Artykuł opublikowany w:

Home Magazyn Aktywność PSPA na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności w Polsce i regionie CEE

Branżowe podsumowanie 2022 r.

Aktywność PSPA na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności w Polsce i regionie CEE

Branżowe podsumowanie 2022 r.

Aktywność PSPA na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności w Polsce i regionie CEE

Przeczytasz w 16 min
Przeczytasz w 16 min

Rozwój stref czystego transportu, wsparcie sektora bateryjnego i rynku eHDV. Edukacja, m.in. w ramach kampanii elektromobilni.pl, studiów podyplomowych Nowa Mobilność i utworzonej EBA Academy. Budowa partnerstw w Polsce i regionie CEE, m.in. na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego EV. Ponadto, organizacja KNM 2022 i EV Experience dla 4 tys. uczestników, publikacja 16 raportów i zgłoszenie 60 opinii oraz poprawek w ramach konsultacji społecznych, a także realizacja ponad 50 innych projektów wpływających na rozwój rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania – PSPA podsumowuje mijający rok.

Pod koniec 2022 r. PSPA współpracowało z rekordową liczbą 202 członków wspierających, liderów zrównoważonej mobilności w Polsce i Europie.

– W mijającym roku dołączyło do nas 48 podmiotów aktywnych w obszarze elektromobilności. Organizacja może poszczycić się także 74 partnerami instytucjonalnymi oraz 63 współpracującymi samorządami. W 2022 r. odbyły się 64 posiedzenia komitetów merytorycznych PSPA. W ramach organizacji funkcjonują 12 takie wysokospecjalistyczne fora, w skład których wchodzi już 330 ekspertów i praktyków rynku

Łukasz Witkowski, Dyrektor operacyjny, Wiceprezes PSPA.

  • Centrum Badań i Analiz PSPA, którego celem jest agregacja i przetwarzanie danych rynkowych, wydało w mijającym roku 16 raportów merytorycznych. Realizowało także projekty pilotażowe, takie jak eHDV Infrastructure Lab czy cykliczne, jak Licznik elektromobilności.
  • Centrum Kompetencyjne PSPA, realizujące szkolenia dla firm i instytucji, przeprowadziło ponad 200 warsztatów i prelekcji w całości poświęconych rynkowym, prawnym i technologicznym zagadnieniom związanym z sektorem e-mobility.
  • Centrum Legislacyjne PSPA, odpowiedzialne za monitoring stanowionego prawa w zakresie planowanych i procedowanych zmian w obszarze paliw alternatywnych, zgłosiło ponad 60 opinii i poprawek w ramach konsultacji społecznych.
  • Centrum Nowej Mobilności, aktywne w obszarze medialnym i organizacji wydarzeń, opublikowało ponad 100 informacji prasowych. Cytowano nas w 20 tys. publikacji, które wygenerowały 4,1 mld zasięgu i 120,4 mln dotarcia (PSMM). Dotarcie w ramach aktywności w mediach społecznościowych, również liczone jest w milionach. W wydarzeniach organizowanych przez CNM w 2022 r. wzięło udział 4 tys. uczestników.
  • Biuro kampanii elektromobilni.pl zrealizowało natomiast ponad 300 aktywności edukacyjnych, budujących świadomość społeczną w obszarze zeroemisyjnych technologii w transporcie – od cykli wydawniczych i realizacji wideo, po webinary i uruchamianie kolejnych narzędzi i kalkulatorów internetowych.

Rok 2022 obfitował w szczególnie wysoką liczbę projektów poświęconych elektromobilności. Poniżej nasze wybrane aktywności!

PSPA. Rozwój Stref Czystego Transportu w Polsce

Dzięki nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z grudnia 2021 r., polskie jednostki samorządu terytorialnego zyskały o wiele większą niż wcześniej swobodę w zakresie ustanawiania stref czystego transportu. PSPA od wielu lat aktywnie zabiega o wdrażanie SCT w Polsce, a w ciągu ostatniego roku te starania przyniosły wymierne efekty.

