Home Pojazdy Osobowe Audi Raport IEA: rynek samochodów elektrycznych z największym progresem

Raport IEA: rynek samochodów elektrycznych z największym progresem

Raport IEA: rynek samochodów elektrycznych z największym progresem

Przeczytasz w 3 min
Przeczytasz w 3 min

Jak wynika z corocznego raportu IEA (Międzynarodowej Agencji Energetycznej) gospodarka opata o czystą energię zyskuje na popularności, jednak obecnie potrzebne są większe wysiłki, aby osiągnąć zerowy poziom netto do 2050 r. Według danych opracowanych w ramach Tracking Clean Energy Progress (TCEP) tylko sektor pojazdów elektrycznych oraz związany z eko oświetleniem rozwijały się wystarczająco szybko w 2021 r. W 2022 r. aż 13 % nowych sprzedawanych aut ma być elektrycznych.

Zapowiada się rekordowy rok dla elektryków

Coroczna aktualizacja Tracking Clean Energy Progress (TCEP) ocenia 55 elementów systemu energetycznego – branże, technologie, infrastrukturę i przekrojowe strategie ograniczania emisji CO2 – oraz ich postępy (tym razem za 2021 r.) zmierzające do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r.

Jak wynika z raportu w niektórych ważnych regionach i sektorach dynamika nabiera tempa. Wstępne szacunki wskazują, że rok 2022 będzie rekordowy pod względem zwiększenia mocy wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ze wzrostem o około 340 gigawatów, co w przybliżeniu odpowiada całkowitej mocy zainstalowanej w Japonii (Chiny stanowią około połowy tych mocy).

Oczekuje się również, że w tym roku nastąpi kolejny rekord w historii sprzedaży pojazdów elektrycznych. Pojazdy elektryczne to kluczowa technologia dekarbonizacji transportu drogowego, sektora, który odpowiada za 16% światowych emisji. Ostatnie lata przyniosły gwałtowny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych wraz z lepszym zasięgiem, szerszą dostępnością modeli i zwiększoną wydajnością.

Jak możemy przeczytać w raporcie: „Elektryczne samochody osobowe zyskują na popularności. IEA szacuje, że 13% nowych samochodów sprzedawanych w 2022 r. będzie elektrycznych pod warunkiem, że wzrost odnotowany w ciągu ostatnich dwóch lat zostanie utrzymany (…). Jednak pojazdy elektryczne nie są jeszcze zjawiskiem globalnym.Sprzedaż w krajach rozwijających się i wschodzących była powolna ze względu na wyższe koszty zakupu i brak dostępności infrastruktury ładowania”.

Rusza produkcja akumulatorów bez litu

Jednocześnie dynamicznie rozwija się infrastruktura zarówno dla projektów wodorowych (rurociągi), jak i obiektów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. W ubiegłym roku odnotowano rekordową sprzedaż pomp ciepła. W zeszłym roku w pilotażowym projekcie wykorzystano wodór do produkcji stali całkowicie wolnej od paliw kopalnych, a pierwsza komercyjna produkcja akumulatorów sodowo-jonowych bez litu ma rozpocząć się w przyszłym roku.

Jest więcej niż kiedykolwiek oznak, że nowa globalna gospodarka energetyczna silnie się rozpędza. To potwierdza moje przekonanie, że dzisiejszy globalny kryzys energetyczny może być punktem zwrotnym w kierunku czystszego, tańszego i bezpieczniejszego systemu energetycznego. Jednak nowa analiza IEA pokazuje potrzebę większych i systematycznych wysiłków w wielu technologiach i sektorach, aby świat mógł osiągnąć swoje cele w zakresie energii i klimatu – powiedział dyrektor wykonawczy IEA Fatih Birol.

Unia Europejska i USA

Jeśli chodzi o działania polityków to zwrócono uwagę na amerykańską ustawę o redukcji (uchwalona w sierpniu), która zapewnia 370 mld USD na inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne i zmierzające do przeciwdziałaniu zmianom klimatu, dając impuls do ogromnej gamy czystych technologii energetycznych, od energii słonecznej, wiatrowej i pojazdów elektrycznych po wychwytywanie węgla i wodór. W międzyczasie, dzięki projektowi REPowerEU, Unia Europejska podniosła swoje cele w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej oraz przeznaczyła znaczne środki na ich osiągnięcie.

Poszczególne kraje wydają również więcej na badania i rozwój w zakresie czystej energii. Inwestycje w ten sektor mają osiągnąć 35 mld USD w 2022 r. Natomiast inwestycje w nowe firmy zajmujące się czystą energią osiągnęły rekordowy poziom w 2021 r. Rządy wspierają duże projekty badawczo-rozwojowe za pomocą środków takich jak amerykańska ustawa o infrastrukturze międzypartyjnej USA, fundusz innowacji UE, japoński fundusz ekologicznych innowacji i czternasty chiński plan pięcioletni, z coraz większym naciskiem na przemysł ciężki, wodór i wychwytywanie dwutlenku węgla.

Sektor elektromobilności znów liderem

Tegoroczny raport TCEP, (ocenia sytuację w 2021 r.), wykazał że jednym z dwóch sektorów, które były „na dobrej drodze do osiągnięcia założonego na 2030 r. progu w scenariuszu IEA Net Zero do 2050 r., były pojazdy elektryczne (drugi rok z rzędu). Ich sprzedaż podwoiła się w zeszłym roku na całym świecie, stanowiąc prawie 9% rynku samochodowego. Drugim był rynek oświetlenia (ponad 50% światowego rynku oświetlenia wykorzystuje obecnie technologię LED). Z pozostałych obszarów analizowanych przez IEA, 30 oceniono jako „potrzebujące więcej wysiłku”, a 23 jako „na złym kursie”. Chodzi o działania, które obejmują poprawę efektywności energetycznej projektów budowlanych, rozwój czystych i wydajnych systemów ciepłowniczych, stopniowe wycofywanie wytwarzania energii z węgla, eliminację spalania metanu, przestawienie lotnictwa i żeglugi na czystsze paliwa oraz czystszą produkcję cementu, chemii i stali.

Podsumowując analizę IEA napisało, że „przejście na czystą energię będzie wymagało różnorodności technologii i paliw we wszystkich częściach systemu energetycznego, co wymaga kompleksowych i ambitnych pakietów politycznych, które odpowiednio wspierają przemiany we wszystkich sektorach. Obecna dekada zaś, jest kluczowa dla położenia silnych fundamentów do osiągnięcia długoterminowych celów.

Źródło: na podstawie iea.org, fot. Audi

Narzędzia
i kalkulatory