Home Prawo PE przyjął nowe przepisy dotyczące większej liczby stacji ładowania

Europejska legislacja

PE przyjął nowe przepisy dotyczące większej liczby stacji ładowania

Europejska legislacja

PE przyjął nowe przepisy dotyczące większej liczby stacji ładowania

Stacje ładowania o mocy co najmniej 400 kW będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 60 km wzdłuż głównych tras sieci TEN-T
Fot. Audi
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Stacje ładowania co 60 km dla samochodów osobowych, co 120 km dla ciężarówek i autobusów, stacje tankowania wodoru co 200 km. Ładowanie bez konieczności abonamentu i ujednolicenie opłat za paliwo alternatywne za kWh, kilogram, minutę lub sesję. Więcej ekologicznych paliw morskich dla kontenerowców i statków pasażerskich. To najważniejsze przepisy przyjęte właśnie przez Parlament Europejski.

Posłowie w PE zatwierdzili nowe przepisy dotyczące większej liczby stacji paliw alternatywnych dla samochodów osobowych i ciężarowych, prostego i łatwego ładowania oraz czystszych paliw morskich. Nowe przepisy są częścią pakietu „Fit for 55 in 2030”, unijnego planu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. i mają na celu dekarbonizację transportu.

Łatwiejsze w użyciu stacje ładowania

Posłom udało się wynegocjować, że do 2026 r. stacje ładowania samochodów o mocy co najmniej 400 kW będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 60 km wzdłuż głównych tras sieci TEN-T, a moc wyjściowa sieci wzrośnie do 600 kW do 2028 r. Dla samochodów ciężarowych i autobusów, stacje ładowania muszą być zapewnione co 120 km. Stacje te powinny zostać zainstalowane na połowie głównych dróg UE do 2028 r. i mieć moc wyjściową od 1400 kW do 2800 kW w zależności od drogi. Kraje UE muszą zapewnić, że stacje tankowania wodoru wzdłuż bazowej sieci TEN-T będą rozmieszczone co najmniej co 200 km do 2031 r.

Użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi będą musieli mieć możliwość łatwego płacenia w punktach ładowania (kartami płatniczymi lub urządzeniami zbliżeniowymi i bez konieczności posiadania abonamentu), a cena tych „paliw” będzie musiała być wyświetlana w przeliczeniu na kWh, kg lub na minutę/sesję. Posłowie zapowiedzieli też, że Komisja stworzy do 2027 r. unijną „bazę danych” dotyczącą paliw alternatywnych, aby zapewnić konsumentom informacje na temat dostępności, czasu oczekiwania lub cen na różnych stacjach.

Stosowanie bardziej zrównoważonych, odnawialnych i wydajnych rozwiązań energetycznych w sektorze transportu pomoże ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza, poprawić jakość życia obywateli i stworzyć nowe, wysokiej jakości miejsca pracy. Nowe zasady pomogą również w rozbudowie infrastruktury do ładowania i sprawią, że korzystanie z niej będzie równie łatwe jak w przypadku tradycyjnych stacji benzynowych – powiedział sprawozdawca Parlamentu ds. infrastruktury paliw alternatywnych Petar Vitanov (S&D, BG).

Bardziej ekologiczne paliwa morskie

Posłowie przyjęli również nowe przepisy dotyczące czystszych paliw morskich. Podczas negocjacji z Radą zapewnili, że statki będą musiały stopniowo ograniczać emisje gazów cieplarnianych (GHG) poprzez zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych w zużywanej przez nie energii (poniżej poziomu z 2020 r.) o 2% od 2025 r. do 80% od 2050 r. Miałoby to zastosowanie do statków o tonażu brutto powyżej 5000, które zasadniczo odpowiadają za 90 % emisji CO2, oraz do całej energii zużywanej na pokładzie w portach UE lub między nimi, a także do 50 % energii zużywanej podczas rejsów, w których port wyjścia lub przylotu znajduje się poza UE lub w najbardziej oddalonych regionach UE.

Nowe przepisy wyznaczają zdecydowanie najbardziej ambitną na świecie drogę do dekarbonizacji transportu morskiego. Jego celem jest 90 procent emisji CO2 z morza, jednocześnie chroniąc najmniejszych armatorów i porty przed kosztami i obciążeniami administracyjnymi. Czynią one Europę liderem w tworzeniu popytu na zrównoważone paliwa i wspieraniu innowacji – zaznaczył z kolei sprawozdawca Parlamentu ds. zrównoważonych paliw morskich Jörgen Warborn (EPP, SE).

Następne kroki

Nowe zasady dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych zostały przyjęte 514 głosami za, przy 52 głosach przeciw i 74 wstrzymujących się, natomiast nowe przepisy dotyczące zrównoważonych paliw morskich zostały poparte 555 głosami za, przy 48 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się. Po zatwierdzeniu przez Radę obu przepisów przepisy dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych będą obowiązywać od sześciu miesięcy po ich wejściu w życie, a przepisy dotyczące zrównoważonych paliw morskich będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Źródło: europa.eu
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory