Home Infrastruktura ENEA wybuduje stację w Słubicach

Infrastruktura ładowania

ENEA wybuduje stację w Słubicach

Infrastruktura ładowania

ENEA wybuduje stację w Słubicach

Dzięki dofinansowaniom ENEA może realizować większą liczbę projektów w krótszym czasie
Fot. NFOŚiGW
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z ENEA Operator umowę, dzięki której do beneficjenta trafi dotacja w wysokości ponad 16 mln zł. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków w zakresie rozwoju elektromobilności w Słubicach i umożliwi budowę nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w tym przede wszystkim zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych. W wyniku realizacji projektu stacja do ładowania samochodów elektrycznych ma powstać do końca września 2026 r. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Funduszu Modernizacyjnego z programu priorytetowego realizowanego przez NFOŚiGW „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Celem programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” jest zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, w wyniku czego następuje zmniejszenie emisji CO2, ograniczenie emisji pyłów oraz tlenków azotu. Beneficjentami programu mogą być operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Jako największa w Polsce instytucja finansująca projekty na rzecz ochrony klimatu i środowiska, chętnie wspieramy ekologiczne i modernizacyjne aspiracje zarówno dużych aglomeracji jak również mniejszych miast. Podpisana dzisiaj umowa, w wyniku której powstanie nowa stacja Słubice Strefa, to nie tylko szansa na oszczędność energii, poprawę jakości powietrza, ale przede wszystkim na rozwój elektromobilności w regionie. To zagadnienie, do którego NFOŚiGW podchodzi kompleksowo a nasze wsparcie dotyczy kilku kluczowych obszarów. Wiemy, że tylko taki pakiet działań pozwoli osiągnąć widoczny efekt w skali całego kraju i stworzy potencjał do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych – mówi Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

W ramach inwestycji ENEA Operator Sp. z o.o. planuje budowę stacji 110/15 kV Słubice Strefa w celu zwiększenia możliwości przyłączenia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Stacja będzie stanowiła element sieci dystrybucyjnej na napięciu 110 kV, na której odbywa się transformacja energii elektrycznej na napięciu 15 kV. Zasilenie planowanej stacji elektroenergetycznej przewiduje się poprzez wcięcie w istniejącą linię relacji GPZ Słubice – RS 110 kV Lubiechnia Wielka. Celem inwestycji jest poprawa warunków sieciowych w zakresie rozwoju elektromobilności.

Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnej są jednym z filarów transformacji energetycznej, a także kierunków Strategii Rozwoju Grupy Enea. Nowoczesna gospodarka potrzebuje stabilnych dostaw energii elektrycznej oraz nowych mocy przyłączeniowych, także aby umożliwić rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii. Inwestycje w sieć energetyczną wymagają wielomilionowych nakładów finansowych, dlatego zawsze aktywnie poszukujemy możliwości dofinansowania naszych projektów z różnego rodzaju programów modernizacyjnych, w tym tych zarządzanych przez NFOŚiGW. Warto podkreślić, że w ostatnich latach Enea Operator co roku przeznacza na inwestycje ponad 1 mld zł a spółka obecnie jest liderem pozyskiwania środków unijnych spośród wszystkich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Dzięki dofinansowaniom możemy realizować większą liczbę projektów w krótszym czasie przyspieszając transformację energetyczną Polski – podkreśla Paweł Majewski, prezes Zarządu Enea S.A.

Warto podkreślić, że głównym celem projektu jest przede wszystkim poprawa warunków w zakresie rozwoju elektromobilności, możliwość budowy oraz pewnego zasilenia ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Projekt zwraca szczególną uwagę na punkty ładowań zlokalizowane przy trasie autostrady A2, stanowiącej element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W ramach projektu do 30 września 2026 r. powstać ma jedna nowa stacja transformatorowo- rozdzielcza (stacja elektroenergetyczna) oraz zainstalowane mają zostać dwa transformatory o mocy 16 MVA.

Źródło: NFOŚiGW
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory