacji, inwestując ponad 250 miliardów euro w realizację tej niezbędnej transformacji. Jednak niestabilne otoczenie regulacyjne w połączeniu z coraz bardziej atrakcyjnymi możliwościami inwestycyjnymi poza blokiem grozi wstrzymaniem zielonych inwestycji.

Bezpieczny i niezawodny europejski łańcuch wartości baterii ma zasadnicze znaczenie dla elektryfikacji i zielonej transformacji sektora. Jeśli nadal będziemy polegać na naszych konkurentach w zakresie dostępu do krytycznych surowców napędzających rewolucję elektryfikacji, ryzykujemy, że zahamujemy tę transformację. Środki, które przyspieszają przejście przemysłu motoryzacyjnego na technologie zerowe netto, są również niezbędne do zapewnienia, że nie pozostaniemy w tyle na coraz bardziej konkurencyjnym globalnym rynku pojazdów elektrycznych – zauważyła Sigrid de Vries, dyrektor generalna Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA).

Zdaniem ACEA, CRMA i NZIA to tylko część potrzebnych uregulowań. Europejski przemysł motoryzacyjny potrzebuje bardziej ambitnych ram wspomagających, aby zachęcić do zielonych inwestycji i zwiększyć konkurencyjność, ponieważ Stany Zjednoczone, Chiny i inne kraje zwiększają swoje ambicje i cele.

Źródło: ACEA, własne
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory