Aktualności

Zaproszenie na casting

News
06/07/2021
Zaproszenie na casting

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), w związku z realizacją ogólnopolskiej kampanii społecznej, której celem jest ochrona atmosfery i klimatu oraz wskazywanie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych wynikających z użytkowania pojazdów elektrycznych, zaprasza właścicieli i kierowców EV w Polsce do udziału w castingu.

Wyłonione w wyniku castingu osoby otrzymają możliwość wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym, realizowanym w formie kampanii cross-mediowej, w charakterze jednego z jej bohaterów. Będą mogły opowiedzieć o swoich praktycznych doświadczeniach z elektromobilnością - kim są, czym się zajmują i dlaczego zdecydowały się na EV. 

Historie i wizerunek naszych bohaterów zostaną wykorzystane w spotach reklamowych, na billboardach, a także w ramach innych kreacji i formatów reklamowych. Kampania ma podnosić poziom świadomości społecznej w zakresie zeroemisyjnych technologii w transporcie i kształtować postawy ekologiczne społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 

 Kogo szukamy?

 Właścicieli, użytkowników, kierowców samochodów w pełni elektrycznych w Polsce (BEV, ang. battery electric vehicles)

Osób realizujących się zawodowo, rodzinnie bądź rozwijających swoje pasje, dla których przejście na elektromobilność było przemyślaną decyzją 

Mających pozytywne, otwarte nastawienie do świata - łączących świadome spożycie ze zrównoważonym stylem życia

Którzy mogą przed kamerą odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących praktycznych doświadczeń związanych z elektromobilnością

Potrafiących najprościej uzasadnić swoją opinię o samochodach elektrycznych i ją uargumentować (wywiad wspomagany)


Na zgłoszenia, z dopiskiem „Casting EV”, czekamy do 15/07/2021 pod adresem: biuro@pspa.com.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie krótkiego opisu, zawierającego:

Imię i nazwisko, wiek

Profesję, opis działalności zawodowej

Krótkie uzasadnienie wyboru EV

Bardzo prosimy o dołączenie swojego zdjęcia z samochodem elektrycznym.

Zdjęcia planowane są w drugiej połowie lipca br.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.