Home Prawo Limit przebiegu z wyjątkami

Szkoda, kradzież i awaria zwolnią z obowiązku

Limit przebiegu z wyjątkami

Szkoda, kradzież i awaria zwolnią z obowiązku

Limit przebiegu z wyjątkami

Długotrwała awaria może też zwolnić z kliometrowego limitu
Fot. Audi
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Sposobem na zwiększenie zainteresowania Polaków zakupem bądź wynajmem pojazdów elektrycznych jest wprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w lipcu 2021 r. program „Mój elektryk”, dzięki któremu można zaoszczędzić spore kwoty. Benefity, to jedna strona medalu, drugą jest m.in. wymóg przejechania firmowym autem deklarowanego limitu kilometrów. A co jeśli tak się nie stanie i czy są przewidziane odstępstwa od umowy? Sprawdziliśmy.

Jak podkreślają animatorzy programu procedura ubiegania się o dotację na „elektryka” przez osoby fizyczne jest prosta i odbywa się przy minimum formalności. Zainteresowana osoba powinna przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go w NFOŚiGW w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o dofinansowanie. Aby uzyskać refundację, wystarczy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka prostych kroków w formularzu online. W ramach programu „Mój elektryk” kwota dotacji dla osób fizycznych wynosi 18 750 zł, a w przypadku firm i rodzin wielodzietnych 27 tys. zł.

Limity są określone

Zgodnie z warunkami naboru wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne, przeprowadzanego bezpośrednio przez Fundusz, wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1 (auto osobowe) w kwocie 27 tys. zł składają oświadczenie o rocznym przebiegu tym pojazdem wynoszącym 15 tys. km. Potwierdzenie przebiegu następuje po okresie trwałości tj. po 2 latach od daty zakupu pojazdu i na ten dzień pojazd powinien mieć przebieg nie mniejszy niż 30 tys. km. Z kolei w przypadku zakupu pojazdu zeroemisyjnego kategorii N1 (DMC do 3,5 T) przy ubieganiu się o wyższą kwotę dofinansowania wynoszącą 30 proc. kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 70 tys. zł) deklarowany roczny przebieg wynosi 20 tys. km, a po okresie trwałości przebieg powinien być nie mniejszy niż 40 tys. km. Co w przypadku, gdy w przewidzianym czasie, tj. 2 lat samochód będzie np. 2 miesiące w naprawie gwarancyjnej i użytkownik nie wywiąże się z zobowiązania mówiącego o przejechaniu wspomnianych 30 tys. lub 40 tys. km ?

Beneficjent zwróci dotację

Zgodnie z warunkami umowy beneficjent jest zobowiązany do zwrotu dotacji między innymi w przypadku nieosiągnięcia przez pojazd deklarowanego przebiegu. W takim przypadku beneficjent dokonuje zwrotu dotacji na rachunek NFOŚiGW w wysokości, której otrzymanie jest uwarunkowane uzyskaniem przebiegu, który zadeklarował wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia wypłaty dotacji beneficjentowi do dnia zwrotu środków – powiedziała Ewelina Steczkowska, rzeczniczka prasowa NFOŚiGW. Jej słowa potwierdza Michał Markiewicz, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w PKO Leasing. – Jeżeli klient nie wywiąże się ze zobowiązania, które umożliwia uzyskanie dotacji w kwocie podwyższonej, czyli nie pokona 30 tys. km w okresie 2 lat od odbioru pojazdu, musi zwrócić różnicę pomiędzy dotacją w kwocie 27 tys. zł, a dotacją standardową w kwocie 18 750 zł, wraz z odsetkami – mówi Markiewicz.

Program nie zwalnia jednak……

Generalnie program nie określa warunków zwalniających z rozliczenia się z dotacji przez klienta. Wyjątkiem może być szkoda całkowita, kradzież pojazdu lub np. długotrwała awaria, ale również pod pewnymi warunkami – powiedział Maciej Kłosiewicz, pełnomocnik ds. produktów, mLeasing Sp. z o.o.  

Piotr Mieszkowski

Źródło: Własne

Narzędzia
i kalkulatory