Działania PSPA na rzecz powstawania oraz promowania SCT trwają już od 2019 r. To właśnie wtedy powstał pierwszy raport PSPA o strefach. W tym samym roku, z inicjatywy PSPA, podpisano Deklarację Miast na rzecz Rozwoju Elektromobilności. Podpis pod Deklaracją złożyło ponad 30 włodarzy polskich miast. W 2021 r. wspólnymi siłami PSPA oraz Unii Metropolii Polskich, utworzono Koalicję Miast na rzecz rozwoju Stref Czystego Transportu. Inicjatywa stworzyła grunt do budowy kompetencji w obszarze tworzenia czystych i przyjaznych dla mieszkańców aglomeracji. Wraz z UMP oraz przedstawicielami samorządów opracowaliśmy propozycje kluczowych zmian przepisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, aby możliwe było tworzenie stref zarówno efektywnych, jak i społecznie akceptowalnych – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Zobacz też!

Jest propozycja Strefy Czystego Transportu we Wrocławiu. Teraz pora na mieszkańców

Kolejnym działaniem PSPA na rzecz przyspieszenia rozwoju SCT było zawiązanie Komitetu Samorządowego PSPA, który w 2022 r. pełnił rolę szerokiego forum współpracy miast w zakresie rozwoju nowej mobilności i stref czystego transportu.

Obrady Komitetu Samorządowego PSPA podczas Kongresu Nowej Mobilności

– Wśród inicjatyw PSPA na rzecz Stref Czystego Transportu warto z pewnością wymienić uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy, a także wyjazd studyjny, który odbył się w dniach 25-29 kwietnia 2022 r. Podczas wyjazdu, zrealizowanego pojazdami elektrycznymi (łącznie ponad 4 tysięcy przejechanych kilometrów), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mieli szansę odwiedzić 4 różne Strefy Czystego Transportu: w Berlinie, Antwerpii, Eindhoven i Rotterdamie. Podczas podróży uczestnicy poznali różne podejścia oraz rozwiązania w zakresie implementacji SCT, które następnie wywarły realny wpływ na ich działania w Polsce – mówi Klaudia Zagorzycka, koordynatorka Komitetu Samorządowego PSPA. 

Zero Race – Low Emission Zones, czyli wyjazd studyjny dla przedstawicieli samorządów zorganizowany przez PSPA

Zdobyta wiedza pozwoliła na opracowanie raportu pt. „Kompendium tworzenia Stref Czystego Transportu – Najlepsze praktyki”, którego premiera odbyła się podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022. Opracowanie stanowi zbiór wiedzy w temacie efektywnego wdrażania SCT. Treść raportu porusza wszystkie kluczowe kwestie w zakresie wdrażania stref czystego transportu w polskich miastach, od legislacji, przez badania emisji, opinii społecznej, efektywne planowanie samej implementacji, konsultacje społeczne, aż do momentu przyjęcia uchwały.

Zobacz też!

Premiera raportu: „Jak tworzyć Strefy Czystego Transportu”

Aktualnie PSPA wraz z samorządowymi partnerami przygotowuje propozycje zmian Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, których celem jest uelastycznienie obecnych przepisów w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w krajach zachodniej Europy. Postulaty mają na celu zarówno odciążenie samorządów, jak i ułatwienie korzystania ze stref samym mieszkańcom. Zakładają m.in. możliwość dopuszczenia przez radę gminy (w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu) wjazdu do SCT niezależnie od godziny za opłatą (w tym abonamentową), wprowadzenie alternatywnego rozwiązania umożliwiającego weryfikację uprawnień do wjazdu do SCT w postaci systemu teleinformatycznego, czy też rezygnację z ograniczenia możliwości poboru opłat za wjazd do SCT jedynie do 3 lat od dnia jej ustanowienia.

Naszym celem jest popularyzacja zeroemisyjnego transportu oraz promowanie dobrych praktyk, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, a tym samym ochrony klimatu. Wspieramy samorządy w procesie dekarbonizacji transportu na każdym możliwym etapie – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Jednym z ostatnio realizowanych projektów PSPA w obszarze wsparcia rozwoju elektromobilności w samorządach jest strategiczna współpraca projektowa z Miastem Wrocław, która obejmuje m.in. opiekę nad przebiegiem badań rzeczywistych emisji z transportu drogowego na terenie stolicy Dolnego Śląska, stworzenie dokumentu zawierającego rekomendacje PSPA dotyczące projektowanej strefy czystego transportu, konsultacje w zakresie obecnej legislacji oraz planowanych zmian prawnych, asystę podczas procesu projektowania strefy i konsultacje wdrażanych rozwiązań.

