Kalkulator
całkowitych kosztów
posiadania (TCO)

Jakie są całkowite koszty posiadania samochodu
elektrycznego? Sprawdź, kiedy elektromobilność
się opłaca!

Wybierz samochód

Wskaż, ile kilometrów pokonasz rocznie

Roczny przebieg

Jak długo planujesz eksploatować wybrany pojazd?

Lata użytkowania
Z pojazdem zasilanym jakim paliwem chcesz porównać samochód elektryczny?

Koszt paliwa
zł/l
(możesz wpisać własną cenę paliwa)
Czy planujesz skorzystać z dofinansowania do zakupu samochodu elektrycznego? *
* Na potrzeby prezentowanej kalkulacji założono, że wysokość dotacji przy nabyciu samochodu elektrycznego (w ramach zapowiedzianej kontynuacji programów wsparcia ze środków NFOŚiGW) wyniesie 20 000 zł.