Home Infrastruktura Ładowarki muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne

Ładowarki muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne

Ładowarki muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne

Jarosław Kozłyk, Specjalista ds. Rozwoju Elektromobilności Urząd Dozoru Technicznego
Fot. BMW
Przeczytasz w < 1 min

Stacje ładowania, muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w szczególności w Polskich Normach, zapewniające ich bezpieczne używanie, w tym bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych. Spełnienie tych wymagań pozwala na stwierdzenie, że nie stanowią zagrożenia dla użytkowników oraz otoczenia.

Już na etapie przygotowywania instrukcji eksploatacji danej stacji ładowania, producent powinien wskazać opis sposobu postępowania w razie pożaru stacji ładowania oraz określić wymagania dla stacji ładowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wskazanie powyższych wymagań w instrukcji eksploatacji jest sprawdzane każdorazowo przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego na etapie weryfikacji dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o badanie techniczne stacji ładowania. Ponadto, niezależnie od powyższego, wraz z wnioskiem o badanie techniczne stacji ładowania eksploatujący jest zobowiązany załączyć opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wystawioną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pozytywne zakończenie badania technicznego stacji ładowania realizowanego przez inspektora UDT potwierdzane jest wydaniem stosownego protokołu pozwalającego na eksploatację danej stacji ładowania. Jest to potwierdzenie, że daną stacją ładowania można eksploatować bezpiecznie.

Narzędzia
i kalkulatory