Home Infrastruktura Moce przyłączeniowe infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wzrosną przy A1 i A2

Energa Operator z dotacją

Moce przyłączeniowe infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wzrosną przy A1 i A2

Energa Operator z dotacją

Moce przyłączeniowe infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wzrosną przy A1 i A2

Projekt rok po zakończeniu ma przynieść efekty ekologiczne tj. redukcję emisji m.in. dwutlenku węgla i tlenków azotu
Fot. NFOŚiGW
Przeczytasz w < 1 min
Przeczytasz w < 1 min

Spółka Energa Operator otrzyma dotację z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę pięciu Głównych Punktów Zasilania (GPZ). Dzięki inwestycjom wzrosną możliwości przyłączeniowe dla sieci dystrybucyjnej szybkich punktów ładowania w 16 Miejscach Obsługi Pasażerów (MOP)) zlokalizowanych przy autostradzie A1 oraz A2 – w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz wielkopolskim. Planowane zakończenie robót budowlanych przewidziano na grudzień 2025 r.

Przebudowa obejmie punkty zasilania: GPZ Lisewo, GPZ Toruń Bielawy, GPZ Kraski, GPZ Słupca, oraz GPZ Krągola. Wybrani przez beneficjenta wykonawcy w ramach udzielonego zamówienia opracują projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie oraz uzyskają wszystkie pozwolenia, opinie i uzgodnienia niezbędne do wykonania robót budowlanych.

Na każdej ze stacji zostaną zamontowane 2 transformatory WN i SN  (wysokiego i średniego napięcia) TR 110/15 kV o mocy od 16 do 40 MVA, odpowiednio zabezpieczone z niezbędną automatyką i urządzeniami dodatkowymi. Obok znajdą się rozdzielnie WN i SN oraz odpowiednie powiązania kablowe. W ramach inwestycji zaplanowano również dostosowanie budynków, przygotowanie terenów, przeprowadzenie pomiarów i badań, rozruch oraz dopuszczenie do funkcjonowania nowej infrastruktury.

Obok umożliwienia podłączania się do wybudowanej sieci nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych projekt wniesie, już rok po zakończeniu, efekty ekologiczne tj. redukcję emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie emisji do atmosfery tlenków azotu i pyłów (PM10). Zmniejszone zostanie także zużycie energii elektrycznej. W całości przedsięwzięcie będzie kosztowało ok. 32,7 mln zł.

Na przekazanie 19,6 mln zł dotacji przez NFOŚiGW pozwoli zasób programu – Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych – który zasilany jest środkami Funduszu Modernizacyjnego.
 

Źródło: gov.pl
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory