Home Technologia Baterie Volkswagen zabezpiecza akumulatorowe potrzeby

Volkswagen zabezpiecza akumulatorowe potrzeby

Volkswagen zabezpiecza akumulatorowe potrzeby

Partnerzy zainwestują w projekt 3 mld euro
Fot. Volkswagen
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

PowerCo, spółka Grupy Volkswagen, zajmująca się akumulatorami oraz Umicore, belgijska grupa, specjalizująca się w gospodarce cyrkularnej, ogłosiły założenie spółki joint venture (nie ma jeszcze nazwy), która zajmie się produkcją materiałów do budowy akumulatorów w Europie. Od 2025 r. spółka będzie zaopatrywać europejskie fabryki ogniw akumulatorowych PowerCo w kluczowe materiały. Start produkcji jest zaplanowany na 2025 rok.

Akumulatory dla 2 mln aut

Do końca dekady partnerzy zamierzają produkować materiały katodowe i inne elementy ogniw, które pozwolą zbudować akumulatory o pojemności 160 GWh rocznie, co przełoży się na ok. 2,2 mln samochodów elektrycznych. Materiały katodowe są kluczowe dla rozwoju elektromobilności, ponieważ w dużej mierze od nich zależy wydajność i całkowity koszt akumulatorów.

Partnerstwo, które jest zaplanowane na długi czas, koncentruje się na produkcji materiałów katodowych i innych elementów, które są najważniejszymi materiałami dla tworzenia łańcucha wartości akumulatorów. W ramach dodatkowych umów Umicore i PowerCo będą współpracować w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, w tym obszarze Umicore jest liderem w branży. Firma będzie również świadczyć usługi rafinacji na rzecz PowerCo. Na późniejszym etapie, w oparciu o technologię i know-how Umicore, obaj partnerzy zamierzają włączyć do zakresu działalności spółki elementy rafinacji i recyklingu akumulatorów.

Przewaga konkurencyjna

Materiały katodowe są niezwykle istotne w produkcji akumulatorów i stanowią około połowy całkowitej wartości ogniwa. Natychmiastowy i długoterminowy dostęp do szerokich możliwości produkcyjnych da nam przewagę konkurencyjną. Tworzymy w Europie zrównoważony, przejrzysty łańcuch dostaw o wysokich standardach środowiskowych i społecznych – powiedział Thomas Schmall, członek zarządu Grupy Volkswagen, odpowiedzialny za technologię i przewodniczący rady nadzorczej PowerCo.

Dowód uznania

To partnerstwo jest dowodem uznania dla naszej wiedzy o produktach i procesach oraz świadectwem sukcesu naszej strategii tworzenia zrównoważonych łańcuchów wartości materiałów do produkcji akumulatorów na skalę przemysłową, w obiegu zamkniętym, w kluczowych regionach. Wspieramy naszych klientów na ich drodze do elektryfikacji od samego początku i jesteśmy bardzo zadowoleni z partnerstwa z PowerCo i wspierania Volkswagena w jego szybkiej transformacji w kierunku zrównoważonej mobilności elektrycznej – powiedział Mathias Miedreich, prezes Umicore.

Start za trzy lata

Start produkcji jest zaplanowany na 2025 rok, dzięki temu w fabryce PowerCo w Salzgitter będą powstawać rocznie akumulatory o łącznej pojemności 40 GWh od 2026 roku. Celem obu partnerów jest zwiększenie rocznych zdolności produkcyjnych do 160 GWh do końca dekady, w oparciu o rozwój rynku i popytu. Trwają poszukiwania miejsca produkcji.

Partnerstwo da PowerCo konkurencyjny cenowo dostęp do innowacyjnych, pozyskiwanych w sposób zrównoważony i dostosowanych do potrzeb materiałów do produkcji zunifikowanych akumulatorów na dużą skalę. Umożliwi ona PowerCo korzystanie z możliwości produkcyjnych Umicore oraz z jej wiedzy specjalistycznej w zakresie produkcji. Z kolei Umicore uzyska dostęp do dużego rynku zbytu na materiały katodowe do pojazdów elektrycznych.

Z wizją rentowności

Nowa spółka ma spełniać kryteria rentowności i zwrotu dla obu partnerów oraz czerpać korzyści każdej ze stron dzięki synergii i efektowi skali. Spółka będzie korzystać z wiedzy specjalistów Umicore na podstawie umowy licencyjnej, co zapewni jej wiodącą pozycję technologiczną.

Dostępność, koszt i wydajność ogniw akumulatorowych są kluczowe dla rozwoju elektromobilności. Tworząc duże zdolności produkcyjne, będziemy gotowi na szybko rosnący popyt na materiały do produkcji akumulatorów dla naszego głównego klienta – Volkswagen AG – przy zachowaniu niskiej ceny – powiedział prezes PowerCo, Frank Blome.

Szybki zwrot kapitału

Konsekwentnie budujemy łańcuch wartości akumulatorów. Sieć dostawców materiałów do ich produkcji na wymaganą skalę dziś jeszcze nie istnieje. Zmieniamy to dzięki naszej długoterminowej umowie z Umicore, jako globalnym liderem rynku kluczowych materiałów stosowanych w produkcji ogniw – powiedział Jörg Teichmann, dyrektor ds. zakupów w PowerCo.

W ramach tej umowy wnosimy nasze długoletnie doświadczenie w łańcuchu wartości materiałów do produkcji akumulatorów. Ponadto spółka pozwoli na uzyskanie korzyści z efektu synergii, co pozwoli na uzyskanie zwrotu zaangażowanego kapitału do 2030 roku – powiedział Ralph Kiessling, wiceprezes Umicore.

Źródło: Volkswagen

Narzędzia
i kalkulatory