• Home
  • Opinie
  • Gdańsk chce być gotowy na transportową autonomizację
Home Opinie Gdańsk chce być gotowy na transportową autonomizację

Gdańsk chce być gotowy na transportową autonomizację

Gdańsk chce być gotowy na transportową autonomizację

Magdalena Szymańska, Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Fot. Dominik Paszliński/gdańsk.pl
Przeczytasz w < 1 min

Podczas, gdy dyskusja nad tym, jak znacząco zredukować emisję gazów cieplarnianych przez sektor mobilności przyspiesza, tempo rozwoju i wdrażania ekologicznych i inteligentnych rozwiązań na świecie jest zróżnicowane ze względu na niejednorodne podejście do mobilności i transportu, różnice w wiedzy i zasobach materialnych oraz w legislacji.

Tymczasem mobilność oparta o motoryzację indywidualną przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza oraz hałasem, powoduje kongestię, wymusza inwestycje w kosztowną infrastrukturę drogową oraz upowszechnia siedzący styl życia. Odpowiedź na wymienione wyzwania stanowi nadanie priorytetu aktywnym formom mobilności oraz podniesienie atrakcyjności transportu publicznego.

Miasto Gdańsk od 2016 roku bada potencjał autonomicznego transportu publicznego ostatniej mili jako bardziej elastycznego i ekologicznego rozwiązania szczególnie na pierwszym i ostatnim odcinku podróży. Chodzi o wspieranie mobilności osób, mających problemy z dotarciem do węzłów przesiadkowych oraz o zbadanie możliwości wykorzystania do tego bezzałogowych minibusów poruszających się w sposób zautomatyzowany. Miasto chce być gotowe na automatyzację transportu publicznego, zanim na ulicach polskich miast masowo pojawią się samochody autonomiczne.

Dzięki międzynarodowej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego oraz realizacji dwóch projektów europejskich tj. Sohjoa Baltic i Sohjoa Last Mile, Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce przeprowadziło pilotaże autonomicznych minibusów. W 2019 roku pojazd EZ10 poruszał się po drodze publicznej w sposób zautomatyzowany i przewiózł 3325 pasażerów. W 2021 roku pojazd Iseauto wspierał mobilność osób odwiedzjących największą, bo liczącą 50 ha gdańską nekropolię, przewożąc ponad dwa tysiące osób. Drugi pilotaż w obszarze zamkniętym, pozwolił na przetestowanie możliwości sprawowania zdalnego nadzoru nad busem.
Obecnie główną barierę dla trwałego wdrożenia pojazdów autonomicznych w transporcie publicznym, stanowi stosunkowo wolne dojrzewanie technologii, nie spełniającej jeszcze w pełni wymagań użytkowników. Legislacja dostosowywana jest jeszcze wolniej, a wahania zapotrzebowania i podaży usługodawców ograniczają postęp technologiczny oraz osiągniecie pułapu opłacalności ekonomicznej.

O pilotażowym projekcie można przeczytać na stronie: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Podsumowanie-pilotazu-autonomicznego-busa,a,212515

Narzędzia
i kalkulatory