Home Technologia Wodór Na Śląsku powstanie fabryka zielonego wodoru

Na Śląsku powstanie fabryka zielonego wodoru

Na Śląsku powstanie fabryka zielonego wodoru

Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Unia Europejska określa technologie i systemy wodorowe jako jeden z kilku kluczowych strategicznych łańcuchów wartości dla Europy. W lipcu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała strategię UE na rzecz wodoru, wyznaczając ambitne cele w zakresie produkcji i wykorzystania czystego wodoru, oraz zainicjowała Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru, skupiający europejską społeczność. W Polsce właśnie rusza projekt spółki Polenergia, którego efektem będzie fabryka wodoru na Górnym Śląsku.

Pierwsze projekty związane z czystym wodorem są właśnie wdrażane m. in. dzięki programom w ramach których fundusze przyznaje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Celem głównym jest wsparcie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. W efekcie ma zwiększyć się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udział energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju.

Polenergia rusza z projektem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) udzieliło właśnie dotacji do projektu badawczo-rozwojowego polskiej spółki Polenergia. Mowa o przedsięwzięciu „H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru”. Łączna kwota dofinansowania wyniesie do 95 mln zł (umowa została już podpisana). Jest to wsparcie przyznane w ramach organizowanego przez NCBR pierwszego konkursu „Nowe technologie w zakresie energii”, w którym ostatecznie wzięło udział 6 grup projektowych.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, którego liderem jest Polenergia. Pozostałymi partnerami są Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz Politechnika Wrocławska.

Celem badawczo-rozwojowego projektu „H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru” jest wykorzystanie zielonego wodoru, wyprodukowanego w procesie elektrolizy wody zasilanej energią odnawialną, do produkcji odnawialnego paliwa lotniczego. Powstałe w ten sposób paliwo pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w przemyśle lotniczym, bez potrzeby budowy nowej infrastruktury, baz paliwowych oraz opracowywania nowych konstrukcji samolotów.

Na górnym Śląsku powstanie fabryka

Produkcja zielonego wodoru jest ważnym elementem strategii Polenergii.

Jako jeden z liderów energetyki odnawialnej w Polsce, prowadzimy zaawansowany program rozwoju nowego biznesu opartego właśnie o zielony wodór. Jego elementem jest wielkoskalowa fabryka wodoru produkowanego w procesie elektrolizy wody na Górnym Śląsku, a także mniejsze projekty, takie jak zlokalizowana przy Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie 5 MW instalacja wytwarzająca zielony wodór na potrzeby przemysłu, energetyki i transportu publicznego oraz projekt produkcji odnawialnego paliwa lotniczego, na którego realizację podpisaliśmy umowę – powiedziała Iwona Sierżęga członkini Zarządu Grupy Polenergia.

Trzy etapy

Projekt „H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru” realizowany będzie w trzech etapach. Po realizacji każdego z etapów, konsorcjum oraz NCBiR oceni rezultaty projektu i podejmie decyzję o przejściu do kolejnego etapu. Pierwszy etap obejmuje stworzenie rozbudowanego studium wykonalności. Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie tej fazy projektu kwotą blisko 100 tys. zł, co stanowi połowę przewidywanych nakładów finansowych na tym etapie projektu. Łączna wartość dotacji NCBiR do całego projektu H2HUB wynosi ponad 95 mln zł.

Kluczowy element transformacji

Zielony wodór jest postrzegany jako kluczowy element transformacji energetycznej, który pozwoli na uniknięcie emisji CO2 w sektorach przemysłu trudnych do dekarbonizacji takich jak: produkcja stali, cementu, w transporcie morskim oraz transporcie lotniczym.

Głównym wyzwaniem związanym z wykorzystaniem wodoru jako nośnika energii jest jego stosunkowo niska objętościowa gęstość energetyczna w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych. Jego magazynowanie wymaga budowy zaawansowanych zbiorników, w których wodór w postaci gazowej przechowywany jest pod wysokim ciśnieniem. Alternatywną metodą magazynowania jest konwersja wodoru do innych związków chemicznych np. paliw ciekłych.

Źródło: na podstawie Polenergia, gov.pl, fot. Pixabay

Narzędzia
i kalkulatory