hero
ORGANIZATORZY
pspa

Idea konkursu

bracket megafon

Rzetelna informacja i edukacja, a przez to
wzrost świadomości społecznej, są kluczowe dla
rozwoju elektromobilności w Polsce

Rola mediów w dostarczaniu informacji – w
sposób rzetelny i obiektywny – ma ogromne
znaczenie dla kształtowania opinii publicznej w
tym zakresie

idea

Konkurs jest realizowany po to, aby docenić
dziennikarzy i redakcje, których codzienna praca
buduje świadomość społeczną w obszarze
pojazdów elektrycznych

Wyróżnimy także marki, które prowadzą
najskuteczniejsze kampanie informacyjno-promocyjne,
edukacyjne oraz marketingowe
na rzecz rynku
zeroemisyjnego transportu

Metodologia

docs

Analiza mediów

Kategorie, które będą wyłaniane na podstawie
analizy materiałów medialnych

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie
badania mediów przeprowadzonego przez
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

docs

Kapituła konkursu

Kategorie, które będą wyłaniane przez kapitułę
lub głosami dziennikarzy i mediów

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu,
na podstawie zgłoszeń dokonanych przez stronę
elektromobilni.pl oraz w drodze głosowania

Kategorie

Wyłaniane na podstawie analizy materiałów medialnych
Medium Roku

Zwycięży medium (prasowe, internetowe, radiowe lub telewizyjne), które zamieściło na swoich łamach największą liczbę publikacji na temat elektromobilności w okresie w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Medium Branżowe Roku

Zwycięży medium o profilu motoryzacyjnym (prasowe, internetowe, radiowe lub telewizyjne), które zamieściło na swoich łamach największą liczbę publikacji na temat elektromobilności w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Medium Lokalne Roku

Zwycięży medium lokalne (prasowe, internetowe, radiowe lub telewizyjne), które zamieściło na swoich łamach największą liczbę publikacji na temat elektromobilności w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Marka Roku – motoryzacja 

Zwycięży marka motoryzacyjna, która pojawiała się najczęściej w mediach (prasa, internet, radio, telewizja) w kontekście elektromobilności w okresie
od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Marka Roku – infrastruktura ładowania

Zwycięży marka zajmująca się infrastrukturą ładowania, która pojawiła się najczęściej w mediach (prasa, internet, radio, telewizja) w kontekście elektromobilności w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Grupa Motoryzacyjna Roku

Zwycięży grupa motoryzacyjna, która pojawiła się najczęściej w mediach (prasa, internet, radio, telewizja) w kontekście elektromobilności w okresie od od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Samochód Elektryczny Roku – BEV

Zwycięży model samochodu elektrycznego, który pojawił się najczęściej w mediach (prasa, internet, radio, telewizja) w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Hybryda Plug-in Roku – PHEV

Zwycięży model samochodu typu hybryda plug-in, który pojawił się najczęściej w mediach (prasa, internet, radio, telewizja) w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Kategorie

Wyłaniane przez kapitułę lub głosami dziennikarzy i mediów
Artykuł Roku

Zwycięży najlepszy artykuł na temat elektromobilności wybrany spośród wszystkich tekstów zgłoszonych do Konkursu, opublikowany w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Wideo Roku

Zwycięży najlepsze wideo na temat elektromobilności wybrane spośród wszystkich materiałów wideo zgłoszonych do Konkursu, wyemitowane w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Podcast Roku

Zwycięży najlepszy podcast na temat elektromobilności wybrany spośród wszystkich podcastów zgłoszonych do Konkursu, wyemitowany w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Kampania Edukacyjna Roku

Zwycięży najlepsza kampania edukacyjna na temat elektromobilności wybrana spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu, zrealizowana w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Kampania Medialna Roku

Zwycięży najlepsza kampania medialna na temat elektromobilności wybrana spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu, zrealizowana w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Wydarzenie Medialne Roku

Zwycięży najlepsze wydarzenie medialne dotyczące elektromobilności wybrane spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu, zrorganizowane w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r.

Najlepsza Współpraca z Mediami 

Zwycięży rzecznik prasowy / dział komunikacji marki z obszaru elektromobilności, który/która uzyska największą liczbę zgłoszeń od dziennikarzy i redakcji

Marka Roku – nagroda specjalna

Zwycięży marka mająca znaczący wpływ na rozwój rynku elektromobilności w Polsce, która nie zajmuje się bezpośrednio produkcją samochodów oraz infrastrukturą ładowania, ale wspiera zrównoważony rozwój

Zgłoszenia

award

Kto może się zgłosić?

Redakcje gazet, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych oraz sami dziennikarze, ponadto przedstawiciele marek, w szczególności działów komunikacji, PR oraz zarządzający, a także wszystkie osoby zainteresowane elektromobilnością

Kiedy?

Zgłoszenia będą przyjmowane
od 1 lipca do 30 września 2021 r.

Gdzie?

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną,
wypełniając poniższy formularz

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś materiał do konkursu eMobility Media Awards
Zgłaszany materiał
 (do trzech propozycji w danej kategorii)
Kategoria: Artykuł Roku
Kategoria: Wideo Roku
Kategoria: Podcast Roku
Kategoria: Kampania Edukacyjna Roku
Kategoria: Kampania Medialna Roku
Kategoria: Wydarzenie Medialne Roku
Kategoria: Najlepsza Współpraca z Mediami
Kategoria: Marka Roku - nagroda specjalna
* Pola obowiązkowe

Organizatorzy konkursu

press service

Lider w dziedzinie kompleksowego monitoringu internetu, social media, prasy, radia, telewizji oraz analiz medialnych

pspa

Największa w Polsce organizacja
branżowa, zajmująca się kreowaniem
rynku elektromobilności