Home Infrastruktura Wrocław rozwinie infrastrukturę ładowania

Fundusz dofinansuje sieć elektroenergetyczną

Wrocław rozwinie infrastrukturę ładowania

Fundusz dofinansuje sieć elektroenergetyczną

Wrocław rozwinie infrastrukturę ładowania

Umowa wpisuje się w szerszy plan przygotowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju
Fot. NFOŚiGW
Przeczytasz w < 1 min
Przeczytasz w < 1 min

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o podpisaniu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW możliwa będzie budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Całkowity koszt inwestycji to niemal 25,8 mln zł, natomiast kwota dotacji z Funduszu to blisko 15,5 mln zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidywany jest na marzec 2026 roku.

 Większe nakłady

Rozwój sieci dystrybucyjnych i przesyłowych jest kluczowy. Dlatego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził jego plan. Na rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej zostaną wydane 52 mld zł, a w najbliższych latach chcemy te nakłady zwiększyć – zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych to bardzo istotny projekt. Działania te mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne dla Wrocławia, jak i jego okolic oraz na jakość życia jego mieszkańców – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Podpisana dzisiaj umowa wpisuje się w szerszy plan przygotowania szerokiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju, będący odpowiedzią na rosnący popyt na samochody elektryczne – dodał prezes Michalski.

Realizacja dwóch zadań

Projekt realizowany przez TAURON Dystrybucja S.A. obejmuje realizację dwóch zadań. Pierwsze to budowa linii kablowej na terenie miasta Wrocław. Celem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej sieci (linii kablowej) 110 kV pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi GPZ R-101 Walecznych a GPZ R-107 Kurkowa. Natomiast drugi to przyłączenie do sieci elektroenergetycznej istniejącego zakładu autobusowego przy ul. Obornickiej 131 we Wrocławiu, w którym planowana jest budowa systemu ładowania autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu. W pojazdach do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Mniej emisji gazów

W wyniku realizacji projektu oszczędność energii wyniesie 346,00 MWh/rok a zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 zostanie ograniczone o 262,27289 Mg/rok. Dodatkowo realizacja projektu wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji: dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla a także pyłów PM10.

Cztery umowy w planach

To pierwsza podpisana umowa z programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Przewidywane jest zawarcie jeszcze czterech umów w przedmiotowym zakresie. 

REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory