Home Raporty Mniejsze akumulatory zmniejszą popyt na lit

Raport Climate and Community

Mniejsze akumulatory zmniejszą popyt na lit

Raport Climate and Community

Mniejsze akumulatory zmniejszą popyt na lit

Ograniczenie rozmiaru akumulatorów może znacznie zmniejszyć popyt na lit
Fot. Mercedes - Benz
Przeczytasz w 2 min
Przeczytasz w 2 min

Jak wynika z najnowszej analizy Climate and Community aby ograniczyć wpływ rosnącego zapotrzebowania na lit na środowisko Amerykanie będą zmuszeni m. in. do zmniejszenia liczby posiadanych samochodów. Tamtejsi konsumenci coraz chętniej wybierają pojazdy elektryczne (EV). Przewiduje się, że do 2030 r. ponad połowa sprzedaży samochodów w kraju będzie stanowić pojazdy elektryczne. Jeśli amerykański system transportowy nadal będzie koncentrować się na samochodach, samo ograniczenie rozmiaru akumulatorów pojazdów elektrycznych może zmniejszyć popyt na lit nawet o 42%.

Raport przygotowany przez Climate and Community Project- think tank zajmujący się polityką klimatyczną, wraz z naukowcami z UC Davis, wykazuje, że Stany Zjednoczone mogą osiągnąć transport o zerowej emisji przy jednoczesnym ograniczeniu ilości niezbędnego wydobycia litu poprzez zmniejszenie zależności systemu transportowego od samochodów, zmniejszenie rozmiarów akumulatorów pojazdów elektrycznych i maksymalizację recyklingu litu.

Raport mówi, że przeorganizowanie amerykańskiego systemu transportowego poprzez zmianę polityki i wydatków w celu nadania priorytetu transportowi publicznemu, przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od samochodu, może również pomoc chronić ekosystemy (…).

Zwiększony popyt na metale

Amerykańscy konsumenci coraz chętniej wybierają pojazdy elektryczne (EV), przy czym przewiduje się, że do 2030 r. ponad połowa sprzedaży samochodów w kraju będzie stanowić pojazdy elektryczne. Kluczowym aspektem zelektryfikowanego transportu jest nowy popyt na metale, a zwłaszcza na „najbardziej niezastąpiony” metal do akumulatorów pojazdów elektrycznych — lit.

Prognozuje się, że jeśli trend się utrzyma., zapotrzebowanie na lit tylko na amerykańskim rynku pojazdów elektrycznych w 2050 r. wymagałoby trzykrotnej ilości litu obecnie produkowanego na cały światowy rynek.

Autorzy zaprojektowali analizę przepływu materiałów połączoną z modelowaniem ścieżek społeczno-ekonomicznych, aby określić możliwe scenariusze dekarbonizacji transportu osobistego w USA. Następnie porównali zapotrzebowanie na lit w czterech ścieżkach prowadzących do bezemisyjnego transportu osobistego: zelektryfikowana kontynuacja obecnego statusu quo zależnego od samochodów w USA oraz trzy scenariusze, które przyjmują coraz ambitniejsze polityki wspierające transport publiczny oraz zmniejszające zależność od samochodu.

Kluczowy rozmiar akumulatorów

W porównaniu ze scenariuszem dekarbonizacji, który utrzymuje wskaźniki posiadania pojazdów w USA, scenariusze, które zmniejszają zależność od samochodu, a tym samym jego użytkowanie i posiadanie, oraz ograniczają rozmiar baterii pojazdów elektrycznych, mogą obniżyć popyt na lit o 18-66%.

Nawet jeśli amerykański system transportowy nadal będzie koncentrować się na samochodach, samo ograniczenie rozmiaru akumulatorów pojazdów elektrycznych może zmniejszyć popyt na lit nawet o 42%.

Źródło: climateandcommunity.org

Narzędzia
i kalkulatory