Zobacz też!

TAK dla Strefy Czystego Transportu w Krakowie

PSPA. Rozwój sektora bateryjnego w Polsce

Wg analiz BNEF Polska zajmuje dziś pierwsze miejsce w Europie i piąte na świecie w łańcuchu dostaw ogniw litowo-jonowych oraz komponentów powiązanych. Warunkiem utrzymania wiodącej pozycji w tym obszarze jest zniwelowanie luk kompetencyjnych i zapewnienie przemysłowi dostępu do wykwalifikowanych pracowników. Będąc świadome tych wyzwań PSPA, wspólnie z EIT InnoEnergy, uruchomiło również EBA Academy Polska – sygnowany przez Komisję Europejską projekt, którego celem jest szkolenie przyszłych ekspertów sektora bateryjnego. Kursy organizowane przez EBA Academy umożliwią wielu osobom zdobycie nowych kwalifikacji na bardzo perspektywicznym rynku elektromobilności.

Celem EBA Academy Polska jest zwiększenie potencjału kapitału ludzkiego w Polsce w strategicznym dla Europy wymiarze magazynowania energii i elektromobilności, przy wykorzystaniu najwyższej jakości treści edukacyjnych, opracowanych we współpracy z członkami European Battery Alliance – mówi Aleksander Rajch, dyrektor relacji zewnętrznych PSPA. 

Zobacz też!

Startuje EBA Academy Polska

We wrześniu 2022 r. podczas trzeciej edycji Kongresu Nowej Mobilności odbył się ponadto Polish Battery Day 2.0, w ramach którego podjęto dyskusję na najwyższym szczeblu interesariuszy sektora bateryjnego. W wydarzeniu uczestniczyło kilkudziesięciu prelegentów, którzy w ramach licznych paneli i warsztatów debatowali nad umocnieniem łańcucha wartości akumulatorów litowo-jonowych w Polsce poprzez wsparcie obszaru badawczo-rozwojowego i napędzanie innowacji.

Zobacz też!

KNM 2022: Baterie litowo-jonowe kluczem do niezależności energetycznej Europy

W 2022 r. odbyły się również 4 posiedzenia Komitetu Bateryjnego PSPA, w skład którego wchodzą przedstawiciele kluczowych firm branży akumulatorów li-ion. Celem Komitetu jest m.in. szkolenie nowej i przekwalifikowanie obecnej kadry przez tworzenie centrów kompetencyjnych oraz nawiązywanie współpracy przemysłu ze szkolnictwem.  Tworzymy również rozwiązania sprzyjające wzrostowi wykorzystania energii odnawialnej w procesie produkcji baterii, a także rozwojowi takich obszarów jak recykling baterii, leasing baterii, a także bezpieczeństwo eksploatacji i kompetencje służ pożarniczych w zakresie rozwoju zeroemisyjnych technologii w transporcie – mówi Maria Majewska, koordynatorka Komitetu Bateryjnego PSPA.

PSPA. Rozwój rynku eHDV w Polsce

Pojazdy ciężarowe stanowią niecałe 3% parku samochodów poruszających się po europejskich drogach, odpowiadając jednocześnie za 19,2% emisji dwutlenku węgla pochodzącego z sektora transportu w Unii Europejskiej. W Polsce zarejestrowana jest największa (w całej Unii Europejskiej) liczba pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony – prawie 1,2 mln egzemplarzy. Zaledwie 19 z nich jest wyposażone w napęd elektryczny. W celu przyspieszenia elektryfikacji floty pojazdów ciężkich PSPA zainicjowało w 2022 r. projekt eHDV Infrastructure Lab Jego celem jest budowa polskiego „know-how” w zakresie wdrażania i eksploatacji stacji ładowania, dedykowanej pojazdom ciężkim oraz rozwoju elektromobilności w sektorze drogowego transportu towarów. Z myślą o realizacji celów projektu utworzona została grupa robocza składająca się z przedstawicieli podmiotów z sektora: logistyki i transportu, producentów pojazdów, producentów stacji ładowania, dystrybutorów usług ładowania, retailu oraz sektora finansowego.

W ramach projektu PSPA opracowało raport merytoryczny, w którym zaprezentowaliśmy m.in. koncepcję innowacyjnego hubu ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych, zidentyfikowaliśmy najlepsze pod kątem rozbudowy stacji ładowania lokalizacje w ramach sieci TEN-T, jak również przedstawiliśmy rekomendacje zmian legislacyjnych, niezbędnych pod kątem przyspieszenia rozwoju zeroemisyjnego transportu ciężkiego – mówi Piotr Ziółkowski z PSPA, koordynator projektu „eHDV Infrastructure Lab”.

Zobacz też!

Jak pokonać bariery zeroemisyjnego transportu ciężkiego?

Obecnie PSPA monitoruje rynek w poszukiwaniu potencjalnych źródeł finansowania, umożliwiających realizację późniejszych faz projektu eHDV Infrastructure Lab, czyli budowy stacji dedykowanych pojazdom ciężkim.

PSPA. Rozwój infrastruktury ładowania w Polsce

W 2022 r. PSPA zainicjowało i zaangażowało się również w szereg projektów sprzyjających rozbudowie sieci infrastruktury ładowania w Polsce. Na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska Stowarzyszenie opracowało „Projekt optymalnego rozmieszczenia infrastruktury ładowania przy drogach sieci bazowej TEN-T”. W ramach tej inicjatywy PSPA wytypowało 188 lokalizacji priorytetowych pod kątem instalacji stacji ładowania, zarówno dla pojazdów lekkich, jak i ciężkich. Rekomendacje w tym zakresie uwzględniają wymogi projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE (AFIR), a także stan sieci dystrybucyjnych w Polsce. Realizację projektu poprzedziło m.in. zrealizowane w październiku 2022 r. spotkanie warsztatowe w siedzibie PSPA z udziałem przedstawicieli administracji centralnej (MKiŚ, MI), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, OSD, jak również szerokiego grona interesariuszy rynku elektromobilności.

Zobacz też!

Dialog branżowy na temat rozwoju infrastruktury ładowania na sieci TEN-T

W celu ułatwienia kierowcom samochodów elektrycznych korzystania z ogólnodostępnych stacji ładowania PSPA w 2022 r. opracowało również koncepcję techniczną roamingu krajowego dla rynku elektromobilności w Polsce. PSPA wraz z partnerami zdefiniowało krajowy standard roamingu w oparciu o otwarty protokół OCPI w taki sposób, aby umożliwić możliwie szybkie wdrożenie rozwiązań w mechanizmie P2P, a także zbudować w przyszłości krajową platformę roamingową (z możliwością połączenia z rejestrem Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego).

– W 2022 r. odbyło się również szereg posiedzeń Komitetu PSPA ds. Operatorów ogólnodostępnej infrastruktury oraz Komitetu PSPA ds. Producentów i instalatorów stacji ładowania. Udzielaliśmy również NFOŚiGW wsparcia merytorycznego w celu ustalenia zasad dofinansowania z programu „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Z kolei w raporcie „AFIR na horyzoncie. Jak przyspieszyć rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w Polsce?” przedstawiliśmy opracowane we współpracy z wiodącymi operatorami postulaty zmian prawnych znoszących największe bariery rozbudowy sieci stacji ładowania – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Zobacz też!

Polska musi przygotować się na AFIR

PSPA. Rozwój rynku e-mobility w Europie Środkowo-Wschodniej

W celu przyspieszenia rozwoju zeroemisyjnego transportu drogowego w regionie CEE, PSPA oraz Słowackie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych (SEVA), powołały inicjatywę na rzecz Zielonego Transportu w Europie Środkowo-Wschodniej CEE GTI (CEE Green Transport Initiative).

Kraje regionu CEE rozpoczęły drogę ku elektromobilności znacznie później niż państwa Europy Zachodniej. Z opóźnieniem wdrażano zarówno regulacje prawne, jak i instrumenty wsparcia stymulujące rozwój rynku e-mobility. W rezultacie w krajach bałtyckich, w Polsce, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech w I połowie 2022 r. sprzedano łącznie mniej nowych, całkowicie elektrycznych samochodów osobowych niż np. w samej Austrii, Belgii czy Niderlandach. Musimy postarać się nadrobić ten czas w możliwie największym zakresie. Właśnie w tym celu PSPA wraz z partnerami z innych krajów naszego regionu powołało do życia inicjatywę CEE GTI – mówi Aleksander Rajch, dyrektor relacji zewnętrznych PSPA.

Zobacz też!

CEE GTI na rzecz rozwoju elektromobilnej Europy

Inicjatywa CEE GTI skupia się na realizacji wyznaczonych celów poprzez wypracowywanie dokumentów, raportów, analiz, stanowisk oraz orzeczeń. Narzędzia te pomogą wpłynąć na proces legislacyjny i ogólną perspektywę planowania na poziomie UE. CEE GTI już dwukrotnie łączyło interesariuszy regionu w ramach Szczytu CEE GTI: po raz pierwszy w trakcie III edycji Kongresu Nowej Mobilności, zaś po raz drugi w trakcie konferencji w Pradze, na której wraz z Czeską Platformą na Rzecz Elektromobilności i SEVA podpisano deklarację „Elektromobilność: Szansa dla Europy Środkowo-Wschodniej”. Platformę wsparły organizacje takie jak EIT Urban Mobility, czy przedstawiciele branży, w tym GreenWay, Etrel, Ampeco, PwC oraz T-Mobile Chorwacja.

Zobacz też!

Zaangażowanie PSPA w regionie CEE

W czerwcu 2022 r. PSPA podpisało ponadto memorandum z United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP). Strategiczna kooperacja obu organizacji obejmuje realizację wspólnych projektów z obszaru zrównoważonego transportu, wymianę posiadanej wiedzy i informacji, organizowanie wydarzeń naukowych oraz branżowych, realizację projektów edukacyjnych mających na celu wzrost świadomości społecznej w obszarze zrównoważonej mobilności, a także wzajemną promocję.

Umowa z PSPA jest naturalną konsekwencją naszych dotychczasowych aktywności w zakresie realizacji polityki klimatycznej ONZ. Projekty na rzecz dekarbonizacji sektora transportu osobowego, ciężkiego i publicznego, realizowane poprzez promocję gospodarki wodorowej i elektromobilności to nasz priorytet – mówi Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Zobacz też!

Parlament Europejski decyduje o przyszłości transportu w Unii

PSPA. Bezpieczeństwo pożarowe samochodów elektrycznych

Mimo że badania wskazują znaczną przewagą samochodów elektrycznych nad spalinowymi w zakresie bezpieczeństwa, w przestrzeni medialnej wciąż krąży wiele mitów na temat pożarów EV. W celu budowy świadomości społecznej w tym obszarze PSPA postanowiło w 2022 r. zacieśnić współpracę pomiędzy branżą a instytucjami państwowymi.  

Po podpisaniu w sierpniu listu intencyjnego z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w sprawie współpracy w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej eksploatacji pojazdów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania, zainicjowaliśmy we wrześniu współpracę z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym (CNBOP-PIB). Zamierzamy wspólnie opracować wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej garaży w obiektach budowlanych przeznaczonych do przechowywania oraz ładowania samochodów elektrycznych – mówi Maria Majewska z PSPA.

Zobacz też!

PSPA podejmuje współpracę z CNBOP-PIB na rzecz ochrony przeciwpożarowej garaży

Na podstawie podpisanego porozumienia, PSPA i CNBOP-PIB mają prowadzić wspólnie prace, badania i analizy, jak również przygotowywać raporty, tworzyć opinie, ekspertyzy i inne opracowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego związanego z pojazdami elektrycznymi. Współpraca obejmie ponadto planowanie, realizację i koordynację projektów analitycznych, pilotażowych i badawczych. W I połowie 2022 r. PSPA zaprezentowało również raport skupiający się na rozwijaniu świadomości na temat bezpieczeństwa baterii, a także zorganizowało spotkania i warsztaty z 9 największymi interesariuszami rynku akumulatorów, Państwową Strażą Pożarną, Politechniką Łódzką, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR), a także ze słowackimi podmiotami zajmującymi się bateriami.

Zobacz też!

Branża elektromobilności rozpoczyna współpracę z Państwową Strażą Pożarną

PSPA. Rozwój kompetencji na rynku pracy w sektorze elektromobilności

Budowa krajowego potencjału w dziedzinie elektromobilności wymaga wysoko wykwalifikowanych kadr. W celu odpowiedniego wykształcenia przyszłych pracowników sektora e-mobility Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, we współpracy z PSPA uruchomiła nowy kierunek studiów podyplomowych pod nazwą Nowa Mobilność”.  Studia są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, a ich adresatem jest kadra zarządzająca oraz specjaliści firm budujący kompetencje w obszarze e-mobility. Rekrutacja na nowy kierunek ruszyła 1 grudnia 2022 r. Rozpisany na 2 semestry program studiów obejmuje 30 przedmiotów i 240 godzin zajęć dydaktycznych.

Zobacz też!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu elektromobilności!

Umożliwienie dostępu do rzetelnej wiedzy wymaga kontaktu z praktykami rynku. Dlatego Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej organizuje studia podyplomowe „Nowa Mobilność” w ścisłej współpracy z PSPA. Przyjęliśmy założenie, że uczestnicy naszych studiów podyplomowych powinni otrzymać nie tylko solidną porcję wiedzy, ale także wskazówki, jak przełożyć ją na praktykę biznesową. Dlatego grono wykładowców nie składa się wyłącznie z nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, ale także z praktyków biznesu z kręgu PSPA, czyli z tych osób, które mają wymierne sukcesy i realny wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce – mówi dr hab. inż. Jacek Dybała, profesor uczelni, Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

W 2022 r. PSPA przeprowadziło również szereg szkoleń z zakresu elektromobilności, adresowanych zarówno do wiodących przedsiębiorstw branżowych (przede wszystkim sektora motoryzacyjnego oraz infrastrukturalnego), jak i administracji publicznej.

PSPA. Rozwój nowych form mobilności w miastach

W 2022 r. znaczną aktywność wykazał również Komitet ds. Nowej Mobilności PSPA. Jego nadrzędnym celem jest intensyfikacja działań na rzecz rozwoju nowych form mobilności w polskich miastach, takich jak współdzielenie pojazdów lub podróży, integracja systemów transportowych oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w sektorze motoryzacji, w tym systemów jazdy autonomicznej.

W 2022 r. Komitet zakończył prace nad Strategią Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce, która będzie pierwszym, tak kompleksowym dokumentem zawierającym szereg propozycji pozwalających na wdrożenie nowego standardu transportowego w Polsce do 2030 r. – To bardzo ambitny, wielowątkowy projekt. Założenia do dokumentu zakładają, że do 2030 r. liczba użytkowników współdzielonych środków transportu w Polsce sięgnie 10 mln, udział samochodów elektrycznych we flotach carsharingu wzrośnie do 50%, a w każdym ze 150 polskich miast będą dostępne minimum 3 usługi mobilności współdzielonej. Ponadto, dążymy do tego, aby udział energii z OZE w zasilaniu elektrycznych flot współdzielonych zwiększył się do 85%, a na polskie drogi wyjechało co najmniej 100 tys. współdzielonych pojazdów samoobsługowych. Zmierzamy również do ograniczenia liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców do 500. W ramach Strategii opracowaliśmy również szereg postulatów legislacyjnych, które mają się przyczynić do realizacji wyznaczonych celów – mówi Albert Kania, Koordynator Komitetu ds. Nowej Mobilności PSPA.

Zobacz też!

Powstała definicja Nowej Mobilności. Teraz czas na Strategię jej rozwoju w Polsce do 2030 r.

PSPA. Najważniejsze wydarzenia branżowe

W dniach 12-14 września w liczącej ponad 3500 m2 przestrzeni łódzkiego EC1 odbyła się kolejna, trzecia już edycja Kongresu Nowej Mobilności – największej konferencji sektora e-mobility w regionie CEE. KNM2022 zgromadził rekordową liczbę 1 500 uczestników z całej Europy. Na Kongresie Nowej Mobilności 2022 odbyło się ponad 80 merytorycznych debat, sesji okrągłego stołu i warsztatów, w których wzięło udział niemal 250 panelistów, a także wydarzenia towarzyszące – premiery, wystawy i pokazy.

Zobacz też!

12 wniosków po Kongresie Nowej Mobilności 2022

Kongres Nowej Mobilności jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych platform debaty nad zrównoważonym transportem jutra. Dziś ta dyskusja jest szczególnie istotna – Europa znajduje się w okresie największej transformacji od II wojny światowej. W czasie licznych wyzwań energetycznych i geopolitycznych przyspieszenie dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest absolutnie kluczową kwestią – powiedział Maroš Šefčovič, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, inaugurując Kongres.

W 2022 r. firmy najmocniej zaangażowane w rozwój zeroemisyjnego transportu w Polsce po raz czwarty otrzymały tytuły „Liderów Elektromobilności”. Wyróżnienia przyznało PSPA oraz firma doradcza PwC na uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień Kongresu Nowej Mobilności 2022. Równolegle swoje nagrody przyznał Polski Związek Leasingu i Wynajmu Pojazdów (PZWLP). W 2022 r. PSPA wspólnie z PRESS-SERVICE Monitoring Mediów (PSMM) zorganizowało również drugą edycję Konkursu e-Mobility Media Awards, w ramach której nagrodzono dziennikarzy i marki prowadzące najskuteczniejsze kampanie informacyjno-promocyjne, edukacyjne oraz marketingowe na rzecz zeroemisyjnego transportu w Polsce.

Zobacz też!

Liderzy Elektromobilności nagrodzeni na KNM 2022

W roku 2022 odbyło się także inne wyjątkowe wydarzenie – EV Experience powered by LG Energy Solution Wrocław. To największy w Polsce testy samochodów elektrycznych, który został otwarty dla szerokiej publiczności. Impreza, którą zorganizowano na Torze Modlin, okazała się wielkim sukcesem. W trakcie dwóch dni (dzień biznesowy oraz otwarty) zgromadzono ponad 2 tysiące gości, którzy mieli do dyspozycji 34 testowe pojazdy elektryczne, za kierownicami których pokonali łącznie ponad 5,5 tysięcy kilometrów w łącznym czasie 27 godzin.

Zobacz też!

Podsumowanie EV Experience 2022

Zorganizowana przez PSPA oraz Fundację EV Klub Polska pierwsza edycja EV Experience powered by LG Energy Solution Wrocław pokazała jak duże jest zainteresowanie zeroemisyjnymi pojazdami w Polsce. Jest to również dowód na to, że istnieje duże zapotrzebowanie na tworzenie możliwości testowania pojazdów elektrycznych oraz propagowania w odpowiedni sposób wiedzy na temat elektromobilności – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

PSPA. Polish EV Outlook 2022

W 2022 r. PSPA przygotowało Polish EV Outlook 2022 – najnowszą edycję najbardziej kompleksowej analizy rynku elektromobilności w Polsce, zawierającą m.in. prognozy rozwoju tego sektora do 2040 r.

Spodziewamy się, że już za trzy lata udział samochodów całkowicie elektrycznych na rynku nowych pojazdów osobowych zwiększy się kilkukrotnie od chwili obecnej i osiągnie poziom 14,5%. Jednocześnie łączna liczba BEV i PHEV jeżdżących po polskich drogach wzrośnie do ponad 430 tys., natomiast liczba nowych rejestracji do ponad 100 tys. – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Zobacz też!

Co 7. samochód sprzedawany w Polsce w 2025 r. może być elektryczny

„Polish EV Outlook 2022” odpowiada również na pytania dotyczące dalszego rozwoju ogólnodostępnych punktów ładowania, a także w szczegółowy sposób opisuje regulacje prawne kształtujące polski rynek elektromobilności.

Zobacz też!

Czy w Polsce zabraknie stacji ładowania samochodów elektrycznych?

PSPA. Liczne raporty merytoryczne

Obok „Polish EV Outlook” w 2022 r. PSPA wydało również szereg innych raportów merytorycznych, m.in. cykliczny Barometr Nowej Mobilności.

Zobacz też!

Blisko połowa Polaków jest zainteresowana pojazdami elektrycznymi

Centrum Badań i Analiz PSPA wydało także opracowanie „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce”, które zawiera trzy wariantowe scenariusze udziału sektora e-mobility w polskim PKB. W zależności od środków wsparcia wdrożonych przez administrację publiczną i branżę udział elektromobilności może wynieść nawet 6% PKB do 2050 r. 

Zobacz też!

Czy elektromobilność przyspieszy rozwój gospodarczy Polski?

Z kolei opracowany we współpracy z BCG raport „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce. Zielone sektory przyszłości” zawiera scenariusze skutków transformacji sektora transportu w Polsce na rynku pracy do 2030 r. Analiza objęła szeroką grupę 26 branż podzielonych na 8 głównych obszarów i 31 grup zawodowych podzielonych na 5 kategorii: technologia, zaopatrzenie, działalność produkcyjna i usługowa, sprzedaż oraz pozostałe miejsca pracy. W opracowaniu uwzględniono aż 806 różnych stanowisk.

