• Home
  • Opinie
  • Polski nie stać na zmarnowanie historycznej szansy
Home Opinie Polski nie stać na zmarnowanie historycznej szansy

Elektromobilna transformacja wymaga koordynacji działań administracji i biznesu

Polski nie stać na zmarnowanie historycznej szansy

Elektromobilna transformacja wymaga koordynacji działań administracji i biznesu

Polski nie stać na zmarnowanie historycznej szansy

Przeczytasz w 2 min

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych sporządziło we współpracy z Polską Grupą Motoryzacyjną raport: „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy Polski”. Przedstawiono w nim wpływ sektora na rozwój naszej gospodarki latach 2022 – 2050, w zależności od stopnia zaangażowania administracji publicznej oraz pozostałych interesariuszy we wdrażanie instrumentów sprzyjających transformacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA

W latach 2010-2021 liczba samochodów elektrycznych (BEV) poruszających się po światowych drogach wzrosła z 17 tys. do ok. 11 mln. Na podstawie prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2030 r. zeroemisyjna flota może powiększyć się do 190 mln, a 41 mln BEV będzie zarejestrowane w Europie. Plany Unii Europejskiej zakładają, że już 4 lata później, od 2035 r., w żadnym państwie członkowskim nie będzie można rejestrować nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi. Rozwój elektromobilności oznacza prawdziwą rewolucję w przemyśle motoryzacyjnym, który odpowiada obecnie aż za 8% PKB Polski. W kolejnych latach na znaczeniu będą stopniowo tracić producenci pojazdów konwencjonalnych i przeznaczonych do nich podzespołów, a łańcuchy dostaw ulegną znacznej przebudowie.

Transformacja branży to wielkie wyzwanie, które – w przypadku braku wdrożenia odpowiednich środków zaradczych – może skutkować znacznym ograniczeniem produkcji, zamykaniem fabryk, masowymi zwolnieniami pracowników i w konsekwencji negatywnymi skutkami dla całej krajowej gospodarki. Rodzący się rynek e-mobility stwarza również szereg nowych możliwości dla państw, przedsiębiorstw oraz instytucji, które odpowiednio wcześnie podejmą kroki pozwalające na umocnienie swojej pozycji w tym obszarze. Aby przyspieszyć transformację przemysłu motoryzacyjnego w Polsce i zmaksymalizować wynikające z tego tytułu korzyści gospodarcze konieczna jest m.in. efektywna koordynacja działań pomiędzy administracją publiczną a sektorem biznesu, wzrost kompetencji krajowych przedsiębiorstw w dziedzinie badań i rozwoju, zapewnienie inwestorom dostępu do wysoko wykwalifikowanych kadr, jak również wdrożenie instrumentów przyspieszających elektryfikację transportu na rynku wewnętrznym.

Dzięki elektromobilności Polska staje dziś przed historyczną szansą, by stać się kluczowym ogniwem europejskiego łańcucha dostaw. Biorąc pod uwagę znaczenie przemysłu motoryzacyjnego, naszej gospodarki nie stać na to, żeby z tej szansy nie skorzystać. W naszym raporcie zaprezentowano najważniejsze obszary, w których polska branża e-mobility ma największe możliwości rozwoju, trzy scenariusze udziału sektora elektromobilności w PKB Polski, jak również rekomendacje w zakresie instrumentów stymulujących transformację sektora motoryzacyjnego w naszym kraju.

Raport „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce” można znaleźć tutaj:

Napisz swoją opinię!

Interesujesz się motoryzacją? Masz doświadczenia z EV? Podziel się wiedzą i opinią! Opublikujemy ją w serwisie! 

Bez limitu znaków

Narzędzia
i kalkulatory