Home Prawo Senacka komisja chce nowelizacji ustawy

„Elektryki” do rozliczenia w delegacji

Senacka komisja chce nowelizacji ustawy

„Elektryki” do rozliczenia w delegacji

Senacka komisja chce nowelizacji ustawy

Jest szansa na rozliczenie w 2023 roku kosztów elektrycznego auta wykorzystywanego do celów służbowych
Fot. Volkswagen
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Zmiany wynikające z transformacji rynku motoryzacyjnego zaczynają obejmować i regulować coraz więcej kwestii. Senacka komisja ds. klimatu właśnie wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą związaną z autami napędzanymi silnikami elektrycznymi. Nowelizacja ustawy ma umożliwić rozliczanie w delegacjach służbowych kosztów wykorzystania prywatnych samochodów właśnie z tym napędem. W Polsce jeździ 30 000 osobowych aut w pełni elektrycznych (BEV, ang. battery electric vehicles).

Obecnie w kosztach delegacji można rozliczać tylko użycie prywatnych samochodów spalinowych. W rozliczeniu delegacji trzeba bowiem podać pojemność silnika, a auta z napędem BEV zamiast niego mają baterie. Nie jest więc możliwe dziś ich rozliczenie.

Jak poinformował Polską Agencję Prasową senator Stanisław Gawłowski (niez.), senacka komisja ds. klimatu wystąpiła właśnie z inicjatywą odpowiedniej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym z 2001 roku. Gawłowski podkreślił, że po wejściu w życie tej nowelizacji, można będzie uzyskać zwrot kosztów używania do celów służbowych także prywatnych samochodów elektrycznych.

Art. 1 projektu nowelizacji zakłada, że “na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, w tym stanowiące pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt. 12 ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy, motocykle i motorowery, niebędące własnością pracodawcy”.

fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

Zgodnie z projektem “warunki ustalania i sposób zwrotu kosztów używania pojazdów” określi w rozporządzeniu minister właściwy ds. transportu, w porozumieniu z ministrem finansów. Zmiany będzie więc wymagało, jak wynika z uzasadnienia, rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

W myśl projektu, ustawa miałaby wejść w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia. Z kolei w ciągu miesiąca od jej wejścia życie będą mogły być zmienione umowy cywilnoprawne, na podstawie których używane są do celów służbowych pojazdy prywatne.

Projekt komisji senackiej musi jako własną inicjatywę ustawodawczą przyjąć Senat. Następnie przyjęte przez drugą izbę projekty ustaw muszą być uchwalone przez Sejm, po czym wracają do Senatu, zgodnie z normalną procedurą parlamentarną.

Obecnie w Polsce przybywa średnio 3 000 samochodów miesięcznie. Pod koniec listopada 2022 r. po polskich drogach jeździło 59 187 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 29 780 szt. tej części floty pojazdów, a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 29 407 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 2948 szt.

Źródło: bankier.pl, PAP, własne
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory