Artykuł opublikowany w:

Home Opinie Nauka gotowa na technologiczne wyzwania

Nauka gotowa na technologiczne wyzwania

Nauka gotowa na technologiczne wyzwania

dr Marcin Kraska, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju Sieć Badawcza Łukasiewicz
Fot. Pixabay
Przeczytasz w 2 min

Nauka w Polsce dysponuje znacznym potencjałem, aby zintensyfikować prace nad technologiami niezbędnymi do rozwoju elektromobilności. Realizacja prac o charakterze badawczo-rozwojowych na rzecz elektromobilności wymaga jednak zapewnienia niezbędnych warunków funkcjonowania nauki i biznesu. Istnieje potrzeba wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie strategii i niezbędnego otoczenia formalno-prawnego, organizacji krajowej branży B+R oraz efektywnych biznesowych i finansowych formuł współpracy nauki z przemysłem. Jednym z przykładów systemowych rozwiązań jest powołanie Sieci Badawczej Łukasiewicz, które doprowadziło do zintegrowania znacznej liczby instytutów badawczych, a tym samym do poważnej koncentracji potencjału B+R. Dzięki temu Sieć Badawcza Łukasiewicz, działając w formule Science for Business, wprowadza nowe modele współpracy z przedsiębiorcami oferując rozwiązania, pomagające usprawnić biznes oraz rozwijać i wdrażać innowacyjne technologie m.in. w branży motoryzacyjnej. Warto zwrócić uwagę, że wiele międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych ulokowało lub planuje ulokować swoje zakłady produkcyjne w Polsce. Tym samym jest to szansa do dynamicznego rozwoju krajowej branży dostarczającej komponenty pojazdów i technologie motoryzacyjne. Włączenie się naszego kraju w proces rozwoju technologii dla elektromobilności jest dużą szansą dla polskich firm, aby wejść z poziomu poddostawców komponentów na wyższy poziom łańcucha dostaw na bazie podnoszenia konkurencyjności swoich wyrobów poprzez ich rozwój technologiczny. Nie jest to jednak możliwe bez dysponowania silnym i skoncentrowanym zapleczem B+R (Kampus B+R) funkcjonującym na bazie kompetencji uczelni i organizacji badawczych przy zaangażowaniu producentów. W Sieci Badawczej Łukasiewicz kompetencje na rzecz elektromobilności i autonomizacji pojazdów są obecnie koncentrowane w ramach Programu Elektromobilność, w ramach którego 11 instytutów rozwija produkty i technologie dla elektromobilności. W ostatnich latach Instytut zrealizował szereg inwestycji m.in. w Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji skoncentrowano infrastrukturę do badań i testowania technologii na rzecz elektromobilności np. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) pojazdów elektrycznych (autobusów), w tym pojazdów z wodorowym źródłem zasilania oraz badań magazynów energii do pojazdów elektrycznych. Instytut posiada również unikalną infrastrukturę badawczą do testowania systemów ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) i rozwoju technologii dla pojazdów autonomicznych. Inwestycje związane z elektromobilnością realizują także inne instytuty Łukasiewicza jak Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych w zakresie baterii czy Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki w zakresie ładowania pojazdów. Tego typu inwestycje to kompleksowe wsparcie łańcucha wartości w elektromboliności oraz niezbędny kierunek do współpracy z przemysłem w celu komercjalizacji rozwiązań dla dynamicznie zmieniającej się branży motoryzacyjnej. Ich uzupełnieniem jest aktywność międzynarodowa instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które obecnie są partnerami w ważnych dla sektora europejskich inicjatywach i przedsięwzięciach jak 2ZERO – Towards zero-emission road transport (Łukasiewicz-PIMOT), CCAM – European Partnership on Connected and Automated Driving (Łukasiewicz-PIMOT) oraz Batteries – Towards a competitive European industrial battery value chain (Łukasiewicz-IMN).Dzisiaj widać, że rozpoczęte w kraju reformy branży B+R przy silnym wsparciu inwestycyjnym pozwolą zrealizować strategiczne cele w zakresie ekotransformacji branży motoryzacyjnej na bazie innowacyjności i rozwoju technologii. Naturalną konsekwencją inwestycji w krajową infrastrukturę badawczą oraz koncentracji kompetencji będzie również „przyciągnięcie” kluczowych firm technologicznych branży motoryzacyjnej i rozwijanie technologii na korzyść polskiej gospodarki.

Raport „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce” jest dostępny na stronie: https://pspa.com.pl/2022/raport/czy-elektromobilnosc-przyspieszy-rozwoj-gospodarczy-polski/

Narzędzia
i kalkulatory