Pozbud wybuduje fabrykę baterii w ŁSSE

Pozbud wybuduje fabrykę baterii w ŁSSE

Przeczytasz w < 1 min
Przeczytasz w < 1 min

Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) wydał właśnie pozytywną decyzję o wsparciu inwestycji polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii. Wnioskującym o wydanie decyzji była spółka Faradise spółka celowa, założona przez poznański Pozbud w 2021 roku i zależna w 100 procentach od Pozbudu, działająca w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii. Koszt inwestycji, która ma być zakończona do końca 2024 roku wyniesie do 255 mln złotych. W projekt zaangażował się Durapower Holdings z Singapuru.

Singapurski inwestor

Inwestycja, która realizowana będzie przez Grupę Pozbud wspólnie z Durapower Holdings z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis z siedzibą w Krakowie, obejmie zakup nieruchomości, wybudowanie budynku produkcyjnego z zapleczem biurowym, budynków magazynowych, budynków technicznych i warsztatowych wraz z infrastrukturą drogową i logistyczną, a także zakup maszyn i urządzeń.

Zarząd ŁSSE określił w Decyzji warunki wsparcia dla inwestycji, która ma zostać zakończona do końca 2024 roku. Są nimi, jak czytamy w raporcie spółki Pozbud notowanej na GPW między innymi: zapewnienie co najmniej 100 nowych miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie co najmniej do 31 grudnia 2029 roku, poniesienie kosztów kwalifikowanych budowy fabryki o łącznej wartości co najmniej 196 mln zł i maksymalnie niemal 255 mln zł oraz kryteriów jakościowych w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego.

Podatkowe ulgi

Wsparcie, którego udzieli ŁSSE na rzecz realizacji budowy fabryki baterii udzielone zostanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35 procent kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów inwestycji, przez okres 12 lat licząc od dnia wydania wspomnianej decyzji, czyli 29 grudnia 2022.

Źródło: na podstawie Raportu Pozbud S.A.

Narzędzia
i kalkulatory