Home Infrastruktura Cele infrastrukturalne uaktualnione

Fit for 55

Cele infrastrukturalne uaktualnione

Fit for 55

Cele infrastrukturalne uaktualnione

Posłowie zapewnili, że Komisja stworzy do 2027 r. unijną „bazę danych” dotyczącą paliw alternatywnych
Fot. Pixabay
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Posłowie PE uzgodnili i uaktualnili obowiązkowe cele krajowe w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych do samochodów osobowych i ciężarowych. Wśród nich znalazły się takie zalecenia jak: stacje ładowania samochodów osobowych co najmniej co 60 km, a dla samochodów ciężarowych – co 120 km. Natomiast stacje tankowania wodoru mają być rozmieszczone co najmniej co 200 km.

W Parlamencie Europejskim osiągnięto wstępne porozumienie, które aktualizuje przepisy UE dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych. Jego celem jest „rozszerzenie zakresu wdrażania alternatywnych stacji tankowania samochodów osobowych, ciężarówek, a nawet samolotów oraz przybliżenie Europy do osiągnięcia ambicji neutralności klimatycznej do 2050 r”.

Stacje ładowania/tankowania

Nieformalne porozumienie określa minimalne obowiązkowe cele krajowe w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Parlamentarzyści chcieliby ponadto, aby kraje UE przedstawiły swoje plany ich osiągnięcia.

W trakcie negocjacji posłom udało się uzgodnić, że do 2026 r. huby ładowania samochodów o mocy co najmniej 400 kW będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 60 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T – Transeuropejska Sieć Transportowa (do 2026 r.), a ich moc wyjściowa wzrośnie do 600 kW do 2028 r. Wymóg posiadania stacji ładującej co 120 km będzie dla samochodów ciężarowych i autobusów, ale stacje te powinny zostać zainstalowane na połowie głównych dróg UE do 2028 r. oraz mieć moc wyjściową od 1400 kW do 2800 kW w zależności miejsca usytuowania. Od 2028 roku tę sieć mają uzupełnić również stacje ładowania samochodów ciężarowych na bezpiecznych parkingach (gdzie zatrzymują się ciężarówki).

Negocjatorzy uzgodnili również, że do 2031 r. stacje tankowania wodoru wzdłuż bazowej sieci TEN-T będą rozmieszczone co najmniej co 200 km.

We wszystkich przypadkach niektóre wyłączenia dotyczące wdrażania miałyby zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

 – Musimy zdekarbonizować sektor transportu, który nadal odpowiada za ogromną większość emisji. Alternatywne i zrównoważone paliwa oraz wdrożenie odpowiedniej infrastruktury mają kluczowe znaczenie w przejściu do Europy bez emisji CO2. Nowe przepisy pozwolą bezzwłocznie wdrożyć infrastrukturę dla paliw alternatywnych i sprawią, że jazda i ładowanie samochodu nowej generacji będzie równie proste i wygodne, jak benzynowe – powiedział poseł sprawozdawca PE, Ismail Ertug (S&D, Niemcy).

Proste ładowanie i płatność

Użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi będą musieli mieć możliwość łatwego i wygodnego płacenia w punktach ładowania lub tankowania (kartami płatniczymi, urządzeniami zbliżeniowymi lub w niektórych przypadkach kodem QR). Cena „paliw” będzie musiała być podana w przeliczeniu na kWh, minutę/sesję lub kilogram, być rozsądna, łatwo i wyraźnie porównywalna, przejrzysta i niedyskryminacyjna” – czytamy w dokumencie przedstawionym przez PE.

Posłowie zapewnili, że Komisja stworzy do 2027 r. unijną „bazę danych” dotyczącą paliw alternatywnych, aby zapewnić konsumentom informacje na temat dostępności, czasu oczekiwania lub cen na różnych stacjach.

Porozumienie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz parlamentarną Komisję Transportu i Turystyki, a następnie przez Parlament i Radę jako całość.

Według Europejskiej Agencji Środowiska Transport był odpowiedzialny za około jedną czwartą całkowitej emisji CO2 w UE (dane z 2019 r.), z czego 71,7% pochodziło z transportu drogowego. Nowe przepisy dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych są częścią pakietu “Fit for 55 in 2030”, który jest planem UE dotyczącym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Źródło: europa.eu
REKLAMA

Narzędzia
i kalkulatory