Odtwórz wideo

Poznański instruktor nauki jazdy z 25-letnim stażem a zarazem użytkownik auta elektrycznego podpowiada jak bezpiecznie korzystać z pasów przeznaczonych dla komunikacji miejskiej.

Art. 148a. [Poruszanie się pojazdów elektrycznych po buspasach]
1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.
2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.