Home Infrastruktura Niemcy postawią 8 500 punktów HPC

KE zatwierdziła 1,8 mld euro dla Deutschlandnetz

Niemcy postawią 8 500 punktów HPC

KE zatwierdziła 1,8 mld euro dla Deutschlandnetz

Niemcy postawią 8 500 punktów HPC

Program umożliwi Niemcom stworzenie infrastruktury ładowania BEV o dużej mocy na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich
Fot. Deutschlandnetz
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Deutschlandnetz to zgłoszony do Komisji Europejskiej (KE) przez rząd niemiecki program, w ramach którego u naszych zachodnich sąsiadów stworzona zostanie sieci infrastruktury HPC dla pojazdów elektrycznych na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich. Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła niemiecki program o budżecie 1,8 mld euro, który ma wesprzeć rozwój infrastruktury ładowania dużej mocy dla pojazdów elektrycznych. Według Komisji program przyczynia się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu „Fit for 55”.

Niemiecki system

Program zgłoszony przez władze niemieckie ma na celu stworzenie sieci infrastruktury HPC dla pojazdów elektrycznych na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich w Niemczech, tzw. „Deutschlandnetz”. W jego ramach ma powstać szkielet podstawowej infrastruktury HPC (high power charging), który w efekcie ma jeszcze bardziej zachęcać kierowców do przejścia na mobilność elektryczną.

Program przewiduje rozmieszczenie 8 500 punktów ładowania wysokiej mocy HPC, które umożliwią ładowanie pojazdów elektrycznych w ciągu dróg od 15 do 30 minut (jazdy samochodem), w około 900 lokalizacjach w Niemczech, gdzie nie ma punktów HPC lub gdzie istniejące punkty są niewystarczające, aby zaspokoić przewidywane zapotrzebowanie.

Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich i płatności cyklicznych pokrywających część kosztów operacyjnych. Beneficjentami będą firmy z doświadczeniem w budowie i eksploatacji infrastruktury ładowania, które zostaną wyłonione w drodze konkurencyjnego procesu przetargowego.

Ocena Komisji

Komisja oceniła „Deutschlandnetz” na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, (…) który umożliwia państwom członkowskim wspieranie rozwoju niektórych rodzajów działalności gospodarczej pod pewnymi warunkami, oraz wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz klimatu, ochrony środowiska i energii do 2022 r. („CEEAG”).

Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku niektórzy operatorzy punktów ładowania (CPO) złożyli skargi na proponowany Deutschlandnetz w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Po udzieleniu zgody Komisja uznała, że program jest „konieczny i odpowiedni do promowania rozwoju infrastruktury szybkiego ładowania na dużą skalę”.

Ten program o wartości 1,8 mld euro umożliwi Niemcom stworzenie niezbędnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich. Program przyspieszy rozwój mobilności elektrycznej i pomoże ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, ograniczając jednocześnie nadmierne zakłócenia konkurencji – stwierdziła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji w KE.

Otwarcie na wszystkich przedsiębiorców

Zdaniem KE „Niemcy wprowadziły wystarczające zabezpieczenia, aby zapewnić, że program będzie miał ograniczony wpływ na konkurencję i handel w UE (…). Program jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze, a beneficjenci zostaną wybrani w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury przetargowej. Ponadto władze niemieckie zapewnią, że pobierane ceny będą zgodne z cenami pobieranymi przez porównywalną istniejącą infrastrukturę”.

Deutschlandnetz został zainicjowany przez poprzedniego federalnego ministra transportu Andreasa Scheuera (CSU), a obecnie jest kontynuowany przez jego następcę Volkera Wissinga (FDP). O tym, które dokładnie firmy otrzymają wsparcie, zadecydują dwa przetargi. Przetarg na partie regionalne rozpoczął się w październiku 2021 r., a przetarg na działki autostradowe został ogłoszony w grudniu 2021 r.

Źródło: europa.eu, electrive.com
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory