Home Biznes Finansowanie Augustów zakupi cztery e-busy

Z dotacją NFOŚiGW

Augustów zakupi cztery e-busy

Z dotacją NFOŚiGW

Augustów zakupi cztery e-busy

Za pieniądze z NFOŚiGW samorząd Augustowa kupi cztery zeroemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym kategorii M3
Fot. gov.pl
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Komunikacja miejska w Augustowie (w województwie podlaskim) wzbogaci się o cztery autobusy elektryczne oraz infrastrukturę ładowania tych zeroemisyjnych pojazdów. Miasto mające status uzdrowiska, licznie odwiedzane przez turystów i kuracjuszy, na ekologiczną inwestycję dostanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację i pożyczkę w łącznej kwocie 10,6 mln zł. Dotacja obejmie także przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji autobusów elektrycznych.

Finansowe wsparcie pokryje 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Za pieniądze z NFOŚiGW samorząd Augustowa kupi cztery zeroemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym kategorii M3 – BEV (Battery Electric Vehicle), z systemem ładowania baterii typu plug-in. Mają to być pojazdy o długości około 9 metrów, mocy około 220 kW i pojemności baterii około 280 kWh – niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których powinno być co najmniej 60 miejsc pasażerskich. Planowany roczny przebieg każdego z nowych „elektryków” to 40.000 km. W celu ładowania pojazdów projekt przewiduje zakup czterech mobilnych punktów ładowania typu plug-in o mocy około 120 kW.  Co ciekawe dofinansowanie z NFOŚiGW obejmie także przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji autobusów elektrycznych dla co najmniej 12 osób.  

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 13 mln zł, przy czym koszty kwalifikowane, w kwocie niemal 10,6 mln zł, w całości sfinansuje NFOŚiGW, udzielając „wodnej stolicy północno-wschodniej Polski” ponad 7,9 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz przeszło 2,6 mln zł preferencyjnie oprocentowanej pożyczki.

Jednym ze strategicznych celów naszego rządu jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski oraz poprawy stanu środowiska, a zatem także zdrowia i jakości życia Polaków. Finansowe wsparcie „zielonego”, ekologicznego transportu publicznego to ważny element tych prospołecznych działań. Ma to znaczenie w każdym zakątku Polski, ale zwłaszcza w takich turystyczno-zdrojowych miastach, jak Augustów, gdzie czyste powietrze jest szczególną wartością – powiedział minister Michał Wiśniewski, który w Augustowie urodził się do dzisiaj mieszka.

Wsparta przez NFOŚiGW inwestycja komunikacyjna w Augustowie przyniesie bardzo wymierne efekty ekologiczne: zmniejszenie emisji CO2 o 125,09538 ton/rok oraz ograniczenie emisji tlenków azotu (0,97627 ton/rok) i pyłów PM10, czyli o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (0,01617 ton/rok). Przedsięwzięcie ma być zakończone do 31 maja 2024 r.

W popularnych miejscowościach turystycznych, do których niewątpliwie zalicza się Augustów, gdzie – obok walorów przyrodniczych występuje problem w postaci dużego natężenia ruchu samochodowego – walka z emitowaniem do atmosfery szkodliwych substancji i pyłów oraz gazów cieplarnianych stanowi szczególne wyzwanie – zauważył wiceprezes NFOŚiGW, Sławomir Mazurek.

Źródło: gov.pl
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory