Home Infrastruktura Operatorzy GreenWay Polska Ponad 2 tysiące więcej ładowarek w Europie

W ponad 450 miejscach Europy będzie 2100 nowych stacji ładowania

Ponad 2 tysiące więcej ładowarek w Europie

W ponad 450 miejscach Europy będzie 2100 nowych stacji ładowania

Ponad 2 tysiące więcej ładowarek w Europie

W 2025 r. będą w Polsce dodatkowe 260 punkty ładowania o mocy 150 kW i 10 o mocy 350 kW
Fot. GreenWay
Przeczytasz w < 1 min
Przeczytasz w < 1 min

Na Starym Kontynencie powstanie 2100 nowych stacji ładowania. Jest to zasługa operatorów sieci z GreenWay i IONITY na czele, którzy planują zrealizować projekt budowy szybkich ładowarek na Starym Kontynencie. Utworzone przez firmy konsorcjum EXPAND-E, otrzyma na ten cel od Komisji Europejskiej dotację w wysokości 70 milionów euro.

Liderami konsorcjum EXPAND-E (Expanding Performance and Network Density – Electric) są firmy GreenWay i IONITY, a w jego skład wchodzą także operatorzy: Renovatio, K-Auto, Fortis i Grid Telecom. Trzyletni projekt obejmuje instalację nowych lub rozbudowę istniejących stacji ładowania w ponad 450 lokalizacjach w 22 państwach członkowskich.
 
Jednym z głównych celów powstałego konsorcjum jest poszerzenie europejskiej sieci ładowania pojazdów elektrycznych o nowe urządzenia na obszarze od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego i od Morza Czarnego do Oceanu Atlantyckiego. Dodatkowym celem jest uzupełnienie luk w zasięgu sieci drogowej TEN-T infrastrukturą ładowania.
 
W ramach projektu w ponad 450 miejscach będzie rozmieszczonych 2100 stacji ładowania o dużej mocy (150-350 kW) przeznaczonych dla elektrycznych pojazdów lekkich (LDV) i pojazdów ciężkich (HDV). Wszystkie stacje będą publicznie dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i będzie można z nich korzystać w usłudze roamingu.
 
Projekt realizowany przez EXPAND-E otrzyma wsparcie finansowe Komisji Europejskiej. Decyzją Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) Komisja przeznaczy na jego realizację kwotę 69,11 mln euro.
 
Również Polska skorzysta na ambitnym planie rozbudowy sieci ładowania. Do końca 2025 r. wybudowane zostanie około 260 punktów ładowania o mocy 150 kW oraz dla aut osobowych oraz 10 punktów ładowania o mocy min. 350kW dla aut dostawczych i ciężarowych. Zostaną one zlokalizowane wzdłuż głównych i pomocniczych korytarzy transportowych polskiej części sieci TEN-T.

Źródło: GreenWay

Narzędzia
i kalkulatory