Home Infrastruktura Europejscy parlamentarzyści chcą stacji ładowania samochodów co 60 km

Europejscy parlamentarzyści chcą stacji ładowania samochodów co 60 km

Europejscy parlamentarzyści chcą stacji ładowania samochodów co 60 km

Stacja ładowania EV co 60 kilometrów, a tankowania wodoru co 100 kilometrów
Fot. Freepik
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Infrastruktura ładowania powinna umożliwiać ładowanie samochodów co 60 kilometrów i tankowanie wodoru co 100 kilometrów. Wszystko po to, by do 2050 r. Unia Europejska osiągnęła neutralność klimatyczną. To główne postulaty europejskich parlamentarzystów.

Komisja Transportu i Turystyki przyjęła projekt w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych (36 głosami za, 2 przeciw i 6 wstrzymującymi się). Jego celem jest stymulowanie wdrażania stacji ładowania i tankowania wodoru dla samochodów, ciężarówek, pociągów i samolotów oraz wsparcie promocji zrównoważonych pojazdów.
 
Obowiązkowe cele stacji ładowania/tankowania
Posłowie zgodzili się na ustalenie minimalnych, obowiązkowych krajowych wytycznych w zakresie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych. W tym celu zwrócą się do krajów Unii Europejskiej o przedstawienie do 2024 r. planu realizacji założeń. Dotyczy to również Polski.

Zgodnie z przyjętymi postulatami, do 2026 r. co najmniej co 60 kilometrów wzdłuż głównych dróg Unii Europejskiej należałoby rozmieścić stacje ładowania samochodów elektrycznych. W przypadku pojazdów ciężkich i autobusów te same wymogi obowiązywałyby do 2026 r., ale tylko na sieciach bazowych TEN-T (Transeuropejskie Sieci Transportowe).
 
Dopuszczalne wyjątki
Posłowie chcą również, aby stacje ładowania przeznaczone dla samochodów ciężarowych na „bezpiecznym parkingu” były rozmieszczane szybciej: dwie stacje ładowania od 2028 r. zamiast jednej od 2031 r. – jak proponuje Komisja. We wszystkich przypadkach byłby wyjątki. Dotyczyłyby one regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

Posłowie sugerują również utworzenie większej liczby stacji tankowania wodoru wzdłuż głównych dróg Unii Europejskiej w porównaniu z propozycją Komisji (co 100 km w przeciwieństwie do 150 km) oraz przeprowadzenie tego szybciej, czyli do 2028 r. a nie do zakładanego 2031 r.

Zrównoważone paliwa alternatywne i rozwój ich infrastruktury odgrywają kluczową rolę w przejściu do pomyślnej dekarbonizacji sektora transportu. Szybsza rozbudowa infrastruktury ładowania ułatwia ludziom i branży przejście na mobilność przyjazną dla klimatu – powiedział sprawozdawca PE ds. infrastruktury paliw alternatywnych Ismail Ertug (S&D, DE).
 
Zalecenia: proste ładowanie
Kolejnym poruszonym aspektem były opłaty. Użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi powinni mieć możliwość łatwego płacenia za usługę. Cena powinna być wyświetlana za kWh lub za kg. Posłowie chcą również, aby do 2027 r. powstał unijny punkt dostępu do danych o paliwach alternatywnych, który będzie dostarczał informacji o dostępności, czasie oczekiwania i cenach na różnych stacjach.

W momencie, kiedy Parlament Europejski jako całość zatwierdzi projekt stanowiska negocjacyjnego na drugiej sesji plenarnej w październiku, posłowie będą gotowi do rozpoczęcia rozmów na temat ostatecznego kształtu prawodawstwa.

Źródło: europarl.europa.eu

Narzędzia
i kalkulatory