Home Infrastruktura Ładowarki trafią do lasów

Rusza program „Elektro Parki”

Ładowarki trafią do lasów

Rusza program „Elektro Parki”

Ładowarki trafią do lasów

Parki narodowe otrzymają z Funduszu dotacje w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych
Fot. NFOŚiGW
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Już niedługo właściciele aut elektrycznych będą mogli naładować je… w lesie. Właśnie ruszyły dotacje na samochody elektryczne i ładowarki w parkach narodowych. Dofinansowanie zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekaże 16 mln zł na realizację programu priorytetowego „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”. Parki wzbogacą się o 75 samochodów elektrycznych oraz 45 stacji ładowania.

Dotacja przeznaczona jest na zakup samochodów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania. Jednym z celów na które można otrzymać pieniądze jest „Przedsięwzięcie polegające na zakupie, budowie, instalacji oraz oznakowaniu nowych ogólnodostępnych stacji ładowania, w jednej z trzech grup: wolne – o prądzie zmiennym o mocy poniżej 11 kW AC,  średnio szybkie – o mocy od 11 do 22 kW AC,  szybkie – o mocy od 23 kW DC”.

45 stacji i 75 elektryków

Dzięki podpisanym umowom polskie parki narodowe otrzymają łącznie 16 mln zł na zakup cichych i zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych. To ważne wsparcie udzielane z myślą o przyrodzie, ale turystach odwiedzających parki. Dzięki temu nie tylko zostanie ograniczone zanieczyszczenie powietrza, ale również poprawi się komfort pracy służb parkowych i zmniejszy się poziom hałasu – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Na stronie ministerstwa można znaleźć m. in. dane dotyczące tzw. wskaźników osiągnięcia celu. Plan zakłada, że w ramach dotacji liczba zakupionych pojazdów zeroemisyjnych sięgnie 75 szt., a liczba stacji oraz punktów ładowania: 45 szt. Program „Elektro Parki” ma być realizowany w latach 2022 – 2023. Wydaje się więc, że już w 2024 roku posiadacze aut elektrycznych wybierające się na „łono natury” będą mogli w trakcie wędrówek naładować swoje auto.

Duże dotacje Funduszu

Zasoby przyrodnicze parków narodowych stanowią ważny element ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, dlatego musimy starać się ograniczyć emisję szkodliwych związków na tych terenach – zaznaczył Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Parki narodowe otrzymają z NFOŚiGW dotacje w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych na zakup fabrycznie nowych pojazdów o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem. Górną granicą wartości auta będzie 170 tys. zł dla osobówek i minivanów oraz 270 tys. zł dla SUV-ów. Pułap 90% kosztów kwalifikowanych ma dotyczyć również dotacji na zakup, budowę i montaż punktów i stacji ładowania.

Samochody zeroemisyjne oraz punkty ładowania wykorzystywane w parkach narodowych zostaną w specjalny sposób oznakowane. Ma to być dodatkowy element promowania w polskim społeczeństwie idei elektromobilności i troski o jakość powietrza w naszym kraju. W Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które wyróżniają się wyjątkowymi walorami przyrody, to właśnie na tych terenach szczególnie należy zadbać o maksymalne zmniejszenie spalin szkodliwych dla ludzi i całego środowiska.

Źródło: gov.pl

Narzędzia
i kalkulatory