Home Rynek Europa 100 tys. stacji w II kwartale

Infrastruktura we Francji

100 tys. stacji w II kwartale

Infrastruktura we Francji

100 tys. stacji w II kwartale

Pod koniec grudnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Fot. Renault
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Cel 100 tys. stacji ładowania samochodów elektrycznych, początkowo zakładany na 2021 rok, powinien zostać osiągnięty w drugim kwartale 2023 roku – powiedziała Olivia Gregoire, minister ds. małych i średnich przedsiębiorstw, podczas debaty we francuskim Senacie na temat samochodów elektrycznych.

Jak zaznaczyła minister, opóźnienie wynikało przede wszystkim z kłopotów z łańcuchem dostaw (m. in. niedoborem chipów), które od blisko dwóch lat dotyka cały przemysł w tym w dużej mierze motoryzacyjny. Agencja AFP poinformowała, że we Francji blisko 90% punktów ładowania oferuje wolne ładowanie, a niespełna 7% ma moc ładowania powyżej 150 kW, co umożliwia pełne naładowanie akumulatorów w ciągu kilkudziesięciu minut.

W poprzednim roku udział samochodów elektrycznych na rynku francuskim znów wzrósł osiągając 13% wszystkich rejestracji. W 2021 roku było to 10%. Francja jest trzecim europejskim krajem – za Niderlandami i Niemcami – z największą liczbą stacji ładowania samochodów elektrycznych. Na koniec 2022 roku miała prawie 83 tys. stacji ładowania.

Polska na tle europejskich liderów wypada w tym względzie blado. W ubiegłym roku w naszym kraju zainstalowano rekordową liczbę ponad 600 nowych stacji ładowania. To wynik dużo lepszy niż w ubiegłych latach, ale nadal niewystarczający, by wypełnić ambitne cele wyznaczone przez unijne rozporządzenie AFIR. W ciągu zaledwie trzech kolejnych lat łączna moc polskiej sieci ładowarek powinna wzrosnąć co najmniej 5-krotnie. Zdaniem ekspertów, bez wprowadzenia pilnych zmian prawnych nie będzie to możliwe.

Biorąc pod uwagę dane Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w Polsce funkcjonuje obecnie podobna liczba punktów ładowania (4 913) co w Wielkiej Brytanii w 2013 r., w Niemczech w 2015 r., w Hiszpanii w 2017 r., czy w Szwecji w 2019 r. W tym ostatnim państwie pod koniec 2021 r. funkcjonowało już jednak prawie 14 tys. punktów – prawie 3 razy więcej niż u nas obecnie, mimo że jest to kraj posiadający ponad 5-krotnie mniejszą flotę samochodów osobowych.

Z danych zawartych w Liczniku elektromobilności (PSPA/PZPM) wynika, że pod koniec grudnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5016 punktów). 29% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Źródło: PAP, własne

Narzędzia
i kalkulatory