Rozwój elektromobilności przyczyni się do zmniejszenia zatrudniania o zaledwie 2 tys. stanowisk. Jednak ta stosunkowo niska liczba wiąże się z olbrzymimi zmianami w strukturze rynku pracy. Producenci samochodów i dostawcy związani z motoryzacją opartą na silnikach spalinowych mogą się spodziewać zmniejszenia zatrudnienia o 23 tys. osób. Jednocześnie popyt na produkty i usługi związane z sektorem e-mobility, w tym akumulatory litowo-jonowe i infrastrukturę ładowania – będzie sprzyjać utworzeniu 21 tys. nowych miejsc pracy – mówi dr Kristian Kuhlmann, Partner w Boston Consulting Group (BCG).

Zobacz też!

Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce?

W związku z ostatnią nowelizacją Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych PSPA opublikowało w 2022 r. raport „Instalacja ładowarek w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych” zawierający najważniejsze informacje na temat procesu uruchamiania prywatnych punktów ładowania we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.

Zobacz też!

Ładowarka w bloku? Tak, to możliwe!

Natomiast „Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku” w przystępny sposób opisuje kolejne etapy odbioru ładowarek przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dzięki współpracy z PSPA powstał kolejny projekt, dzięki któremu operatorzy mogą w prosty i przyjazny sposób poznać procedurę odbioru stacji krok po kroku. Cieszę się, że UDT uczestniczy w inicjatywach, które wspierają rozwój elektromobilności w Polsce i jednocześnie promują w branży wysokie standardy bezpieczeństwa – mówi Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Zobacz też!

Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku

Wśród licznych raportów PSPA warto również wymienić „Poland Drives E-Mobility”, który opracowano ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie stwarza polski rynek dla firm z holenderskiej branży elektromobilności.

Zobacz też!

Premiera raportu: „Poland Drives E-Mobility”

Raport „Elektromobilność – Czy to jedyna droga?” zawiera natomiast szereg scenariuszy rozwoju rynku w zakresie popytu na poszczególne rodzaje napędów do 2050 r. Analiza objęła siedem europejskich rynków (Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Niemcy, Wielka Brytania, Polska) w których w ciągu roku rejestruje się łącznie ok. 80% nowych samochodów w Europie.

Zobacz też!

Pojazdy elektryczne zdominują 70% rynku już w 2040 r.

PSPA. Kampania Elektromobilni.pl

Elektromobilni.pl to kampania społeczna, której celem jest wzrost świadomości w zakresie zrównoważonego transportu. Punktem centralnym kampanii jest portal nowej mobilności – elektromobilni.pl, który codziennie dostarcza Polakom wiedzę i narzędzia, niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny – teraz lub w przyszłości. Serwis łączy 15 użytkowych narzędzi i kalkulatorów z treścią typowo edukacyjną oraz informacyjną.

W 2022 r. portal elektromobilni.pl otrzymał zupełnie nową szatę graficzną. Dzisiaj to portal edukacyjno-informacyjny, stanowiący wiodące źródło informacji na temat zrównoważonej mobilności. Tegoroczną edycję kampanii kończymy z wynikiem 89 mln zasięgu treści edukacyjnych. W ramach kampanii zrealizowaliśmy ponadto 1000 publikacji, kilkadziesiąt wystąpień w radiu i w telewizji, a kilkaset postów w mediach społecznościowych, które dotarły do niemal 3 mln odbiorców. Liczymy na to, że w 2023 r. nasza kampania osiągnie jeszcze lepsze wyniki – mówi Maciej Gis, szef kampanii.

W 2022 r. portal elektromobilni.pl uruchomił piątkowy Magazyn, który dostarcza bardziej pogłębione treści z obszaru zrównoważonego transportu.

Pokazujemy nie tylko technologię i pojazdy, ale przede wszystkim ludzi, którzy stoją za transformacją w sektorze transportu – tłumaczy ideę portalu Maciej Gis.

Zobacz też!

Piątkowe Magazyny elektromobilni.pl

Autor: Biuro Prasowe PSPA

Narzędzia
i kalkulatory