Home Raporty Mieszkańcy Warszawy popierają wprowadzenie strefy czystego transportu

Badanie PBS

Mieszkańcy Warszawy popierają wprowadzenie strefy czystego transportu

Badanie PBS

Mieszkańcy Warszawy popierają wprowadzenie strefy czystego transportu

Za powstaniem strefy opowiada się 68 proc. badanych posiadających samochód i 66 proc. kierowców jeżdżących autem regularnie
Fot. Pixabay
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Badanie PBS przeprowadzone na zlecenie warszawskiego ratusza na reprezentatywnej grupie mieszkańców stolicy o strefie czystego transportu (SCT) pokrywa się z wynikami wcześniejszych sondaży na ten temat. Pokazuje ono, że 70 proc. mieszkańców stolicy chciałoby powstania w mieście strefy ograniczającej możliwość wjazdu do niej najstarszym pojazdom, emitującym najwięcej zanieczyszczeń.

Temat stref czystego transportu na dobre pojawił się głównie za sprawa z decyzji władz Krakowa, i następnie Warszawy, zapowiadających ich powstanie w połowie przyszłego roku.

W Warszawie projekt SCT został przedstawiony w styczniu 2023 r. – wtedy ruszyły trwające trzy miesiące konsultacje społeczne. Strefa czystego transportu z ciekawostki, znanej głównie z zachodnioeuropejskich miast, stała się dla mieszkańców stolicy czymś bardziej realnym, co wkrótce pojawi się w ich okolicy.

Podczas kilku spotkań na żywo, jak i online Warszawianie przekazali ponad 3 tysiące uwag do projektu strefy. O ile proces ten dostarczył zespołowi pracującemu nad SCT wielu sugestii co do modyfikacji projektu, sam charakter konsultacji sprawił, że brały w nich udział przede wszystkim najbardziej zdeterminowane osoby, a przekrój ich poglądów na temat strefy niekoniecznie odzwierciedla rzeczywiste poparcie dla tej idei wśród mieszkańców.

Dlatego w połowie trwania konsultacji społecznych, Warszawa zleciła zrealizowanie badania opinii społecznej, w którym zapytano o stosunek do projektowanej strefy czystego transportu. Przeprowadziła je na przełomie marca i kwietnia 2023 r. agencja badawcza PBS na reprezentatywnej – ze względu na wiek, płeć i dzielnicę zamieszkania – grupie 1020 dorosłych mieszkańców i mieszkanek.

Połowa za większym obszarem

Najważniejszym wnioskiem płynącym z wiosennego badania jest wysokie poparcie mieszkańców dla powstania strefy czystego transportu – 69 proc. respondentów było za utworzeniem strefy. 42 proc. badanych opowiedziało się za inicjatywą „zdecydowanie”, z kolei 28 proc. wskazało na odpowiedź „raczej tak”.

Na sympatię wobec SCT istotnego wpływu nie ma preferowany sposób poruszania się po stolicy, gdyż poparcie dla tej koncepcji w grupie kierowców jest niemal równie wysokie jak wśród ogółu mieszkańców. Za powstaniem strefy opowiada się 68 proc. badanych posiadających samochód i aż 66 proc. kierowców jeżdżących autem regularnie.

Bardzo wysokie, bo sięgające 88 proc. jest także poparcie dla zaproponowanego w styczniu obszaru warszawskiej SCT, która miałaby objąć Śródmieście wraz z fragmentami przylegających dzielnic. Niemal połowa respondentów (46 proc.) chciałaby powiększenia strefy, z czego 26 proc. chciałoby rozciągnięcia jej na całe miasto.

Warszawianie za czystym transportem

Warszawskiemu Ratuszowi zależało na zbadaniu opinii publicznej już po zaprezentowaniu projektu strefy i wywiązaniu się dyskusji na jej temat, jednak otrzymane wyniki korespondują z preferencjami mieszkańców znanymi już wcześniej.

W innym badaniu z grudnia 2022 r. 76 proc. respondentów stwierdziło, że jednym z działań miasta zbierającym do poprawy jakości powietrza powinno być utworzenie strefy ograniczającej możliwość wjazdu na jej obszar dla najbardziej zanieczyszczających pojazdów. 69 proc. badanych stwierdziło też, że taka strefa powinna z czasem obejmować coraz większy obszar miasta.

Z kolei w ogólnopolskim badaniu Research Collective przeprowadzonym latem 2022 r., aż 66 proc. respondentów mieszkających w Warszawie było za wprowadzeniem strefy. Warszawa była też miastem, gdzie największy odsetek badanych w Polsce (47 proc.) uznał, że główną przyczyną złego stanu powietrza w mieście jest transport drogowy.

Raport PBS można zobaczyć pod linkiem: https://um.warszawa.pl/documents/55043703/0/SCT_Raport_20230502V.2.pdf/2b516f99-9f60-a729-ab6e-83abaab64757?t=1687782711446

Źródło: um.warszawa.pl
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory