• Home
  • Opinie
  • Elektromobilność jest wyzwaniem dla sektora energetycznego
Home Opinie Elektromobilność jest wyzwaniem dla sektora energetycznego

Elektromobilność jest wyzwaniem dla sektora energetycznego

Elektromobilność jest wyzwaniem dla sektora energetycznego

Bartłomiej Derski, Redaktor naczelny Wysokienapiecie.pl
Fot. Pixabay
Przeczytasz w < 1 min

Z punktu widzenia sektora energetycznego, rozwój elektromobilności to zarówno istotne wyzwanie, jak i ogromne możliwości. Wyzwaniem jest rozbudowa sieci dystrybucyjnych niezbędnych do przyłączenia ultraszybkich stacji ładowania przy autostradach i drogach ekspresowych, czyli zwykle poza dużymi aglomeracjami.

Większość stacji benzynowych korzysta z przyłączy o mocach 30-50 kW, podczas gdy duże huby ultraszybkiego ładowania będą potrzebować 100 razy większych mocy, porównywalnych ze średniej wielkości fabryką. Pewnym wyzwaniem będzie też zarządzanie energią w przypadku wolniejszych ładowarek miejskich i domowych, aby ładowanie aut nie generowało wieczornych szczytów zapotrzebowania, tylko rozkładało się równomiernie w ciągu nocy, albo dostosowywało się do prognozy generacji energii ze źródeł odnawialnych. Takie połączenie sektora transportowego z energetycznym daje jednocześnie ogromne szanse na obniżenie kosztów integracji elektrowni wiatrowych i słonecznych w systemie. Jeżeli część zapotrzebowania na moc będzie podążać za generacją mocy z tych źródeł (ładowanie aut elektrycznych będzie rosnąć w godzinach wysokiej produkcji z OZE i spadać przy gorszej pogodzie, a w godzinach napiętego bilansu część akumulatorów aut elektrycznych będzie rozładowywana, dostarczając moc do sieci), pozwoli to znacznie taniej i szybciej przejść z systemu zasilanego paliwami kopalnymi na system oparty w całości na źródłach bezemisyjnych.

Raport „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce” jest dostępny na stronie: https://pspa.com.pl/2022/raport/czy-elektromobilnosc-przyspieszy-rozwoj-gospodarczy-polski/

Narzędzia
i kalkulatory